Axırzaman, Hz. Mehdi və Hz. İsa

Tanınmış şair Ağa Seyid Həsən, həzrətlərindən (hz. Mehdi (ə.s)-dan) danışmışdır: “GÖZƏLLİYİ TƏMİZ ÜZÜNDƏN YÜKSƏLƏR, SƏHƏR KÜLƏYİ HÜZUR VERƏN ÇÖHRƏSİNDƏN YAYILAR.”

[Minanur Rəhman, 2/237]

 

“Mehdi mənim nəvələrimdəndir. ÜZÜ PARLAQ BİR ULDUZ KİMİDİR, …Göylərdə və yerdə yaşayan bütün canlılar və quşlar belə, onun hökmdarlığından və xəlifəliyindən xoşbəxt olacaqlar. İyirmi il boyunca hökm sürəcək.”

[Əl-Bəyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman]

 

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur: (Hz. Mehdi (ə.s)) Rükn və Mövqe arasında dayanar, yüksək səslə belə səslənər: “Ey mənim nümayəndələrim, xüsusi dostlarım, ey MƏN ZÜHUR ETMƏDƏN ALLAHIN MƏNƏ KÖMƏK ETMƏSİ ÜÇÜN YER ÜZÜNDƏ HAZIRLADIĞI KƏSLƏR, itaət edərək mənə gəlin.” Onlar YER ÜZÜNÜN ŞƏRQ VƏ YA QƏRBİNDƏ MEHRAB VƏ YA YATAQLARINDA OLDUĞU HALDA İMAM MEHDİ (Ə.S)-IN SƏSİNİ EŞİDƏRLƏR. Bu bir tək səs onların HAMISININ QULAĞINA GEDƏR VƏ HAMISI ONA DOĞRU HƏRƏKƏT EDƏRLƏR. ÇOX KEÇMƏDƏN GÖZ AÇIB BAĞLAYANA QƏDƏR HAMISI HÜZURUNA ÇATARLAR. Bu (əzəmətli yığıncaq) Rükn və Mövqe arasında (günəş doğulmadan əvvəl) reallaşacaq.” Büharül Ənvar, cild 53, səh. 7

 

Rəsulullah əfəndimiz bir gün səhabələrindən belə soruşdu; Allah ona salat və salam etsin:

“SİZƏ BİR ŞƏHƏR İZAH EDƏCƏYƏM. ONUN VƏZİYYƏTİ BELƏDİR: BİR TƏRƏFİ DƏNİZƏ AÇILMIŞ, BİR TƏRƏFİ DƏ QURUDA.

ARANIZDA BELƏ BİR ŞƏHƏRİ GÖRƏN, BİLƏN, EŞİDƏN VARMI?”

Belə dedilər:

Elə bir yerin olduğunu eşitmişik. O YER, BAXIMLI BİR YER OLMALIDIR. İndi dağılıb getdimi görəsən!

Bundan sonra belə buyurdu:

“… İshaqoğulları ilə yetmiş min adam o şəhərə gələcək; GƏLƏCƏKLƏRİ BU ŞƏHƏR, KONSTANTİNAPOLDUR. O ŞƏHƏRİ, BU ORDU ALAR.

ONU ALARKƏN; NƏ QILINC İSTİFADƏ EDƏRLƏR, NƏ OX, NƏ DƏ BAŞQA BİR SİLAH… ÖZLƏRİNƏ QARŞI DAYANANLARI ZİKRLƏR (YƏNİ: SÖZÜ TÖVHİD OXUYARAQ) YUYARLAR, PƏRİŞAN EDƏRLƏR. BELƏ Kİ: HƏMİŞƏ BİR AĞIZDAN TƏKBİR GƏTİRƏRLƏR; ƏVVƏL: LA İLAHƏ İLLƏLLAH DEYƏRLƏR, SONDA İSƏ: ALLAHU ƏKBƏR DEYƏRLƏR… BUNDAN SONRA, O ŞƏHƏRİN DƏNİZ YANI DÜŞMƏYƏ BAŞLAR. EYNİ TƏHLİLİ (YƏNİ TÖVHİD SÖZÜNÜ TƏKRARLAYARLAR) VƏ TƏKBİRİ BİR DAHA OXUYARLAR; QALAN YANI DA TAMAMİLƏ DÜŞƏR. O SƏSİ EŞİDƏNLƏR ÇƏKİNİN Kİ : QİYAMƏT QOPUR. BU VƏZİYYƏTDƏ O ŞƏHƏR, NECƏ DÜŞMƏSİN; NECƏ YIXILMASIN. ÜÇÜNCÜ DƏFƏ YENƏ UCA HAQQI XATIRLAMAĞA BAŞLARLAR; ŞƏHƏR TAMAMİLƏ AÇILAR, İÇƏRİ GİRƏRLƏR.

(Məhəmmədiyə Kitabı, Yazıcıoğlu Məhəmməd, səh. 442-443)

 

 

ALLAH, MƏLƏKLƏRDƏN ELÇİLƏR SEÇƏR VƏ İNSANLARDAN DA. Şübhəsiz Allah, eşidəndir, görəndir.

(Həcc surəsi, 75)

 

Allahu   yastafi   minel   melaiketi         rusulen   ve   minen nas (nasi),

66   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +  121  +   111  = 1407 (Şəddəsiz)

99   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +   171  +   111  = 1487 (Şəddəli)

Şəddəli:1487/2064

Şəddəsiz:1407/1986