Ayə təfsiri

Göy yarılıb dağ edilmiş yağ (yaxud ərinmiş qurğuşun) kimi qıpqırmızı bir gül olacaqdır. (Rəhman surəsi, 37)

gul2

Yuxarıdakı ayədəki “qıpqırmızı bir gül” olduğu zaman ifadəsinin ərəbcəsi “verdeten ke eddihani”dir. Bu ifadə ilə səmada yaranan görünüş, qırmızı rəngdə gülə bənzədilir. Bu tərif, səmada qırmızı rəngdə, böyük görünüş alan göy cisimlərindən xüsusilə “Rosette Nebula” ilə çox böyük bənzərlik daşıyır.

Nebula kosmosda olan buludvari qaz kütlələrinə verilən addır. Nebula meydana gəlmədən əvvəl ulduzdur və bu ulduzlar çox böyük olduqları üçün, daxildən gələn təzyiq və yüksək istiliyin təsiriylə kosmos boşluğuna qaz çıxararlar. Bu qaz püskürmələri olduqca böyük miqdarda və sürətlidir. Daha sonra bu qazlar yaxınlaşaraq qaz buludu meydana gətirərlər və bu qaz buludunun istiliyi 15.000 0C-dən çoxdur. 1

Nebulaların bir növü, gülə olan bənzərliyindən ötrü elm adamları tərəfindən də “Rosette Nebula” olaraq adlandırılır. Rosette Nebula da geniş toz və qaz kütləsidir və bütöv ayın 5 misli qədər səth olaraq görünür. 2 Bizdən təxminən 5.000 işıq ili uzaqlıqdadır 3 və gerçək diametrinin 130 işıq ili genişliyində olduğu təxmin edilir. 4

Penn Əyalət Universitetindən astronomiya və astrofizika sahəsindəki qocaman tədqiqatçılar Leisa Tovnsleyin liderliyində qrup, Chandra X-ray teleskopunu istifadə edərək, Rosette Nebulanı araşdırdılar. Nebula içərisindəki ulduzların bir-birləriylə toqquşaraq 6 milyon dərəcəlik qaz meydana gətirdiklərini təsbit edərək; Rosette… ardı...

 

Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən-günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə iki il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şükür et! Axır dönüş Mənədir. (Loğman surəsi, 14)

Image result for anne sütü

Ana südü, körpənin qida ehtiyaclarını qüsursuz olaraq aradan qaldırmaq və körpəni infeksiyalara qarşı qorumaq üçün Allahın yaratmış olduğu bənzərsiz qarışıqdır. Ana südündəki qida maddələrinin tarazlığı ən ideal ölçülərdədir və körpənin hələ yetkinləşməmiş bədən sistemləri üçün ən uyğun formadadır. Tərkibindəki qida dəyərlərinin körpə üçün ideal ölçülərdə olması səbəbiylə “möcüzəvi qarışıq” olaraq adlandırılan ana südü, körpənin beyin hüceyrələrinin böyüməsini təmin edən və sinir sistemi inkişafını sürətləndirən qidalar baxımından da olduqca zəngindir. 98 Dövrümüzün ən son texnologiyası ilə hazırlanan körpə mamaları da bu möcüzəvi qidanın yerini əvəz etmir.

Araşdırmalar nəticəsində, ana südünün körpəyə olan faydalarına hər keçən gün yeniləri əlavə olunur. Məsələn, ana südü ilə əmizdirilən körpələrin xüsusilə tənəffüs və həzm yolu infeksiyalarından qorunduqları ortaya çıxmışdır. Çünki ana südündəki anticisimlər infeksiyaya qarşı birbaşa qoruma təmin edərlər. Ana südünün digər anti-infeksion xüsusiyyətləri isə “normal flora” deyilən “yaxşı” bakteriyalar üçün dostcasına mühit təmin edərkən, zərərli bakteriyalar, viruslar ya da parazitlərin sığınmasına da maneə təşkil etməsidir. Bundan əlavə ana südündə, yoluxucu xəstəliklərə qarşı immunitet sistemini təşkil edən və yaxşı işləməsini təmin edən faktorlar… ardı...

 

Onlar deyirlər: “Biz sür-sümük və toz halına düşdüyümüz zaman yeni bir məxluq kimi dirildiləcəyikmi?” De: “İstər daş olun, istər dəmir və ya sizə nəhəng görünən bir məxluq olun, yenə də Allah sizi diriltməyə qadirdir”. Onlar deyəcəklər: “Bizi həyata kim qaytaracaq?” De: “İlk dəfə sizi yaradan!”… (İsra surəsi, 49-51)

 

Yuxarıdakı ayələrdə, insanların ölü bədənlərinin daşlaşmasına və dəmirə çevrilməsinə işarə edilir. Canlı toxuması milyonlarla il boyunca qoruna bilməz. Bu səbəblə insanların keçmişdə yaşamış canlıları görmələri, ancaq bunların fosilləşməsi ilə mümkün olar. Canlılar öldükdən sonra, bədənləri torpağın altında daşlaşaraq, fosillər halında illərlə qoruna bilər. Lüğətlərdə “fosil” sözünün mənası açıqlanarkən, “daşlaşmış canlı qalıntısı, qalıq” kimi ifadələrlə, xüsusilə daşlaşmağa diqqət çəkilir.

