31 mart 2008-ci il tarixində “National Geographic News” internet saytında “’living dinosaur’ Is fastest evolving animal – “yaşayan dinozavr” ən sürətli təkamül keçirən heyvan” başlığı altında yazı nəşr olundu. Yazıda “yaşayan dinozavr” olaraq xarakterizə edilən canlı, bir tuatara idi. Bir tərəfdən Yeni Zelandiya tuatarasının “milyon illər ərzində heç bir dəyişiklik keçirmədiyinin” etirafı edilir, bir tərəfdən də bu canlı, molekulyar mənada ən sürətli təkamül keçirən canlı elan edildi.

 

Daha əvvəl bir neçə dəfə ifadə etdiyimiz kimi, darvinizmin iddiaları, elmi dəlillərlə deyil, təbliğatlarla davam etdirilməyə çalışılır. Bəhsi keçən tuatara nümunəsində də vəziyyət belədir. Halbuki vəziyyət, darvinistlər baxımından ürək ağrısıdır.

 

Tuatara, 200 milyon il əvvələ aid fosili tapılan canlıdır. Və bu fosil nümunəsi, canlının 200 milyon ildir heç bir şəkildə dəyişmədiyini, indiki mükəmməl görünüşü ilə bir anda yaradıldığını sübut edir. Bu əhəmiyyətli gerçək təkamülçülər üçün çox böyük dağıntıdır.

Məhz bu səbəblə darvinistlər, nəzəriyyələrini tam mənasıyla yıxan tuatara kimi yaşayan fosillər qarşısında, yeni müdafiə taktikaları inkişaf etdirir; yeni təhrif etmələrə əl atırlar. Məsələn bəhsi keçən xəbərin başlığını oxuyan bir adam, tuataranın, milyon illik dəyişməmiş fosillərinə qarşı əslində təkamül keçirdiyini, hətta bu təkamül keçirməyin də “sürətli” şəkildə olduğu təəssüratına qapılacaq. Yazıda adı keçən elm adamlarının isə, “elmi” araşdırmalar nəticəsində bu qənaətə… ardı...

 

“The Daily Telegraph” qəzetinin internet saytında, beynin guya təkamül ilə əlaqədar darvinist nağıla yer verildi. Haqqında danışılan nağılı ehtiva edən yazı, “study traces the evolution of the human brain- əmək, insan beyninin təkamülünü araşdırır” başlığını daşıyırdı və “Wellcome Trust Sanger” institutu tədqiqatçılarının ingilis elm jurnalı “Nature”də yayımlanan yeni çalışmalarını mövzu edirdi. Bu yazıda yer verilən darvinist nağıl cavablandırılaraq beynin təkamülü iddiasının çıxılmaz vəziyyətləri ortaya qoyulur.

 

Set Qrant və qrupunun çalışması

Beynin təkamülü iddiası əlaqələndirilən müqayisə, ümumiyyətlə sinapslar sayına əsaslandığı halda, bu çalışmada sinapslar zülal komponentləri araşdırma mövzusu edilmişdi. Araşdırma qrupundan Set Qrant, “Telegraph.co.uk” yazısında çalışmanın bu xüsusiyyətini bu sözlərlə ifadə edirdi:

 

“Bir çox çalışma sinapslar sayına baxdığı halda heç biri sinapsların molekulyar tərkibinə baxmamışdı. Fərqli növlərin sinapslarındakı zülal sayında böyük fərqliliklər tapdıq.

Məməli sinapslarında tapılan 600 zülalı araşdırdıq və (ağcaqanadlar kimi) onurğasızların sinapslarında bunların yalnız yüzdə əllisinin və qəti olaraq beyni olmayan tək hüceyrəli canlılarda təxminən yüzdə iyirmi beşinin olduğunu ortaya çıxardığımızda təəccübləndik”.

 

Göründüyü kimi, Qrant və qrupunun çalışmasında məməli, onurğasız və tək hüceyrəli canlılarda sinapslar ehtiva etdikləri zülallar baxımından bu canlıların nə qədər bənzər olduqları ortaya qoyulmuşdur. Bunun isə bənzərliyin yalnız bir qurma olduğu, beynin guya təkamülünə aid heç bir elmi izah verilmədiyi ortadadır. Buna baxmayaraq… ardı...

 

15 aprel 2008-ci il tarixində “New Scientist”də “Neanderthals speak out after 30.000 years – Neandertallar 30.000 il sonra danışdılar” başlığı altında yer alan bir xəbər, NTVMSNBC saytında “elm Neandertalları danışdırdı” başlığı altında nəşr olundu. Xəbərin məzmununa baxıldığında, fosillər və kompyuter istifadə edərək danışdırıldığı iddia edilən və elmi çalışma olaraq göstərilməyə çalışılan bu cəhdin, gerçəkdə heç bir elmi əsası olmadığı görülür. Dövrümüzdən 30.000 il əvvəl yaşadığı təxmin edilən Neandertalların, klassik darvinist təbliğat üsullarına uyğun şəkildə “danışsaydılar” və ideoloji məqsədlərinə uyğun olaraq dövrümüzdəki insandan fərqli “səslər çıxaran” bir varlıq olduğu ifadə edilmişdir.

