“İnsanlar azğınlığa girdikləri zaman şərqdən çıxacaq, üsyanlara görə bəzisini, meymun şəklinə soxacaq, bəzisini də yerin dibinə batıracaq olan qırmızı bir küləklə müjdələ, məlumatlandır”. (Əd Deyləmi)

“Qənimət, tək zənginlər arasında gəzən sərmayə kimi qəbul edildiyi zaman fəlakətləri gözləyin” (Tirmizi Əbu Hureyrədən nəql etmişdir.)