Əlinin soyundan olan Qaim həzrəti Yusifin ortadan itməsi kimi itəcək və Məryəm oğlu İsanın təkrar zühur etməsi kimi zühur edəcək. Gizlənməsindən sonra QIRMIZI ULDUZUN ORTAYA ÇIXMASINDAN, ZEVRANIN MƏHV EDİLMƏSİNDƏN, BAĞDADIN BATMASINDAN, SÜFYANIN QALXIŞINDAN… sonra ortaya çıxacaq. (Bihar-ül Envar-89, Allamah Muhammed Baqir al-Majlisi, BiharulAnwar İngiliscə Tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/Cild 51-52-53 (yeni nəşr))

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın 4 böyük hadisədən sonra zühur edəcəyini hədisində bildirmişdir