 

Uzun illərdir darvinist təbliğatın vəsaiti olaraq istifadə edilməyə çalışılan Neandertallar, bu nümunədə də yenə eyni darvinist taktikalara vəsait olmuşdur. Neandertalların dövrümüzdəki insanlarla eyni həyat, ağıl, dil və mədəniyyətə sahib bir insan irqi olduğu saysız tapıntı ilə sübut edilmişdir. Ancaq buna baxmayaraq, Neandertal insan irqi hələ də darvinistlər tərəfindən (tək bir dəlilə belə əsaslanmayan) “ibtidai insan” şəklində təqdim edilməyə çalışılır. Neandertalların “səslər çıxararaq” guya ibtidai insan kimi danışdırılması, elmi dəlillərdən məhrum təkamül nəzəriyyəsinin fərziyyələr və təbliğatlarla davam etdirilməsi üçün göstərilmiş aciz səydən başqa bir şey deyil. Neandertalların müasir insandan fərqi olmayan insan irqi olduğu gerçəyi ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün baxın: http://www.netcevap.org/index.php?git=makale&makale_id=192

 

BBC.co.uk internet saytında, “Fossil fills out water-land leap” başlıqlı xəbər nəşr olundu. 25 iyun 2008-ci il tarixli yazıda, ilk nümunələri 1994-ci ildə olan və ortaya çıxarılan son parçalarıyla “Nature” jurnalında ventasteqa kuronika fosil tapıntısı təqdim edilirdi. Haqqında danışılan fosilin, təkamülçülərlə sudan quruya keçid ssenarisinin mərhələsi olaraq irəli sürüldüyü görülür və bu tapıntılarla bu xəyali keçidin boşluqlarından birinin tamamlandığı kimi heç bir elmi təmələ söykənməyən iddia irəli sürürdü. Aşağıda, BBC xəbərində ortaya qoyulan sözü gedən təkamülçü iddianın söykəndiyi ön mühakimələr göstərilir və bu tapıntılarla xəyali təkamülün sudan quruya keçid dilemmalarının niyə keçmədiyi ortaya qoyulur.

 

Digər mozaika canlılar kimi, ventasteqa də darvinizmə dəlil meydana gətirir

BBC xəbərində “dörd-ayaqlı balıq” olaraq xarakterizə edilən ventasteqanın fosilləri, Baltik ölkələrindən Latviyanın qərb hissəsində ələ keçirilmişdir və çiyin, çanaq sümükləri yaxşı qorunmuş kəllə sümükdən meydana gəlir. Yaşı dövrümüzdən təxminən 365 milyon il əvvələ qədər uzanan fosil, bəzi mozaika xüsusiyyətlər daşıyır. Mozaik canlılar, fərqli canlı qruplarının anatomik xüsusiyyətlərini bədənlərində bir yerdə saxlayan canlılardır. Məsələn Avstraliya və Tanzaniyada göl və çaylarda yaşayan platypus, kürkü olduğu və balalarını əmizdirdiyi üçün məməli sinfinə girir. Quyruğunu qunduz kimi sallayan bu heyvan, quş dimdiyi və sürünən zəhərinə sahibdir. Platypus eyni məməli kimi tüklərə malikdir və balalarını əmizdirir, amma sürünənlər kimi yumurtlayaraq çoxalır… ardı...

 

“Science Daily” elmi xəbərlər portalında “Proceedings of the national academies of science” elm jurnalında nümayiş olunan çalışmanın xəbəri verildi (“new evidence that ancient choanoflagellates” form evolutionary link between single-celled and multi-celled organisms – köhnə choanoflagellate-lərin tək hüceyrəli və çox hüceyrəli canlılar arasında təkamül əlaqəsi meydana gətirdiyinin yeni sübutu”). San Fransiskodakı Kaliforniya Universitetinin tədqiqatçıları ilə Almaniyanın Haydelberq şəhərindəki Avropa Molekulyar Biologiya laboratoriyasındakı tədqiqatçılar, yeni tamamlanmış choanoflagellate genomu üzərində analizlər etmiş və bu tək hüceyrəli canlılarda, çox hüceyrəli canlılarda mobil xəbərləşmədən istifadə edilən bəzi zülalların (phospho-tyrosine siqnal vermə zülalları) mövcud olduğunu müəyyən etmişdir.

“Science Daily” xəbərində bəhsi keçən molekulların bizim orqanizmdəki əhəmiyyəti bu sözlərlə ifadə edilirdi:

 

Bu üç növ molekul olmasa hüceyrələrimiz, bir-birləri arasındakı kimyəvi mesajları “oxuya bilməz”, “yaza bilməz” və “silə bilməzlər” orqanizmdə həyat üçün lazımlı olan artıma, həzm və hətta tənəffüs kimi kompleks vəzifələri əsla yerinə yetirə bilməz.

 

Choanoflagellateləri bu baxımdan önə çıxaran xüsusiyyətləri yazıda belə bildirilirdi:

 

Digər genom analizləri göstərmişdir ki, bəzi orqanizmlər bu molekullara az miqdarda sahibdir, ancaq üçünə birdən sahib olan yalnız choanoflagellatelərdir.

 

Canlılar arasındakı bənzərlikdən təkamül nağılı törətməyə əsaslanan darvinist anlayış bu çalışma ilə əlaqədar “Science Daily” izahlarında da ortaya çıxır. Təkamül nəzəriyyəsini əvvəldən bir doqma olaraq mənimsəyən tədqiqatçılar, məlumatlarını bu istiqamətdə… ardı...