Quran əxlaqı və təfəkkür

Adnan Oktarın 27 fevral 2011-ci il Kanal Avropa Və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Nur surəsi. 11-ci ayə “Şübhəsiz ki, Aişə barəsində yalan xəbər gətirənlər özünüzdən olan bir dəstədir. Onu özünüz üçün pis bir şey hesab etməyin. Əksinə, bu sizin üçün xeyirlidir. O dəstədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. İçərilərindən günahın böyüyünü öz üstünə götürəni isə böyük bir əzab gözləyir.” Demək ki, müsəlmanlar içərisində də böhtan atan, yalan danışan, fırıldaq tiplər var. Quran ona işarə edir. Hətta Allah, “özünüzdən olan bir dəstədir” deyir. “Onu özünüz üçün pis bir şey hesab etməyin”, dedi-qodusu edilən adam kədərlənir.

“Məni alçaltdı, mənim əleyhimə oldu” deyir. Halbuki Allah, “elə deyil” deyir. Bax nə deyir? “Onu özünüz üçün pis bir şey hesab etməyin”, “əleyhinizə deyil” deyir. “Əksinə, bu sizin üçün xeyirlidir.” Allah, “həm savab qazanmanıza, həm ucalmanıza, həm qarşı tərəfin əzilməsi istiqamətində vəziyyət olduğu üçün də oradan da bərəkətə vəsilə olduğu üçün, xeyirlidir.” deyir. Bu mövqedən ötrü, səbir etdiyi üçün axirətdə də Allahın razılığını qazanmış olur. “Nə üçün siz bunu eşitdiyiniz zaman mömin kişilər və qadınlar bir-biriləri haqda yaxşı fikirdə olub: “Bu, açıq-aydın bir böhtandır!” – demədilər?” Xüsusilə bir qisim müsəlmanlar bir-birlərinin əleyhində xəbər eşitdiklərində dərhal maraqlanaraq, “vay nələr etmiş bax”… ardı...

 

Adnan Oktarın 17 aprel 2011-ci il A9 Tv, Kanal Avropa  və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

 

Adnan Oktar: Qiyamət surəsi, Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. “And içirəm Qiyamət gününə!” Qiyamətdir bu, ayağa qalxmadır. “And içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə!” İnsanın özünü, nəfsini, qınaması çox məqbuldur. Ağıllı olmasını təmin edər. Nəfsini təmizə çıxardığında insan xəstə olar, əqli tarazlığı pozular. Elə tiplər vardır, tənqid etdiyində dərhal özünü tərifləməyə başlayır. “Yox elə deyil belədir” deyərlər. Halbuki “doğrudur, Allah razı olsun, daha yaxşı olaram, inşaAllah. Qüsurlu, səhv istiqamətlərimi düzəldərəm” desə, ağılın qapısı oradadır. Yəni Allah qorxusu və nəfsi təmizə çıxartmamaq, nəfsi qınamaq, hətta Ələq surəsində, nəfsini ucaldan insandan bəhs edir. Darvinin vaxtını, Darvinin ölüm tarixini verir, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram; “İnsan elə düşünür ki, Biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik.” Təbii ki, bir araya gələn sümüklər, məzardakı sümüklər deyil, yeni bir inşa ilə Allah yaradır. Yeni bədənlə yaradır. Bir dəfə edirsə, min dəfə də edər, milyon dəfə də edər. Davamlı edir. Onsuz da Allah etdiyini göstərir. Dünyaya davamlı insan təqdim edir. Bir gənclə qarşılaşırıq, 1980-ci ildə dünyaya təqdim edilmiş, kimisi 1990-cı ildə dünyaya təqdim edilmişdir. Davamlı gənclərlə, insanlarla qarşılaşırıq. “Mütləq yığacağıq! Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik.” Allah Quranda… ardı...

 

(İsra surəsi, 8) (Allah musəviləri fitnədən çəkinmələri mövzusunda xəbərdar etmişdir.)

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (20 SENTYABR 2012; 23:00)

ADNAN OKTAR: “Ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz fəsad törətməyə qayıtsanız, Biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Biz Cəhənnəmi kafirlər üçün bir zindan etdik.” Bu ayədə musəvilərə qarşı təhdid var; Allah, fitnəyə girməyin, gözəl əxlaqlı olun, zülm etməyin, əgər fitnə-fəsad törətməyə qayıtsanız, Mən də sizi cəzalandırmağa qayıdaram deyir.

