Firon zamanından qalma papiruslarda, hz. Musadan “sehrbaz” olaraq bəhs edilir. (Bəhsi keçən papiruslar İngiltərədə Britaniya muzeyindədir.) Firon və tərəfdarları bütün səylərinə baxmayaraq, hz. Musanın qarşısında heç vaxt üstün gələ bilməmişlər.

Bu ədalətin idarəçisi Günəşin oğlu Ammonun böyük qardaşı olan və atası Günəş kimi daim yaşayan Ramzesin krallığı zamanında yeddinci paynı ayının, ikinci günü yazıldı… Bu məktubu aldığın vaxt qalx, işə başla, tarlaların nəzarətini üzərinə götür. Dənli bitkilərin hamısını məhv edən su basması kimi yeni bəlanın xəbərini aldığında ağlını işlət. (Yəni düşün), Hemton onları ehtirasla yeyərək məhv etdi, anbarlar deşildi, siçanlar tarlalarda yığın halındadır, birələr qasırğa şəklindədir, əqrəblər ehtirasla yeyirlər, kiçik ağcaqanadların açdığı yaralar sayılmayacaq qədər çoxdur. Və əhalini kədərləndirir… Scribe, (Scribe ingiliscə yəhudi alimi deməkdir. Burada nəzərdə tutulan ehtimalla hz. Musadır.) küllü miqdarda dənli bitkiləri məhv etmək məqsədinə nail oldu… Sehrlər onlar üçün çörəkləri kimidir. Scribe… yazmaq sənətində insanların birincisidir.”

Hz. Musadan “sehrbaz” olaraq bəhs edilməsi Quranda bu ayələrdə xəbər verilir:

 

Onlar: “Ey sehrbaz! Sənə verdiyi əhd xatirinə Rəbbinə bizdən ötrü dua et, biz də doğru yola gələk” – dedilər. (Zuxruf surəsi, 49)

 

Kafirlər dedilər: “Sən bizi sehrləmək üçün nə qədər möcüzə gətirsən də, biz sənə inanan deyilik!” (Əraf surəsi, 132)