Quran əxlaqı və təfəkkür

(İsra surəsi, 8) (Allah musəviləri fitnədən çəkinmələri mövzusunda xəbərdar etmişdir.)

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (20 SENTYABR 2012; 23:00)

ADNAN OKTAR: “Ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz fəsad törətməyə qayıtsanız, Biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Biz Cəhənnəmi kafirlər üçün bir zindan etdik.” Bu ayədə musəvilərə qarşı təhdid var; Allah, fitnəyə girməyin, gözəl əxlaqlı olun, zülm etməyin, əgər fitnə-fəsad törətməyə qayıtsanız, Mən də sizi cəzalandırmağa qayıdaram deyir.

 

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-a eşqlə, dərin sevgi və sədaqətlə bağlı şəxs olmasına baxmayaraq və özü şəxsən risalələrində hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətçisi, qabaqcıl əsgəri, havadarı olduğunu ifadə edərək ona olan sevgisini, hörmətini, heyranlığını çox açıq şəkildə ifadə edərkən, ustadı -öz iradəsi xaricində- sanki mehdilik mövqeyi üçün yarışan, haşa hz. Mehdi (ə.s)-dan üstün olma iddiasında olan, hz. Mehdi (ə.s)-ı özündən haşa aşağı mövqedə görən kimsə kimi göstərməyə çalışmaq son dərəcə çirkindir.

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanda ustadın hazırladığı risalələr ilə təbliğ işləri görəcək, Risalə-i Nuru özünə hazır proqram əldə edib onunla birinci vəzifəsini yerinə yetirəcək ki bu onun, Risalə-i Nurun ruhunu çox yaxşı qavramış olduğunu, ustadı çox yaxşı anladığını, risalələri anlama və izah etmə gücünün çox yüksək olduğunu göstərməkdədir. Bu vəziyyət iki möhtərəm şəxsin də bir-birlərinə dərin sevgi və hörmət ilə bağlı olduqlarının açıq ifadəsidir.

 

Birincisi : Fən və fəlsəfənin təsiriylə və maddiyyun və tabiiyyun taunu (xəstəliyi) bəşər içinə yayılmasıyla, hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyasını), fikrini tam susduracaq tərzdə imanı qurtarmaqdır. Əhli imanı dəlalətdən mühafizə etmək (iman edənləri azğınlıqdan qorumaq) və bu vəzifə həm dünya, həm hər şeyi buraxmaqla, çox zaman tədqiqat ilə məşğuliyyət lazım olduğundan (tələb etdiyindən), həzrəti Mehdinin, o vəzifəsini şəxsən özü görməyə vaxt… ardı...

 

“… peyğəmbərlərinə dedilər: “Bizə bir hökmdar təyin et”…”

(Bəqərə surəsi, 246)

“… bizə qatından himayəçi təyin et, bizə qatından yardımçı təyin et”

(Nisa surəsi, 75)

 

Quranda bildirilən bu ayələr müsəlmanların, Allahın özlərinə mənəvi lider istəmələri; yəni sevgi paylayan bir qoruyucu, dostluq və anlayışlı olma ruhunu onlara yönəldən, döyüş ruhunu aradan qaldıran, sevgi ruhunu onlara aşılayan, çox sevilən hamisini göndərməsi üçün etdikləri dualarıdır. Allah bizlərə Mehdi gözləmənin, mənəvi lider gözləmənin müsəlmanlar üçün nemət olduğunu, gözəllik olduğunu, ibadət olduğunu, müsəlmanların bu istiqamətdə necə dua etməli olduğunu Quranda bu ayələrlə açıq şəkildə bildirmişdir.

Allah, tarix boyunca hər qövmü lideri ilə birlikdə yaratmışdır. Quranda bildirilən heç bir qövm lidersiz deyil və şəxsi mənəvi ilə idarə edilməmişdir. Hz. Nuh (ə.s), hz. İbrahim (ə.s), hz. Musa (ə.s), hz. Yusif (ə.s), hz. İsa (ə.s) və hz. Məhəmməd (s.ə.v) dövründə iman edənlərin öndəri olaraq Allahın mübarək elçiləri İslam cəmiyyətlərinin başında olmuşdur. Yəni hər peyğəmbər, hər elçi dövründə bu elçilər və camaatlarının şəxsi mənəvisi olmuş, lakin onlar da camaatlarının şəxsən başında olublar, onlara rəhbərlik etmişdilər. Hz. Talut (ə.s) dövründə, hz. Zülqərneyn (ə.s) dövründə müsəlmanların həmişə lideri olmuşdur. Axırzamanda müsəlmanların lideri isə hz. Mehdi (ə.s) olacaqdır.

 

İslam aləminin mənəvi lider olmadan birləşməsi mümkün deyil.

Bir öndər olmadan İslam… ardı...

 

        Rəsulullah (sallallahu əleyhi vəsəlləm) səhabələrinə: “Ey Səhabələrim! Nafilə oruc tutmaqdan və sədəqə verməkdən və namaz qılmaqdan daha fəzilətli bir əməli sizə söyləyimmi?” buyurduqlarında Səhabələr: “Bəli, ey Allahın Elçisi” dedilər. Peyğəmbər belə buyurdu: “Aralarında düşmənlik olan iki möminin arasını düzəltməkdir. O möminlərin arasını vurmaq dini məhv etməkdir”. (Tergib ve Terhib, c. 5/379-2)

 

        Bir-birinizə buğz etməyin. Bir-birinizə həsəd etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizlə əlaqəni kəsməyin. Ey Allahın qulları qardaş olun. Bir Müsəlmanın qardaşını 3 gündən çox tərk etməsi haramdır. (Buhari- Müslim- Riyaz üs-salihin səh. 930)

        Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Sizə namaz, oruc və sədəqədən daha üstün bir şey göstərimmi?” buyurdu. Bəli, ya rəsulullah dedilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) barışdırmaqdır. Çünki aranın pozulması, inciklik saçı kökündən qırxar demirəm, dini kökündən qırxar, dini yox edər, deyirəm buyurdu” (Tirmizi qiyamə-56)

 

        “Bir müsəlmana din qardaşını 3 gün, 3 gecədən çox tərk etməsi haramdır. Bu inciklikdə qarşılaşdığında ilk dəfə salam verib barışan ən xeyirli olandır. (Buhari, Müslim-Riyaz üs- Salihin səh. 946)

 

        Əməllər bazar ertəsi və cümə axşamı günləri… ardı...