firavunun cesedinin_korunmasi_firavun(1)

Sonrakı hissələrdə daha ətraflı toxunacağımız kimi, Firon özünü ilah olaraq qəbul edir və hz. Musanın Allaha iman etməsi üçün etdiyi dəvətlərə qarşı böhtan və təhdidlə cavab verir. Firon bu təkəbbürlü rəftarını ancaq, ölüm təhlükəsi ilə qarşılaşıb suların altında qalacağını anlayana qədər davam etdirmişdir. Quranda Fironun, Allahın əzabıyla qarşılaşdığında, dərhal imana yönəldiyi bu ayə ilə bildirilir:

 

Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik. Firon və onun qoşunu zülm və düşmənçilik məqsədilə onları təqib etdilər. Nəhayət Firon dənizdə batdığı vaxt dedi: “İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam!” (Yunis surəsi, 90)

firavunun cesedinin_korunmasi_firavun2

Ancaq Allah Fironun belə bir anda iman etməsini qəbul etməmişdir. Allah Fironun bu səmimiyyətsiz rəftarını Quranda bu ayələrlə bildirir:

 

Firona deyildi: “İndimi? Sən ki əvvəllər asilik etmiş və fəsad törədənlərdən olmuşdun. Bu gün sənin bədənini xilas edəcəyik (sahilə çıxaracağıq) ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olasan”. Həqiqətən də, insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir. (Yunis surəsi, 91-92)

 

Bu ayələrdə Firona aid cəsədin gələcək nəsillərə ibrət olacağının bildirilməsi, cəsədin “çürüməmiş” olacağına işarə olaraq qəbul edilə bilər. Quranda 1400 il əvvəldən xəbər verildiyi kimi, hələ də tarixi sənəd olan cəsəd Qahirədəki Misir muzeyinin Kraliyyət Mumiyaları Otağında sərgilənir. Böyük ehtimalla, suda boğulduqdan sonra, Fironun cəsədi sahilə vurmuş və misirlilər tərəfindən tapılaraq əvvəldən düzəlmiş məzarına aparılmışdır. 189

 

  1. http://www.angelfire.com/az/miracles/Archaeology.html