İNTERNET MÜSƏLMANLARIN İSLAMA XİDMƏT ÜÇÜN, MÜNAFİQLƏRİN İSƏ, ALÇAQLIQ ETMƏK ÜÇÜN İSTİFADƏ ETDİYİ BİR VASİTƏDİR

İndi, Axırzamanda münafiqlərin çox böyük üstünlüyü vardır -telefon və internet. İndi internet mehdiyyət üçün ən mühüm silahdır. Mehdinin dabbətul-ərzidir. Lakin münafiqlər üçün də, internet, çox mühüm silahdır. Münafiqlərin indi üsulu budur, həqiqi hesabları olur. Orada milliyyətçi, müqəddəsatçı, müsəlman, içkiyə, şəraba qarşı, homoseksuallığa qarşı, Rumluluğa qarşı, İngilis dərin dövlətinə qarşı olarlar, amma saxta hesablarında isə, tamamilə, homoseksual tərəfdarı olarlar. Burada İngilis dərin dövlətini dəstəkləyən, darvinizmi dəstəkləyən, müsəlmanlardan nifrət edən, irqçi, alçaq kompleksini, böyüklük kompleksi ilə örtmək istəyən xaraktersiz, ədəbsiz, çaqqal, danışığını bilməyən, təqlitçi bir şəxsiyyət görürük. Amma gerçək hesablarında tam fərqli bir adamla qarşılaşırıq. Yəni sanki bu, o, deyil. Məhz münafiq üçün bu çox böyük bir silahdır. Bir əsl üzü var saxta hesablar, bir də, saxta üzü var, həqiqi hesabı. Həqiqi hesabı saxta üzü olur. Saxta olanlar da, həqiqi üzü olur münafiqin. Bir də saxta hesabından özü kimi xaraktersizlərlə də, əlaqələr qurarlar. Harada belə əxlaqsız, fırıldaq, homoseksual və yaxud İngilis dərin dövləti pərəstişkarı tiplər varsa onlara yaltaqlandıqlarını görürük. Münafiqlik üçün istifadə etdiyi silahın xüsusiyyətini görürsüz? Həqiqi hesabı və saxta hesabı olur. Saxta hesabı əsl hesabı olur. Bunların saxta hesablarının sayı çox olur. Məsələn qırx, əlli, altmış, yüz… ardı...

 

ŞİRK SEVGİYƏ ZƏRBƏ OLDUĞU ÜÇÜN ALLAH İSTƏMİR

Şirk, əlbəttə, Allahın heç xoşuna gəlməyəcək bir şeydir. Çünki sevgiyə ziddir. Yalan və hörmətsizliyə cürətdir. Çünki Allahın etdiyindən əminsən, soruşanda “yox” deyirsən, haşa “Allah etmədi, mən etdim” deyir. Birbaşa yalandır və həqiqətən də, insanı çox hirsləndirən bir şeydir. Allahın qəzəbini çəkər, insanı da hirsləndirər. Çünki doğru olmayan bir ifadədir. Anbaan beynimizdə biz görüntü yarada bilməyəcəyimizə görə “mən yaradıram” desən çox hirsləndirici səhv bir məlumat olar. Amma yenə də, bu mövzu sevgi ilə əlaqəlidir. Şirk, sevgiyə zərbə olduğu üçün Allah istəmir və ağılsız hərəkətdir. Sevgiyə də, ciddi bir zərbədir.

 

ŞƏHİDLƏRİN HƏYATI DA İNDİKİ HƏYATIMIZ KİMİ YUXU HƏYATIDIR

Şəhidlik mükəmməl bir şeydir. Şəhidlər aləmini bir dəfə görürsən. Normal ölənlər heç cür görə bilməyəcəklər, bilmirlər. Məhz şəhidlərə məxsus bir imtiyazdır. Şəhidlik mövqeyi də, yenə bizim indiki yuxumuz kimidir, hal-hazırda da yuxu görürük. Şəhidlik də yuxu həyatıdır. Amma çox dəqiqdir. Dəqiq olduğu üçün məntiqi də, ona görə olur. Halbuki əvvəl də yaşayır. İnsan dərhal hiss edər aydın olmayan bir şeyi, amma yox, hiss edə bilmir. Necə ki, yuxuda nə yuxunun məntiqini başa düşə bilirik, nə də yuxuda olduğumuzu başa düşürük. Qaçmaq filan necə olur yuxuda? Məkanları necə keçirik? Avtomobillərlə gedirik, halbuki avtomobil filan yoxdur. Çata bilməyəcəyik… ardı...

 

