Ayə təfsiri

Biz Davuda Özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurduq: “Ey dağlar və quşlar! Onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyin!” Biz dəmiri onun üçün yumşaltdıq. (Səba surəsi, 10)

 

Yuxarıdakı ayədə dağların “təriflər deyin!” ifadəsi, radioların iş sisteminə işarə ola bilər. (Doğrusunu Allah bilir.) Bunun üçün radioların iş sistemini qısaca belə yekunlaşdıra bilərik:

Radio, ötürücü və qəbuledici şəklində iki parçadan meydana gəlir. Ötürücü, göndərilmək istənən mesajı alıb, bunu “sinus dalğası” deyilən şəkildə şifrələyərək, dalğalar yoluyla qarşı tərəfə ötürər. Qəbuledici də radio dalğalarını alar və göndərilən sinus dalğası üzərindəki mesajın şifrəsini həll edər. Bunun sayəsində ötürücüdən göndərilən mesajın eynisini, qarşı tərəf eynilə almış olar. Ayədə “təriflər deyin!” olaraq tərcümə edilən və “səsin geri dönməsi, təkrarlanması” mənalarını verən “evvibi” sözü də radiodakı səs dalğasının ötürülməsinə işarə ola bilər. (Doğrusunu Allah bilir.)

Ötürücüdən göndərilən məlumatın alınması üçün antena yoluyla göndərilən radio dalğaları şəklindəki səslər, yenə qəbuledicinin bağlı olduğu antena yoluyla qarşılanar. Antenanın istifadə məqsədi, radio ötürücüsündən göndərilən dalğaların kosmosa ötürülməsidir. Qəbuledici vəzifəsi görən antena isə, ən çox radio dalğasını toplamağı və mesaj almağı hədəfləyir. Bu səbəblə milyonlarla kilometr uzaqlıqda olan peyklər üçün, NASA, 70 metr diametrində nəhəng peyk antenaları istifadə edir.

Bunlardan başqa, radio dalğaları istifadə edilərək görüntüləməyi hədəfləyən radio teleskopları da vardır. Radio… ardı...

 

Quranın gələcək haqqında verdiyi xəbərlərdən biri Rum surəsinin əvvəlindəki ayələrdə yer alır. Bu ayələrdə Bizans İmperatorluğunun məğlubiyyətə uğradığı, amma çox qısa zamandan sonra təkrar qalib gələcəyi belə bildirilmişdir:

 

Əlif. Ləm. Mim. Rumlular məğlub edildilər, ən aşağı (və ya ən yaxın) bir yerdə. Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə çalacaqlar, bir neçə il ərzində. Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər; (Rum surəsi, 1-4)

bizansin galibiyeti_harita

Bizanslıların farslara məğlub olduğu döyüşün reallaşdığı Ölü dəniz hövzəsi. Yuxarıda bu bölgənin peykdən çəkilmiş fotoşəkili görülür. Dünyanın ən aşağı bölgəsi olan Ölü dəniz, dəniz səviyyəsindən 395 metr aşağıdadır.

 

Bu ayələr, xristian olan bizanslıların, 613-614-cü illərdə bütpərəst cəmiyyət olan farslar qarşısında çox ağır məğlubiyyətə uğramasından təxminən 7 il sonra, 620-ci il civarında endirilmişdi. Ayələrdə bizansın çox yaxında qalib gələcəyi xəbər verilirdi. Halbuki o sırada Bizans o qədər böyük itkilərə uğramışdı ki, nəinki, təkrar qalib gəlməsi, yaşaması belə qeyri-mümkün görülürdü. Farslar bizanslıları 613-cü ildə Antakyada məğlubiyyətə uğradaraq, qalibiyyətlərini Şam, Kilikiya, Tarsus, Ermənistan və Qüdsü ələ keçirmələriylə davam etdirmişdilər. Xüsusilə 614-cü ildə Qüdsün itirilməsi, Müqəddəs Məzar Kilsəsinin məhv edilməsi və xristianlığın simvolu “Həqiqi Xaç”ın farslar tərəfindən ələ keçirilməsi, bizanslılar üçün ağır zərbə olmuşdu. 182

O dövrdə təkcə farslar deyil, avarlar, slavyanlar və lanqobardlar da Bizans… ardı...

