Fəzldən, Abdullah ibn Cabladan, Əbu Ammardan, Əli ibn Əbu Muqiradan, Abdullah ibn Şərik Əmridən, Umeyre bint Nufeyldən belə dediyini eşitdim: Bint Həsən ibn Əli (ə.s)-ın belə dediyini eşitdim:

 

“BİR-BİRİNİZDƏN YORULMADAN, BİRBİRİNİZİ LƏNƏTLƏMƏDƏN, BİR-BİRİNİZİN ÜZÜNƏ QIŞQIRMADAN VƏ BİR-BİRİNİZİ İNKARÇILIQLA İTTİHAM ETMƏDƏN SİZİN GÖZLƏDİYİNİZ REALLAŞMAYACAQ.

 

Dedim ki (rəvayət edən): “Bunda müsbət heç bir şey yoxdur!”

Belə dedi:

“ƏLBƏTTƏ VAR, ÇÜNKİ MƏHZ BU ZAMANDA GÖZLƏDİYİMİZ QAİM ZÜHUR EDƏCƏK VƏ BÜTÜN BUNLAR SONA ÇATACAQ.”

(Gaybet Tusi), Bihar-ül Envar, cild 13, (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr) Gaybet Kitabı İmam Mehdi – On İkinci İmam | Bölmə II)

 

Peyğəmbərimiz (s.əv.); hz. Mehdi (ə.s)-ın insanların bir-birindən yorulub bir-birlərini lənətləməsindən sonra zühur edəcəyini bildirmişdir