astronot

İnsanların kosmosu araşdırmaları və kəşf etmələri 4 oktyabr 1957-ci ildə Sovet peyki Sputnikin kosmosa atılmasıyla başladı. Dünya orbitindən çıxan ilk insan, Sovet kosmonavt Yuri Qaqarin oldu. İnsanların Aya ayaq basması isə 20 iyul 1969-cu ildə amerikalıların reallaşdırdığı Apollo 11 səfəriylə oldu.

Necə ki, Quranda 1400 il əvvəl insanların belə bir sahədə göstərəcəkləri inkişaflara və kosmosa çıxışın mümkün ola biləcəyinə işarə edilir. Allah bu mövzuya Quranda bu ayə ilə diqqət çəkir:

 

Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin! Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. (Rəhman surəsi, 33)

 

Ayədə “qüdrət və qüvvətlə” olaraq tərcümə edilən, ərəbcə “sultan” sözü “hüccət, burhan, güc, qüvvət, hökm, qanun, yol, nüfuz, icazə, sənəd vermə, qanuni etmə, dəlil” kimi mənalara gəlir.

Diqqət yetirilsə, yuxarıdakı ayə ilə insanların göylərin və yerin dərinliklərini heç keçə bilməyəcəkləri deyil, ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə biləcəkləri vurğulanır. Necə ki, 20-ci əsrdəki yüksək texnologiya sayəsində Allahın Quranda bildirdiyi bu vəziyyət reallaşmışdır.