Fosilləşən bədəndə, eyni zamanda dəmir elementi də xarab olmadan qalar. İnsanın sağlam yaşaması üçün gündə təxminən 10-15 milliqram dəmir istehlak etməsi lazımdır. Gündəlik bəslənmə yoluyla alınan dəmirin çoxu qaraciyərdə yığılar. Bundan əlavə, qan plazmasında transferrin zülalı müəyyən miqdarda dəmir daşıyar.1 Ayədə insan bədəni qalıqlarında dəmir olduğuna diqqət çəkilməsi də, bu baxımdan son dərəcə hikmətlidir.

Ayələrin davamında da Allah əhəmiyyətli bir həqiqəti xatırladır: Xəyalınızda düşündüyünüz, böyüdüyünü, inkişaf etdiyini, təkamülləşdiyini zənn etdiyiniz qəribə məxluq olsanız da, meymunabənzər varlıq olsanız da fərqli bir şey olmayacaq. Allah, insanların meymundan inkişaf edərək təkamülləşdiyini iddia edən… ardı...

 

Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. O dedi: “Kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudulaydım!” Məryəmin aşağı tərəfindən (İsa və ya Cəbrayıl) onu səsləyib dedi: “Qəm yemə, Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı. Xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş, təzə xurma tökülsün. (Məryəm Surəsi, 23-25)

 

Günümüzün tibb məlumatları göstərir ki, doğum əsnasında bir cismin dartılması, körpənin doğum kanalından aşağıya doğru hərəkət etməsini asanlaşdırır. Cismi dartma əsnasında istifadə edilən əzələlər, körpənin rəhm xaricinə itələnilməsini təmin edən əzələlər ilə eynidir. Bunu təmin etmək üçün tavana asılmış ip və ya dəstək qola asılma, doğum yatağının iki kənarına yerləşdirilmiş qolları dartma və ya bir başqa adamın əlindən tutub dartma kimi üsullar istifadə edilir. 1

Bunun üçün “squat bar” deyilən, doğum əsnasında yataqlara bağlanan tərs U şəkilli bar istifadə edilir. Bu barın dartılması körpənin rəhm xaricinə itələnməsi mərhələsini asanlaşdırar, doğum kanalının dərinliyini qısaldar, rəhm ağzını genişlədər və doğum əsnasında istifadə edilən bir çox alət və texnikaya olan ehtiyacı azaldar. 2

Bu dəstək barı, ananın özünü yuxarı doğru çəkərək çömbəlmə hərəkəti etməsinə köməkçi olur.3 Körpənin itələnməsi əsnasında da ananın sabit qalmasını təmin edər. Bu mövqedə körpəni doğum kanalından hərəkət etdirmək üçün lazım olan əzələ qüvvəsi… ardı...

 

O sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, bu ona günah hesab edilməz. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Bəqərə surəsi, 173)

 

Allahın qanı insanlara haram etməsinin hikmətləri 20-ci əsrin məlumatları ilə ortaya çıxmışdır. Qanın həzm olunması əsnasında əmilən zülal, şəkər, yağ kimi maddələrlə, vitamin, hormon və oksigeni hüceyrələrə daşıyaraq canlıların davamını mümkünləşdirər. Digər tərəfdən bədəndən atılmalı olan müxtəlif zəhərli maddələr, zərərli tullantılar da qan yoluyla daşınar. Bu baxımdan qanın ən əhəmiyyətli vəzifələrindən biri də karbamid, urik turşusu, keratin və karbon dioksid kimi hüceyrələrdən gələn tullantıları daşımaqdır.

Bu səbəbdən müəyyən miqdarda qan içilməsi vəziyyətində, qan yoluyla daşınan bu zərərli maddələrin bədəndəki səviyyələri çox yüksələr. Bu da qan vasitəsiylə böyrəklərə daşınan və sidiklə xaric olan zərərli maddələrin -”karbamid”- miqdarını artırar. Bu vəziyyət komaya düşə biləcək beyin funksiyası pozğunluqlarıyla nəticələnə bilər. Bu səbəblə sağlam heyvandan alınsa belə, qanda zərərli komponentlər -qanın vəzifəsinə görə- daim olar. Xəstə bir heyvandan alındığı təqdirdə isə, müxtəlif parazitlər və mikroblar da qan yoluyla daşınmış olar. Bu vəziyyətdə, mikroblar insanın qanında çoxalaraq, bütün bədənə yayıla bilər. Necə ki, əsl təhlükə ünsürü olan da bu istiqamətidir. İnsanın qan içməsi vəziyyətində, bütün mikroblar… ardı...