Kanz Məscid-ul Fevaid:

Məhəmməd bin Abbasdan, Hüseyn ibn Əhməddən, Məhəmməd ibn İsadan, Yunisdən, Səfvandan, Əbu Osmandan, Muala ibn Huneysdən, İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-ın belə söylədiyi nəql edildi:

Möminlərin Əmri (ə.s) dedi:

“Üç əlamətin ardından İmam Qaim (ə.s)-ın çıxışını gözləyin”.

Özünə soruşdular: “Bu əlamətlər nələrdir?”

“1. Suriyalıların qarşılıqlı anlaşılmazlıqları, 2. Xorasandan qara bayraqların çıxması və 3. Ramazan ayında qorxu”. … (Bihar-ül envar 14)