 

firavunun cesedinin_korunmasi_firavun(1)

Sonrakı hissələrdə daha ətraflı toxunacağımız kimi, Firon özünü ilah olaraq qəbul edir və hz. Musanın Allaha iman etməsi üçün etdiyi dəvətlərə qarşı böhtan və təhdidlə cavab verir. Firon bu təkəbbürlü rəftarını ancaq, ölüm təhlükəsi ilə qarşılaşıb suların altında qalacağını anlayana qədər davam etdirmişdir. Quranda Fironun, Allahın əzabıyla qarşılaşdığında, dərhal imana yönəldiyi bu ayə ilə bildirilir:

 

Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik. Firon və onun qoşunu zülm və düşmənçilik məqsədilə onları təqib etdilər. Nəhayət Firon dənizdə batdığı vaxt dedi: “İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam!” (Yunis surəsi, 90)

firavunun cesedinin_korunmasi_firavun2

Ancaq Allah Fironun belə bir anda iman etməsini qəbul etməmişdir. Allah Fironun bu səmimiyyətsiz rəftarını Quranda bu ayələrlə bildirir:

 

Firona deyildi: “İndimi? Sən ki əvvəllər asilik etmiş və fəsad törədənlərdən olmuşdun. Bu gün sənin bədənini xilas edəcəyik (sahilə çıxaracağıq) ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olasan”. Həqiqətən də, insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir. (Yunis surəsi, 91-92)

 

Bu ayələrdə Firona aid cəsədin gələcək nəsillərə ibrət olacağının bildirilməsi, cəsədin “çürüməmiş” olacağına işarə olaraq qəbul edilə bilər. Quranda 1400 il əvvəldən xəbər verildiyi kimi, hələ də tarixi sənəd olan cəsəd Qahirədəki Misir muzeyinin Kraliyyət Mumiyaları Otağında sərgilənir. Böyük ehtimalla, suda boğulduqdan sonra, Fironun cəsədi sahilə vurmuş və misirlilər tərəfindən tapılaraq əvvəldən düzəlmiş məzarına aparılmışdır. 189

 

  1. http://www.angelfire.com/az/miracles/Archaeology.html

 

mekkenin fethi_mekke

Allah Öz Elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa, siz əmin-amanlıqla, başlarınızı qırxdırmış, bəziləriniz də saçlarını qısaltmış halda və qorxmadan Məscidul-Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan qabaq (Məkkəyə girməzdən əvvəl sizə) yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir. (Fəth surəsi, 27)

 

Peyğəmbərimiz, Mədinədə ikən gördüyü yuxusunda, möminlərin güvən içində Məscidul-Hərama girdiklərini və Kəbəni təvaf etdiklərini görmüş və möminləri bu xəbərlə müjdələmişdi. Çünki, Məkkədən Mədinəyə hicrət edən möminlər, o zamandan bəri Məkkəyə gedə bilmirdilər.

Allah, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qatından kömək və dəstək olaraq Fəth surəsinin 27-ci ayəsini vəhy etmiş və yuxusunun doğru olduğunu əgər Allah diləsə möminlərin Məkkəyə girə biləcəklərini bildirmişdir. Həqiqətən də, bir müddət sonra, əvvəl Hudeybiyə sülhü və ardından gələn Məkkənin fəthi ilə, müsəlmanlar eyni ayədə bildirildiyi kimi əmin-amanlıqla Məscidul Hərama girmişlər. Beləcə Allah, Peyğəmbərimizin əvvəldən xəbər verdiyi müjdənin həqiqət olduğunu göstərmişdir.

Ancaq burada diqqət yetirilməli olan əhəmiyyətli nöqtə vardır. Fəth surəsinin 27-ci ayəsinə diqqət edilsə, Məkkənin fəthindən əvvəl reallaşacaq bir başqa fəthdən də danışıldığı görüləcək. Necə ki, ayədə xəbər verildiyi kimi müsəlmanlar, əvvəl yəhudilərin əlində olan Xeybər qalasını fəth etmişlər, daha sonra da Məkkəyə girmişlər. 190

Məkkənin fəthinin müjdələnildiyi digər ayələrdən bəziləri isə belədir:

 

Sizi onların üzərində qələbə çalmağa müvəffəq etdikdən sonra, Məkkə… ardı...

 

astronot

İnsanların kosmosu araşdırmaları və kəşf etmələri 4 oktyabr 1957-ci ildə Sovet peyki Sputnikin kosmosa atılmasıyla başladı. Dünya orbitindən çıxan ilk insan, Sovet kosmonavt Yuri Qaqarin oldu. İnsanların Aya ayaq basması isə 20 iyul 1969-cu ildə amerikalıların reallaşdırdığı Apollo 11 səfəriylə oldu.

Necə ki, Quranda 1400 il əvvəl insanların belə bir sahədə göstərəcəkləri inkişaflara və kosmosa çıxışın mümkün ola biləcəyinə işarə edilir. Allah bu mövzuya Quranda bu ayə ilə diqqət çəkir:

 

Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. (Rəhman surəsi, 33)

 

Ayədə “qüdrət və qüvvətlə” olaraq tərcümə edilən, ərəbcə “sultan” sözü “hüccət, burhan, güc, qüvvət, hökm, qanun, yol, nüfuz, icazə, sənəd vermə, qanuni etmə, dəlil” kimi mənalara gəlir.

Diqqət yetirilsə, yuxarıdakı ayə ilə insanların göylərin və yerin dərinliklərini heç keçə bilməyəcəkləri deyil, ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə biləcəkləri vurğulanır. Necə ki, 20-ci əsrdəki yüksək texnologiya sayəsində Allahın Quranda bildirdiyi bu vəziyyət reallaşmışdır.