“… Şamın o günkü sahibi olan Süfyani, İÇİNDƏ ALTI YÜZ XARİCİ OLAN YENİ BİR ORDUNU təkrar Haşimilərin üzərinə göndərər, ordunun birdən gözünün qarşısından itdiyini görüncə”…

(Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir  zaman Mehdisinin alametleri, səh. 54)

Hədisdə Süfyanın ordusunun mehdiyyət vəsiləsiylə müvəffəqiyyətli ola bilməyəcəyi bildirilir.