Axırzaman, Hz. Mehdi və Hz. İsa

Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın adı və şöhrəti həmişə yayılacaq. Bunda internet, televiziya və radioların çox böyük təsiri olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın şanının, internetdə yayımlanan təsvir və videolarla, televiziya filmləri və radiolar yoluyla yayılacağı belə xəbər verilmişdir:

 

İmam (ə.s) (hz. Mehdi (ə.s)) dünyanın şərqini və qərbini (mənəvi olaraq) fəth edib İslamı (İslam əxlaqını) dünyanın dörd bir tərəfinə hakim edəcək… ALLAH TƏALA İNSANLARA ELƏ BİR GÜC VERƏCƏK Kİ, HƏR KƏS OLDUĞU YERDƏ ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) SÖZLƏRİNİ EŞİDƏCƏK və İmam (ə.s) İslama həyat verəcək. (1)

 

Şübhəsiz ki, QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ZAMANINDA BİR MÖMİN ŞƏRQDƏ OLSA, QƏRBDƏ OLAN QARDAŞI ONU GÖRƏR. Həmçinin QƏRBDƏ OLSA, ŞƏRQDƏ OLAN QARDAŞINI GÖRƏR. (2)

 

Hədislərdə bundan əlavə, yenə internet, televiziya, radio kimi ünsiyyət kanalları vasitəsilə hər cəmiyyətin, hz. Mehdi (ə.s)-ın səsini və təsvirlərini, öz danışdıqları dildə tərcümə edilmiş olaraq dünyanın hər tərəfindən dinləyə biləcəklərinə də işarə edilmişdir:

 

İkdud Durərdə deyir ki: BU SƏS BÜTÜN YER ÜZÜNƏ YAYILACAQ, HƏR QÖVM ÖZ DİLİNDƏN EŞİDƏCƏK. (3)

 

Səmadan, ərz əhlinə şamil olan BİR SƏS Kİ, HƏR KƏS BU SƏSİ ÖZ DİLİNDƏ EŞİDƏR. (4)

 

Səmadan bir səs onu adıyla çağıracaq və ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ HƏTTA YUXUDA OLAN BELƏ BU SƏSİ EŞİDƏCƏK və oyanacaq. (5)… ardı...

 

Hz. Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurur: “Sanki Qaim (hz. Mehdini) görmüş kimiyəm ki, …PEYĞƏMBƏRİN QIZIL MÖHÜRLƏ MÖHÜRLƏNMİŞ müqaviləsini cibindən ÇIXARIR. MÖHRÜNÜ AÇARAQ ONU İNSANLARA OXUYUR…” 

(Bihar, cild 52, səh. 326)

 

Hədisdə verilən məlumatdan hz. Mehdi (ə.s)-ın, əsərlərində və hər xeyirli, gözəl və faydalı işində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi aydın olmaqdadır.

 

Bundan əlavə hədisin ifadəsindən, hz. Mehdi (ə.s)-ın yazdığı və hazırlatdığı əsərlərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi; əsərlərini Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə bəzəyəcəyi də aydın olmaqdadır.

 

Hədisdə bu möhürün qızıl olduğuna yəni qızıl rəngində möhür istifadə edildiyinə də xüsusilə diqqət çəkilmişdir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), gərək öz yaşadığı dövrlə gərəksə də İslam aləminin gələcəyi ilə bağlı bir çox xəbər vermiş və Rəbbimizin möcüzəsi olaraq bu xəbərlərin hamısı doğru çıxmışdır. Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in İslam aləminin gələcəyi ilə bağlı verdiyi məlumatların böyük hissəsi, Axırzamanla bağlı hadisələri əhatə edir. Axırzamanda zəlzələlərin artacağı, quraqlıq baş verəcəyi, göy üzündə fövqəladə hadisələrin görüləcəyi, böyük müharibələr olacağı, qarışıqlıq və anarxiyanın artacağı, təhlükəsizliyin azalacağı, inqilablar olacağı Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in verdiyi və içində yaşadığımız dövrdə reallaşdığına şahid olduğumuz xəbərlərdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Axırzamanda müsəlmanların və iman edənlərin müxtəlif çətinliklər yaşayacağını, bu çətin dövrün sonra hz. İsanın yenidən yer üzünə qayıdışı və hz. Mehdinin zühur etməsi ilə birlikdə bütün möminləri aydınlıq dövrün gözlədiyini də müjdə vermişdir. Hz. İsa və hz. Mehdinin gəlişi ərəfəsindəki əlamətləri çox ətraflı açıqlayan Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu mübarək şəxslərin zühuru ilə birlikdə yaşanacaq gözəllikləri də geniş olaraq tərif etmişdir.

Hədislərdə dəccalın çıxış əlamətləri və bu dövrdə meydana gələcək hadisələr haqqında da müxtəlif məlumatlar verilmişdir. Bu hədislərdən günümüzə işarə edən hadisələrdən bəziləri belədir:

 

YAĞIŞ BOMBASI

Müslimin Nüvvas ibn Səmandan nəql etdiyi hədisdə belə varid olmuşdur:

“Göyə əmr edib yağış yağdıracaq…”

(Qiyamət əlamətləri, nəşr 10, səhifə 219)

Hədisdə axırzamanda istənilən vaxt yağış yağdıracaq üsullar kəşf ediləcəyi bildirilmişdir. Belə ki, günümüzdə bu üsullar… ardı...

 
 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında insanlar yerin 7 qatına da, göyün 7 qatına da çatmış olacaqlar.

 

(Bihar-ül Ənvar cild52, səh. 321)

 

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s) dövründə əldə ediləcək məlumatlara və texnologiyanın inkişafına diqqət çəkilmişdir. Son dövrdə insanlar həm dünyanın dərinliklərini, həm də kainatın ən uzaq guşələrini araşdıracaq və informasiya əldə edə biləcək texnologiyaya sahib olmuşdurlar. Yer qabığının təbəqələri və maqmanın quruluşuna qədər dünyanın mahiyyəti haqqındakı məlumatlar artıq məlumdur. Atmosfer qatlarının qaz mahiyyətlərindən, başqa bir qalaktikadakı ulduz sayına qədər yüksək miqdarda biliyə də artıq insanlar Allahın izni ilə əldə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə məlum olmayan bu Axırzaman həqiqətlərinin hz. Mehdi (ə.s) zamanında öyrənilmiş olacağı 1400 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən bildirilmişdir.

 
 

Mikdad ibn Əsvəd belə deyir:

Rəsulullah səllallahu aleyhi və alihin “Yer üzündə İslam dininin girmədiyi torpaq, palçıqdan düzəldilmiş bir ev və (çöldə) bir çadır qalmaz”. buyurduğunu eşitdim.

 

(Mecma-ul Beyan, Tövbə surəsinin 33-cü ayəsinin təfsirində.)

 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsilə olması ilə Quran əxlaqı və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsi dünyanın hər yerinə çatacaqdır.