ALLAH İMTAHANI HƏMİŞƏ MƏQBUL SƏVİYYƏDƏ YARADIR. PEYĞƏMBƏRİMİZ BİR ÇOX DÖYÜŞƏ GEDƏRDİ AMMA HEÇ VAXT CİDDİ YARALANMAZDI

Allah möminləri məqbul səviyyədə imtahan edir, məsələn, Allah Rəsulullah (s.ə.v)-in yaralanmağına heç izin vermədi. İstəsə idi edərdi. Müharibə mühiti var idi. Çox döyüşlərə, müharibələrə getdi. Allah səhabələrin yaralanmasını nəsib edirdi. Məsələn, burun sınırdı, çənəsi, qolu, ayağı sınırdı, qopurdu. Amma Rəsulullah (s.ə.v)-in yaralanmağına icazə vermədi Allah. İmtahanı digər tərəfdən ağır olduğu üçün, Allah tarazlıqda tutur. Bir də, etibarının zədələnməməsi cəhətdən icazə vermədi Allah, çünki möminlərdə büdrəmə yarana bilərdi. Məsələn qolu qopsa, ayağı sınsa yaxud, çənəsi çıxsa büdrəmə yarana bilərdi. Allahın incəliyinə diqqət yetirin, gözəlliyinə baxın, yaralanmağına izn vermədi. Bütün döyüşlərdə iştirak etdiyinə baxmayaraq, nə bir ox, nə bir nizə, nə başqa bir şeyə, heç bir silaha tuş gəlmədi. Qılınc da, dəymədi. Təkcə bu mübarək ön dişi sındı, kəsici dişləri ilə azı dişinin arasındakı dişi sındı. Bir dişi sındı vəssalam. Ondan başqa heç yara almadı Allaha şükür. İmtahanı Allah tam nizamında yaradır. Məsələn, Allah istəsə şəhid də edərdi və ya daha gənc ikən şəhid edə bilərdi, amma şəhid etmədi. Bu çox böyük möcüzədir. Yaralanmamağı möcüzədir, şəhid edilməməsi möcüzədir. Ağır xəstələnmədi. Böyük bədxassəli şişlər, böyük xəstəliklər, bu cür xəstəliklərə tutulmadı. Dövrün səhabələrində də belə idi. Məsələn, Əbu… ardı...

 

MÜNAFİQ HEÇ VAXT ÖZÜNDƏ XƏTA VƏ SƏHV AXTARMAZ, GÖRMƏZ, HƏMİŞƏ SƏHVLƏRİNİ İNKAR EDƏR. ALÇAQCASINA, XAİNCƏSİNƏ YALNIZ MÜSƏLMANLARI İTTİHAM EDƏR

İnsanlar münafiqliyə heç fikir verməyiblər. Halbuki münafiqlər əlini, qolunu sallayaraq müsəlmanlarla yaşayırlar və yaxud, kənarda yaşayırlar və bunlar, həmişə üzdən dürüst görünürlər. Bütün münafiqlər dürüst olduqlarını iddia edərlər. Yəni özlərini hörmətcil, dürüst, zərər çəkmiş kimi göstərərlər. Özlərinin ağıllı, yaxşı, məqsədəuyğun iş görən, müsəlmanların isə, ağılsız, məqsədəuyğun iş görməyən, səhv danışan, səhv davranan qəribə insanlar olduqlarına inanarlar. Bütün münafiqlərə diqqət yetirin, həmişə belə üstün, dürüst, hörmətcil, yaxşılıq və ən ağıllı hərəkət edən, ümumiyyətlə isə zərər çəkmiş, haqsızlığa uğrayan, səhv başa düşülən, səhvlərlə qarşılaşan günahsız insan görünüşündədirlər. Münafiqlər çox alçaq, çox xaraktersizdirlər, yəni iblis ordusu kimi bu cür şeytani üslubları vardır. Heç birində normal üslub görməzsən. Özlərində bir xəta, səhv görməzlər. Həmişə özünü ucaldan, böyüdən, xətalarını inkar edən, səhvini inkar edən, özünü uca tutan üslubdadırlar. Müsəlmanları da həmişə tənqid edərlər, bəyənməzlər.

 

DÜNYAYA BAĞLANMAQ ÜÇÜN HEÇ BİR SƏBƏB YOXDUR. ANCAQ MÜNAFİQLƏR DÜNYAYA DƏLİ KİMİ BAĞLIDIRLAR. MÜNAFİQİN DÜNYAYA BAĞLILIĞI KÜFRDƏN DAHA ÇOXDUR

Allah bizi dünyaya bağlanmayaq deyə mükəmməl bir təhsillə öyrədir. Amma buna baxmayaraq, baxıram, dünyaya ağlasığmaz, dəli kimi bağlanan insanlar var. Dünyaya ən azğın şəkildə bağlı olanlar münafiqlərdir. Münafiqlər dünyaya dərin ehtirasla və  mübtəla halında manyak kimi bağlanarlar. Küfr ikinci dərəcədən bağlanır. Üçüncü dərəcə də müsəlmanlarda olur. Ən şiddətli münafiqlərdədir. Onlar həmişə dünyanı idarə edən, dünyanın ən böyüyü, dünyanın ən ağıllısı olmaq istəyirlər. Baxın, özünü yazıq, ağıl xəstəliyi şəklində göstərər. Hər münafiq dünyanı idarə etdiyini hesab edər, diqqət yetirin. Özünü dünyanın ən super beyni hesab edər. Hər münafiqin xüsusiyyəti budur. Quranı rədd edən, on doqquzu rədd edən o münafiq də eyni ağılda idi. Samiri də eyni ağılda idi. Axırzamanın münafiqləri də eyni ağıldadırlar. Hər biri inanılmaz ağıllı olduqları qənaətində olarlar. İndi İngilis dərin dövlətinə yaltaqlıq edən bəzi siyasətçilər var. Baxın onlara, hər biri ayrı-ayrı dünyanın guya ən ağıllı adamıdır. İngilis dərin dövlətinə yaltaqlıq edən siyasətçilərə baxın, hər biri tək başına dünyanı idarə edəcək qədər ağıllı olduğuna inanar. Yaxınları da o xüsusiyyətlərini bilərlər.

 

MÜNAFİQ AĞILSIZCA O QƏDƏR ÖZÜNDƏN ƏMİNDİR Kİ, BÜTÜN ALÇAQLIĞINA, MURDARLIĞINA VƏ AXİRƏTƏ İNANMAMASINA BAXMAYARAQ, CƏNNƏTƏ GEDƏCƏYİNİ İDDİA EDƏR… ardı...