Ayə təfsiri

(Ənam surəsi, 103)

“Gözlər Onu dərk etmir” yəni, bax idrak edə bilməz deyir, qavraya bilməz. İdrak etmə gücümüz yoxdur. İNSAN GÖZÜNÜN ALLAHI İDRAK ETMƏ GÜCÜ YOXDUR. Hansı ki deyirlər; “Allahı görmək istəyirik”. Allah deyir ki, bax, idrak edə bilməz. İdrak etmə gücü yoxdur insanın. “O isə gözləri dərk edir”. Baxın, bütün gözlər nə demək bilirsinizmi? İNSANLAR, QUŞLAR, HEYVANLAR, BÖCƏKLƏR. HAMISININ GÖZLƏRİNDƏN ALLAH GÖRÜR MƏNASINDADIR. AYRICA GÖZƏ EHTİYACI OLMADAN DA CƏHƏTSİZ OLARAQ HƏR ZAMAN HƏR YERİ GÖRÜR ALLAH. Məsələn, bu mükəmməl bir elmdir, mükəmməl bir gücdür, mükəmməl bir qüdrətidir Allahın. BİR DƏ SONSUZ ALƏMİ O CÜR GÖRƏ BİLİR ALLAH. Yəni, sırf oranı, sırf buranı yox. Onun üçün Allah ayədə; “Onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər” –deyir.

Allah dünyanı gözəl yaradıb Əlhəmdülillah, amma dünya sevgi ilə çox gözəldir. Dostluq ilə çox gözəldir. Yardımsevər olmaq lazımdır. İnsanların yaxşı olması üçün cəhd etmək lazımdır. Çünki insanlar acizlik içindədirlər. GÜCÜ OLANIN ZƏİF OLANA YARDIM ETMƏSİ ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. DİGƏR CÜR XOŞBƏXTLİK OLMAZ. Çünki eqoist olduğunu hiss edərsən, o zaman canın yanar. MƏSƏLƏN, BAŞI AĞRIYANA BAŞI AĞRIMAYAN XİDMƏT ETMƏLİDİR; AYAĞI OLMAYANA AYAĞI OLAN XİDMƏT ETMƏLİDİR; QOLU OLMAYANA QOLU OLAN XİDMƏT ETMƏLİDİR. “Mənə nə” düşüncəsi olmaz;… Continue reading

(Nəml surəsi)

  1. Ta. Sin. Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir.

“Ta, sin”. BƏLKƏ, TAXT-I SÜLEYMAN DEMƏK İSTƏYİR AYƏ.  

 

  1. Bir zaman Musa öz ailəsinə: “Mən, doğrudan da, bir od gördüm. Qoy gedib ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirim ki, qızınasınız” – demişdi.

 

  1. Musa oraya gəlib çatanda ona nida gəldi: “Odun içindəki də, ətrafındakı da mübarəkdirlər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir!

 

AYƏDƏN ANLADIĞIMIZ QƏDƏRİLƏ OD İÇİNDƏ OLANLAR VAR; MƏLƏKLƏR.

 

  1. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağappaq çıxsın. Firona və onun tayfasına göndərilən doqquz möcüzədən biri budur. Həqiqətən, onlar fasiq bir tayfadır!”

 

ƏLİNİ QOYNUNA SALIR. QÜSURSUZ ÇIXIR. MASONLUQ DA BUNU BİR TƏQDİMAT ƏLAMƏTİ OLARAQ ALMIŞDIR. Buradakı bir çox simvol eyni zamanda masonikdir. Məsələn, ilan da masonluqda bir simvoldur. Əsa da simvoldur. Od da simvoldur masonluqda. Doqquz ayə və doqquz möcüzə.

QURANDA İSA MƏSİHİN DUASINA DİQQƏT ÇƏKİLİR. İSA MƏSİH NƏ VAXT DUA ETSƏ DƏRHAL ALLAH QƏBUL EDİR. İSA MƏSİHİN ELƏ BİR MÖCÜZƏSİ VARDIR. Onun üçün tələbələri bildiyi üçün deyirlər ki, “Allah bizə göydən bir süfrə endirsin, sənə daha çox inanaq” –deyirlər. NƏ VAXT DUA ETSƏ DUASI MÜTLƏQ OLUR, DƏRHAL OLUR İSA MƏSİHİN. İMANI ÇOX GÜCLÜ BİR PEYĞƏMBƏR OLDUĞU ÜÇÜN, ÇOX MÜBARƏK BİR İNSAN OLDUĞU ÜÇÜN ALLAH ONA BELƏ BİR İMTİYAZ, BİR GÖZƏLLİK MEYDANA GƏTİRMİŞ. ONU ELƏ BİR GÖZƏLLİKLƏ YARATMIŞ. İSA MƏSİHİN HƏR DUASI QƏBUL OLAR.

PKK DEMOKRATİK MUXTARİYYƏT, YƏNİ DEMOKRATİK MÜSTƏQİLLİK “BƏZƏKLİ DEMOKRATİK”, “YARAŞIQLI, DÜNYALAR GÖZƏLİ, MÜSTƏQİL KÜRDÜSTAN” FİKİRİNDƏDİR. ÖZ DÜŞÜNCƏLƏRİNƏ GÖRƏ BELƏ BƏZƏYİRLƏR. KOMMUNİZMDƏ DEMOKRATLIQ DEYƏ BİR MÖVZU OLMAZ. KOMMUNİST DİKTATORLUQ VARDIR.

