• Doğumu asanlaşdıran dartma hərəkəti

  Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. O dedi: “Kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudulaydım!”…

  davamı: Doğumu asanlaşdıran dartma hərəkəti

 • Quranda qanın qadağan edilməsinin hikmətləri

  O sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və…

  davamı: Quranda qanın qadağan edilməsinin hikmətləri

 • Dağlardakı radio qəbulediciləri

  Biz Davuda Özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurduq: “Ey dağlar və quşlar! Onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyin!” Biz…

  davamı: Dağlardakı radio qəbulediciləri

 • Bizansın qalibiyyəti

  Quranın gələcək haqqında verdiyi xəbərlərdən biri Rum surəsinin əvvəlindəki ayələrdə yer alır. Bu ayələrdə Bizans İmperatorluğunun məğlubiyyətə uğradığı, amma çox…

  davamı: Bizansın qalibiyyəti

 • Fironun cəsədinin qorunması

  Sonrakı hissələrdə daha ətraflı toxunacağımız kimi, Firon özünü ilah olaraq qəbul edir və hz. Musanın Allaha iman etməsi üçün etdiyi…

  davamı: Fironun cəsədinin qorunması

 • Məkkənin fəthi

  Allah Öz Elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa, siz əmin-amanlıqla, başlarınızı qırxdırmış, bəziləriniz də saçlarını qısaltmış halda…

  davamı: Məkkənin fəthi

 • Kosmosun kəşfi

  İnsanların kosmosu araşdırmaları və kəşf etmələri 4 oktyabr 1957-ci ildə Sovet peyki Sputnikin kosmosa atılmasıyla başladı. Dünya orbitindən çıxan ilk…

  davamı: Kosmosun kəşfi

 • İçdiyiniz suyu gördünüzmü?

  “İçdiyiniz suyu gördünüzmü?” (Vaqiə surəsi, 68)   Atmosferdən təmin edilən su yer altında necə yığılır? Torpaq təbəqələrində, palçıqlı və çirkli…

  davamı: İçdiyiniz suyu gördünüzmü?