Quran əxlaqı və təfəkkür

“… peyğəmbərlərinə dedilər: “Bizə bir hökmdar təyin et”…”

(Bəqərə surəsi, 246)

“… bizə qatından himayəçi təyin et, bizə qatından yardımçı təyin et”

(Nisa surəsi, 75)

 

Quranda bildirilən bu ayələr müsəlmanların, Allahın özlərinə mənəvi lider istəmələri; yəni sevgi paylayan bir qoruyucu, dostluq və anlayışlı olma ruhunu onlara yönəldən, döyüş ruhunu aradan qaldıran, sevgi ruhunu onlara aşılayan, çox sevilən hamisini göndərməsi üçün etdikləri dualarıdır. Allah bizlərə Mehdi gözləmənin, mənəvi lider gözləmənin müsəlmanlar üçün nemət olduğunu, gözəllik olduğunu, ibadət olduğunu, müsəlmanların bu istiqamətdə necə dua etməli olduğunu Quranda bu ayələrlə açıq şəkildə bildirmişdir.

Allah, tarix boyunca hər qövmü lideri ilə birlikdə yaratmışdır. Quranda bildirilən heç bir qövm lidersiz deyil və şəxsi mənəvi ilə idarə edilməmişdir. Hz. Nuh (ə.s), hz. İbrahim (ə.s), hz. Musa (ə.s), hz. Yusif (ə.s), hz. İsa (ə.s) və hz. Məhəmməd (s.ə.v) dövründə iman edənlərin öndəri olaraq Allahın mübarək elçiləri İslam cəmiyyətlərinin başında olmuşdur. Yəni hər peyğəmbər, hər elçi dövründə bu elçilər və camaatlarının şəxsi mənəvisi olmuş, lakin onlar da camaatlarının şəxsən başında olublar, onlara rəhbərlik etmişdilər. Hz. Talut (ə.s) dövründə, hz. Zülqərneyn (ə.s) dövründə müsəlmanların həmişə lideri olmuşdur. Axırzamanda müsəlmanların lideri isə hz. Mehdi (ə.s) olacaqdır.

 

İslam aləminin mənəvi lider olmadan birləşməsi mümkün deyil.

Bir öndər olmadan İslam… ardı...

 

        Rəsulullah (sallallahu əleyhi vəsəlləm) səhabələrinə: “Ey Səhabələrim! Nafilə oruc tutmaqdan və sədəqə verməkdən və namaz qılmaqdan daha fəzilətli bir əməli sizə söyləyimmi?” buyurduqlarında Səhabələr: “Bəli, ey Allahın Elçisi” dedilər. Peyğəmbər belə buyurdu: “Aralarında düşmənlik olan iki möminin arasını düzəltməkdir. O möminlərin arasını vurmaq dini məhv etməkdir”. (Tergib ve Terhib, c. 5/379-2)

 

        Bir-birinizə buğz etməyin. Bir-birinizə həsəd etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizlə əlaqəni kəsməyin. Ey Allahın qulları qardaş olun. Bir Müsəlmanın qardaşını 3 gündən çox tərk etməsi haramdır. (Buhari- Müslim- Riyaz üs-salihin səh. 930)

        Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Sizə namaz, oruc və sədəqədən daha üstün bir şey göstərimmi?” buyurdu. Bəli, ya rəsulullah dedilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) barışdırmaqdır. Çünki aranın pozulması, inciklik saçı kökündən qırxar demirəm, dini kökündən qırxar, dini yox edər, deyirəm buyurdu” (Tirmizi qiyamə-56)

 

        “Bir müsəlmana din qardaşını 3 gün, 3 gecədən çox tərk etməsi haramdır. Bu inciklikdə qarşılaşdığında ilk dəfə salam verib barışan ən xeyirli olandır. (Buhari, Müslim-Riyaz üs- Salihin səh. 946)

 

        Əməllər bazar ertəsi və cümə axşamı günləri… ardı...