Axırzaman, Hz. Mehdi və Hz. İsa

Həzrəti İdris peyğəmbərin Kitabı adlanan kitab var. Bu kitabı bəzi yəhudi və xristianlar qəbul edirlər. Çox qədim kitabdır. Amma içərisində keçən məlumatlar heyrətamizdir.

 

“Diqqətlə baxdım və içində uca taxtın olduğunu gördüm. Görünüşü buza bənzəyirdi. Ətrafı parlaq günəş kürəsini xatırladırdı və Cherubimin səsləri vardı”. (Enox, səh. 62, 18)

 

“Bu qüdrətli taxtın altından alovlu atəş çayları çıxırdı. Ona gözlə baxmaq mümkün deyildi”. (Enox, səh. 62, 19)

 

Məsələn deyir ki, “Diqqətlə baxdım və içində uca taxtın olduğunu gördüm. Görünüşü buza bənzəyirdi” yəni metal görünüşlü, amma içində oturulan vasitə. “Ətrafı parlaq günəş kürəsini xatırladırdı”, yəni işıqlar var idi ətrafında; maşının qabaq işıqları, arxa işıqları. “və Cherubimin səsləri vardı”, yəni maşından çıxan səsləri söyləyir. “Bu qüdrətli taxtın altından alovlu atəş çayları çıxırdı.” Maşının bilirsiniz yanma yeri var, elə deyilmi? Yəni mühərriki və oradan da qaz çıxır, yanan qazlar. “Ona gözlə baxmaq mümkün deyildi” deyir Çox sürətlə gedir. Çox heyrətamiz açıqlama, 2000 illik kitab yəni, çox maraqlıdır.

 

“Şan ilə Şərəfi uca biri üzərində oturmuşdu. Kaftanı, günəşdən parlaq və qardan ağ idi”. (Enox, səh. 62, 20)

 

“Şan ilə Şərəfi uca biri üzərində oturmuşdu” deyir bu atın. “Kaftanı, günəşdən parlaq və qardan ağ idi”. Ağ kostyum geyinmiş, günəş kimi… ardı...

 

“Bu dua, zəmanəmizin əfəndisi hz. Mehdi (ə.s) və onun zühuru üçün oxunan duadır. Allaha, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun bir an əvvəl reallaşması üçün dua edilər. Xüsusilə sabah namazında oxunar və hz. Mehdi (ə.s)-ın sağlığına da dua edilər.”

 

Bismillahir rəhmanir rəhim

 

Həmd, aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur; Allahın salatı və kamil salamı, Onun Peyğəmbəri, əfəndimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v)-ə və onun pak soyuna olsun.

… Haradadır, o hidayət və itrət ailəsinin (əhli beytin) xaricində olmayan olan Bakiyyətullah (Mehdi);

Haradadır, o zalımları təsirsiz etmək üçün (Allah tərəfindən) hazırlanılan kimsə;

Haradadır, o azğınlıq və əyrilikləri düzəltmək üçün gözlənilən öndər;

Haradadır, o zülm və təcavüzü yox etmək üçün ümid edilən rəhbər;

Haradadır, o fərzləri və sünnələri yenidən həyata keçirmək üçün qorunan lider;

Haradadır, o dini geri gətirmək üçün seçilən;

Haradadır, o kitabı (Quranı) və hökmlərini (Quran əxlaqını) əhya etməsi ümid edilən;

Haradadır, o din təlimlərini və din əhlini dirildəcək olan;

Haradadır, o təcavüzkarların şövkət (əzəmətini) qıracaq olan;

Haradadır, o şirk və nifaq binalarını (nizamini) (mənəvi) yıxacaq olan;

Haradadır, o fasiq, üsyankar və tağutları (fikrən) yox edəcək olan;

Haradadır, batilin və bölücülüyün budaqlarını (elmlə, fikirlə) kəsəcək olan;

… Haradadır, o yalan və böhtan şəbəkələrini qoparacaq olan;

… Haradadır, o dostlara izzət verib, düşmənləri… ardı...

 

Hal-hazırda Mehdiyyət, hz. Mehdi (ə.s)-ın rahat fəaliyyət göstərməsi üçün Allah tərəfindən pərdələnmişdir. Həm hz. Mehdi özünü pərdə ilə örtür; həm də digər alimlər bilərək və ya bilməyərək hz. Mehdini pərdələyir.

Bədiüzzaman Səid Nursi başda olmaqla bütün Əhli Sünnət alimləri və hz. Mehdinin Hicri 1400, yəni Miladi 1980-ci illərdə vəzifəyə başlayacağını, bir şəxs olacağını, ona kömək edən tələbələriylə birlikdə hərəkət edəcəyini, bütün dünyaya həqiqi imanı izah edəcəyini; 40 il sürən fikri mübarizənin ardından da İslamı bütün dünyaya hakim edəcəyini bildirmişlər. İslam əxlaqının hakim olacağı Quranda da müjdələnmişdir və səhih hədislərdə xəbər verilən hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdinin gəlişi də bütün “Əhli Sünnət üləmasına görə etiqad məsələsi kimi qəbul edilmişdir”.

Ancaq buna baxmayaraq, hazırda dünyada Mehdiyyətin varlığını və irəliləyişini görə bilənlər çox azdır. Hz. Mehdini anlayıb tanıyanlar isə bundan daha da az. Yalnız çox kiçik sayda mübarək insanlar imanın nuru ilə hz. Mehdini görüb hiss edə bilirlər.

Bəzi alimlər də hz. Mehdinin pərdələnməsinə istiqamətli olaraq xidmət edirlər. Tarixdə heç bu qədər hz. Mehdi gəlməyəcək deyildiyi görünməmişdir. Xüsusilə də, müəyyən tarixə qədər hz. Mehdinin gələcəyini müdafiə edən bəzi təbəqələr, 1980-ci illərdən sonra böyük təlaşla hz. Mehdinin çıxmayacağını söyləməyə başladılar. 1978, 1979 və 1980-ci illərdə nəşr olunan İslami jurnal, kitab, kaset, broşura… ardı...

 

 

İmam Əli ibn Musa əl-Rida (ə.s) dedi ki:

“O (hz. Mehdi (ə.s)) çıxanda dünya, Rəbbinin ilahi aydınlığı ilə aydınlanacaq və bəşəriyyət içərisində ədalət tərəzisi heç kimsənin başqa bir adama əziyyət etməyəcəyi şəkildə tənzimlənəcək”.

(Büharül Ənvar, cild 52, səhifə 321, Kəmal əl-Din)