 

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-a eşqlə, dərin sevgi və sədaqətlə bağlı şəxs olmasına baxmayaraq və özü şəxsən risalələrində hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətçisi, qabaqcıl əsgəri, havadarı olduğunu ifadə edərək ona olan sevgisini, hörmətini, heyranlığını çox açıq şəkildə ifadə edərkən, ustadı -öz iradəsi xaricində- sanki mehdilik mövqeyi üçün yarışan, haşa hz. Mehdi (ə.s)-dan üstün olma iddiasında olan, hz. Mehdi (ə.s)-ı özündən haşa aşağı mövqedə görən kimsə kimi göstərməyə çalışmaq son dərəcə çirkindir.

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanda ustadın hazırladığı risalələr ilə təbliğ işləri görəcək, Risalə-i Nuru özünə hazır proqram əldə edib onunla birinci vəzifəsini yerinə yetirəcək ki bu onun, Risalə-i Nurun ruhunu çox yaxşı qavramış olduğunu, ustadı çox yaxşı anladığını, risalələri anlama və izah etmə gücünün çox yüksək olduğunu göstərməkdədir. Bu vəziyyət iki möhtərəm şəxsin də bir-birlərinə dərin sevgi və hörmət ilə bağlı olduqlarının açıq ifadəsidir.

 

Birincisi : Fən və fəlsəfənin təsiriylə və maddiyyun və tabiiyyun taunu (xəstəliyi) bəşər içinə yayılmasıyla, hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyasını), fikrini tam susduracaq tərzdə imanı qurtarmaqdır. Əhli imanı dəlalətdən mühafizə etmək (iman edənləri azğınlıqdan qorumaq) və bu vəzifə həm dünya, həm hər şeyi buraxmaqla, çox zaman tədqiqat ilə məşğuliyyət lazım olduğundan (tələb etdiyindən), həzrəti Mehdinin, o vəzifəsini şəxsən özü görməyə vaxt… ardı...

 

“… peyğəmbərlərinə dedilər: “Bizə bir hökmdar təyin et”…”

(Bəqərə surəsi, 246)

“… bizə qatından himayəçi təyin et, bizə qatından yardımçı təyin et”

(Nisa surəsi, 75)

 

Quranda bildirilən bu ayələr müsəlmanların, Allahın özlərinə mənəvi lider istəmələri; yəni sevgi paylayan bir qoruyucu, dostluq və anlayışlı olma ruhunu onlara yönəldən, döyüş ruhunu aradan qaldıran, sevgi ruhunu onlara aşılayan, çox sevilən hamisini göndərməsi üçün etdikləri dualarıdır. Allah bizlərə Mehdi gözləmənin, mənəvi lider gözləmənin müsəlmanlar üçün nemət olduğunu, gözəllik olduğunu, ibadət olduğunu, müsəlmanların bu istiqamətdə necə dua etməli olduğunu Quranda bu ayələrlə açıq şəkildə bildirmişdir.

Allah, tarix boyunca hər qövmü lideri ilə birlikdə yaratmışdır. Quranda bildirilən heç bir qövm lidersiz deyil və şəxsi mənəvi ilə idarə edilməmişdir. Hz. Nuh (ə.s), hz. İbrahim (ə.s), hz. Musa (ə.s), hz. Yusif (ə.s), hz. İsa (ə.s) və hz. Məhəmməd (s.ə.v) dövründə iman edənlərin öndəri olaraq Allahın mübarək elçiləri İslam cəmiyyətlərinin başında olmuşdur. Yəni hər peyğəmbər, hər elçi dövründə bu elçilər və camaatlarının şəxsi mənəvisi olmuş, lakin onlar da camaatlarının şəxsən başında olublar, onlara rəhbərlik etmişdilər. Hz. Talut (ə.s) dövründə, hz. Zülqərneyn (ə.s) dövründə müsəlmanların həmişə lideri olmuşdur. Axırzamanda müsəlmanların lideri isə hz. Mehdi (ə.s) olacaqdır.

 

İslam aləminin mənəvi lider olmadan birləşməsi mümkün deyil.

Bir öndər olmadan İslam… ardı...