 

Təkcə TÜRKİYƏDƏ PKK-NIN DƏSTƏKÇİSİ ÇOXLU İNSAN VAR, ELƏ ZƏNN EDİLDİYİ KİMİ DEYİL. YƏNİ KOMMUNİST QRUPLARIN BÖYÜK BİR HİSSƏSİ PKK-NI DƏSTƏKLƏYİR. YƏNİ SOLÇU BİLİNƏN BİR ÇOX İNSAN DA PKK-NI DƏSTƏKLƏYİR. Amma soruşsan qarşı imiş kimi danışırlar, belə axsayan, “İstəmirəm, amma yan cibimə qoy” üslubunda danışırlar. Diqqət yetirsəniz üslublarından anlayarsınız. Danışdırdığınızda PKK-ya qarşı olmadıqlarını hiss edərsiniz. Xalqın reaksiyasından çəkindikləri üçün ortaq bir üslubdan istifadə edirlər. Yoxsa PKK ilə qucaq-qucağadırlar, elə bir mövzu yoxdur. BİR DƏ KOMMUNİSTLƏRİN BİR XÜSUSİYYƏTİ VARDIR, HANSI KOMMUNİST QRUP GÜCLÜDÜRSƏ ONUN ƏTRAFINDA TOPLANARLAR. İNDİ PKK-NI… Continue reading

DÜNYANIN ÖZÜ NARAHATDIR. YERİ DAVAMLI ZƏLZƏLƏLƏRLƏ YELLƏYİR. DÜNYA ÖZÜ DƏ CANLIDIR. YƏNİ ALLAHIN ƏMRİNİ DİNLƏYİR. MƏSƏLƏN, ALLAH YERƏ ƏMR VERDİKDƏ ƏMRİNİ YERİNƏ YETİRİR. Məsələn Allah deyir: “Ey yer, suyunu ud”. “Ey göy suyunu saxla” deyir, ayə, Quran ayəsi. Dərhal Allahın əmrini dinləyərlər. Yəni şüursuz kimi görünər, amma şüurludurlar. Məsələn, heyvanlar da elədir, şüursuz kimi görünərlər, amma şüurludurlar. Məsələn, balalarını bəsləyərkən, balalarını qoruyarkən… Məsələn evlərini tikərkən quşa baxırsan, heyvanın gözündə bomboş bir ifadə var. Heç bir məna yoxdur. Amma heç bir insanın edə bilməyəcəyi dərəcədə mükəmməl ev tikir. Məsələn, arının gözünə yaxınlaşdığımızda şüşə kimi, yəni heyvanın gözündə heç bir məna yoxdur. Amma heç bir insanın edə bilməyəcəyi mükəmməl şan düzəldir. Şanda çox mükəmməl bir quruluş meydana gətirir. Pətəklər qurur. Bucaqlarını mükəmməl verir. İçinə mükəmməl bal doldurur. Balların üstünü bağlayır. Bir milyon insana vəzifə versən “bir dənə bal pətəyi qurun” deyə, bir milyon il də versən yenə edə bilməzlər. Hər səfərində qırılar, yıxılar yəni bacara bilməzlər. Çünki lay lay, bir qat da deyil. Qat qat, bucaqlar var belə yuxarıya doğru bucaq verir tökülməsin deyə. Pərdə kimi incədir. Bir böcəyin ağlını bir milyard insan, bir milyard il keçsə bir böcəyin etdiyini yenə edə bilməz.

(Əhzab surəsi, 72-ci ayə)

Şeytandan Allaha sığınaram; “Biz… Continue reading

Vaqiə surəsi

Şeytandan Allaha sığınaram. “Sizi Biz yaratdıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz?” (Vaqiə surəsi, 57) Bax, yaratmağa Allah əhəmiyyət verir. Yaradılış. Biz də onun üçün yaradılışı daim izah edirik. Ona görə bizə yaradılışçılar deyilir. İnkar edənlər də darvinist, materialistdirlər.

 

“Ona yalnız pak olanlar toxunur”. (Vaqiə surəsi, 79) YƏNİ ANCAQ MƏLƏKLƏR TOXUNA BİLƏR. ŞEYTAN TOXUNA BİLMƏZ. DEYİRLƏR; “ŞEYTAN MÜDAXİLƏ ETDİ, TOXUNDU, DƏYİŞDİRDİ”. ALLAH, BU MÜMKÜN DEYİL DEYİR. ŞEYTAN TOXUNA BİLMƏZ QURANA, DEYİR. ANCAQ MƏLƏKLƏR TOXUNA BİLƏR. YƏNİ TƏMİZ OLANLAR TOXUNA BİLƏR.

“O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir”. (Vaqiə surəsi, 80) Quran Allah Qatından endirilmişdir. 80-ci ayədə Quranın endirilməsinə diqqət çəkilir. Eyni zamanda 1980-cı ildə demək ki, bütün İslam aləminə hakim olacaq şəkildə Quranın mənəvi bir endirilməsi var. 1980-ci ildə Mehdi (ə.s)-ın enməsi var. Buna da işarə edilir. ÇÜNKİ 1980-CI İLDƏ MEHDİ (Ə.S)-IN İSTANBULDA ZÜHURUYLA QURANA DÖNÜŞ BAŞLAYIR. DİQQƏT YETİRSƏNİZ QURANA DÖNÜŞ HƏRƏKƏTİ 1980-CI İLLƏRDƏN SONRADIR. Quranı əsas qəbul etmə 1980-cı illərdən sonra başlamışdır. Baxın, bütün dünyada belə olmuşdur.

“Siz bu kəlamı yalan sayırsınız?” (Vaqiə surəsi, 81) Quranı, İslamiyyəti, eyni zamanda Mehdiyəti, Mehdi (ə.s)-ı, İsa Məsihin enişini o dövrdə xor görüb, yalan hesab edirlər və hələ də davam edir.

83-cü ayədə Allah deyir: Can boğaza yetişdiyi zaman” (Vaqiə… Continue reading