«Əmanətin qənimət, zəkatın da (altından çətin qalxılacaq) bir borc olaraq qəbul edilməsi, dini təhsilə əhəmiyyət verilməməsi» (TİRMİZİ)

«Kişi arvadına itaət edib, anasına qarşı gəldiyi zaman yoldaşını yaxınlaşdırıb, atasını uzaqlaşdırdığı zaman məscidlərdə səslər yüksəldiyi zaman…» (TİRMİZİ)

«…Adama şərindən qorxulduğu üçün ikram edildiyi vaxt» (Tirmizi)