• İsra surəsi, 80, 82-ci ayələrinin təfsiri

  İsra surəsi, 80, 82-ci ayələrinin təfsiri ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. “Biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan…

  davamı: İsra surəsi, 80, 82-ci ayələrinin təfsiri

 • Hud surəsi, 109-cu ayəsinin təfsiri

  Hud surəsi, 109-cu ayəsinin təfsiri ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə”. Bəzən müsəlmanlar küfrü araşdırdıqlarında…

  davamı: Hud surəsi, 109-cu ayəsinin təfsiri

 • Ənkəbut surəsi, 46-cı ayəsinin təfsiri

  ADNAN OKTAR: “İçlərində zülm edənləri istisna olmaqla, Kitab əhli ilə ən gözəl olan bir tərzdə mücadilə edin!” Cübbəliyə baxırıq, bizə…

  davamı: Ənkəbut surəsi, 46-cı ayəsinin təfsiri

 • Ənam surəsi, 69, 71-73-cü ayələrin təfsiri

  ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah: “Müttəqilərə onların (iman gətirməyənlərin) əməllərindən heç bir günah gəlməz. Lakin bu, bir öyüddür ki,…

  davamı: Ənam surəsi, 69, 71-73-cü ayələrin təfsiri

 • Zuxruf surəsi, 28-30-cu ayələrinin təfsiri

  Zuxruf surəsi, 28-30-cu ayələrinin təfsiri ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Zuxruf surəsi 28-ci ayədə buyurur: “(İbrahim) bunu (“lə ilahə…

  davamı: Zuxruf surəsi, 28-30-cu ayələrinin təfsiri

 • Rad surəsi, 11-ci ayəsinin təfsiri

  Rad surəsi, 11-ci ayəsinin təfsiri ADNAN OKTAR: Bir ayə oxuyum. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Rad surəsi 11-ci ayədə buyurur: “(İnsan…

  davamı: Rad surəsi, 11-ci ayəsinin təfsiri

 • Hud surəsi, 84-87-ci ayələrin təfsiri

  Hud surəsi, 84-87-ci ayələrin təfsiri ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. “Mədyən (xalqına da) qardaşları Şueybi elçi olaraq (göndərdik)”. Şueyb…

  davamı: Hud surəsi, 84-87-ci ayələrin təfsiri

 • Əhzab surəsi, 36-cı ayəsinin təfsiri

  Əhzab surəsi, 36-cı ayəsinin təfsiri ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Əhzab surəsi 36-cı ayədə buyurur: “Allah və elçisi bir…

  davamı: Əhzab surəsi, 36-cı ayəsinin təfsiri