MÜNAFİQDƏN SORUŞULDUQDA QATI DİNDAR OLDUĞUNU SÖYLƏYƏR, HƏTTA DİNƏ MÜSƏLMANLARDAN DAHA HƏSSAS OLDUĞUNU İDDİA EDƏR, AMMA MÜSƏLMANLARDAN NİFRƏT EDƏR

Münafiq müsəlmandan nifrət etdiyi halda soruşduqda qatı dindar olduğunu söyləyər. Müsəlmandan daha ağıllı, daha vicdanlı, daha qərarlı, daha tutarlı, daha mədəni, daha məqsədəuyğun düşünən olduğunu söyləyər. Müsəlmana qarşı nifrət vardır, bütün müsəlmanlara qarşı içində nifrət vardır. Həmişə özünü ən yaxşı hesab edər, çoxbilmiş və lovğadır, təkəbbürlə danışar, hörmətsizdir, üslubu təcavüzkardır. Ruhunda hörmət, nəzakət kimi duyğular olmaz. Sevgisizlik üzündən axar. Ən çox üstündə dayandığı mövzu da müsəlmanlardır. Küfrü tənqid etməz, müsəlmanları tənqid edər. Müsəlmana gücü yetər, məzluma gücü yetər. Əslində gücü yetməz, gücü yetdiyini zənn edər. Münafiqlər avara yaradılmış xüsusi bir qövmdürlər, birlikdirlər.

 

İXTİSASLI MÜNAFİQİN DƏRİN DÖVLƏTLƏ ƏLAQƏLƏRİ VARDIR VƏ BU SƏBƏBLƏ KÜFRÜN MÜSƏLMANLARA QARŞI ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ SİLAHLARINDAN BİRİDİR

İxtisaslı münafiqin sayı adi münafiqdən daha azdır. Adi münafiq cəmiyyətin içində çox olar. Zibil kimi olar, çox olar. Amma ən təhlükəlisi ixtisaslı münafiqlərdir. İxtisaslı olanların dərin dövlətlə əlaqələri var. Münafiq küfrün ən əhəmiyyətli silahlarındandır. Dənizaltı kimidir. Suyun altında gedər, görünməz. Münafiqin silah xüsusiyyəti küfr üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə onları həssaslıqla seçərlər və həssaslıqla istifadə edərlər. Münafiqlər çox mundardırlar, kin doludurlar. Cəmiyyət içində çoxdurlar. İntellektual səviyyəsi bəzən yüksək də olar. Müsəlmanlara söz söyləmədə, müsəlmanlara çirkin söz söyləmədə çox yaman və azğındırlar. Küfrə qarşı susqun, sakindirlər. Çox mülayimdir. Məqbul və onlarla razılaşa bilən bir xarakterdədir, amma müsəlman gördüyü vaxt çox murdarlaşar, azğınlaşar, münafiqin nifrəti iyirmi dörd saatdır. Bəzən ixtisaslı münafiqlər sakit və dinc də görünə bilərlər, keyfiyyətli də görünə bilər, yəni həlim, nəzakətli görünə bilər. Yırtıcı və azğın münafiqlər də vardır, lakin sakit, ilan kimi sakit olan, ilan kimi səssiz sancan münafiqlər də vardır. Amma belə çöl donuzu kimi təcavüzkar, azğın münafiqlər də vardır, yəni münafiqlər iki cürdürlər. Bir də ixtisaslı və adi olaraq da iki yerə ayrılarlar. Məsələn, televiziyaya çıxar çirkin danışıq edər, çox azğındır, amma diqqət yetirin bu tiplər, münafiqlər küfrə tək söz etməzlər, münafiqlərin üslubu küfrə qarşı hörmətlərindən aydın olar. Küfrə qarşı etinalı, diqqətli, uzaq dayanan, onları hirsləndirməməyə çalışan bir rəftar içindədir. Amma mömin müsəlmandırsa xüsusilə səssiz, sakit, əfəndi olacağını düşünürsə və yaxud ona dəstək olacaq bəzilərinin olmadığını düşünsə, münafiq çox təcavüzkarlaşar və murdarlaşar, çox azğındır.

 

MÜNAFİQİN ÇİRKİN ÜSULLARINDAN BİRİ DƏ, ÖZÜ İSLAMI YAŞAMAZ, AMMA MÜSƏLMANLARA HƏMİŞƏ AĞIL VERƏR, ÖZÜNÜ ÇOX ÜSTÜN GÖRƏR

Münafiqin bir üsulu da mən İslamı yaşamıram, amma yaşamasam da, alim kimi, müəllim kimi məlumatım vardır, hər kəsi xəbərdar edərəm adı altında müsəlmanlara it kimi hücum edər. Özü etməz, etmədiyini də gizləməz. Bir qisim münafiqlər də etdiyini iddia edər, yəni çox təqvalı olduğunu iddia edər. Bax, bir çox növə ayrılırlar, diqqət yetirsəniz, şaxələnirlər. Məsələn, gizlicə namaz qılmaz, “qılıram” -deyər. Amma bəzi münafiqlər vardır namaz qılmadığını söyləyər, içki də içdiyini söyləyər, fahişəlik etdiyini də söyləyər, amma fahişəliyə, içkiyə və zinaya istiqamətli müsəlmanlara qarşı çox azğın və təcavüzkar olar. Məsələn, müsəlmanlara, mömin qadınlara böhtan ata bilər. Halbuki, özü fahişəliyin içindədir, lakin mömin qadınlara, mömin xanımlara fahişəlik iddiası və yaxud haram hərəkət iddiası edə bilər. Məsələn, özü açıq-saçıq normal həyatı yaşayarkən və yaxud yaşadarkən mömin qadınlara təsəttür iddiası ilə hücum edə bilər. Münafiq xarakterində bu vardır. Və yaxud özü içki içdiyi halda müsəlmanların içki içdiyini iddia edərək onlara böhtan ata bilər. İçər, amma azğındır. Cəmiyyət içində görürsünüz belə tiplər çoxdur, zibil kimidir. Ona görə münafiqlərin təsnifatını sxemli hazırlamaq lazımdır. İxtisaslı, adi. Müsəlman kimi görünən, amma müsəlmanlığı yaşamadığını açıqca göstərən də vardır, müsəlmanlığı çox yaxşı yaşadığını iddia edən də vardır, oradan da ikiyə ayrılar. Murdar, azğın olanları vardır, bir də çox sakit, tərbiyəli, əfəndi kimi görünən və hiyləgər olanları vardır, yəni gizli hərəkət edənlər. Bunları da yaxşı ayırd etmək lazımdır. Məsələn, adam musiqinin haram olduğunu söyləyə bilər; meyxanada həm içir “mən dinləyirəm” -deyir “doğru, amma haramdır” -deyir. “Bunu etməmək lazımdır” -deyir. Müsəlmanlara hücum edər. İndi küfr içində də etibarlı olduğu üçün, çünki onsuz da küfrü yaşayır ona görə müsəlmanlara hücumun daha təsirli olacağını düşünür, çünki sözünün daha keçərli olacağını düşünür. Bir də münafiq çoxbilmişdir, özünə xas çoxbilmiş həyasız bir üslubu vardır. Cahilliyini çığır-bağırla ört-basdır edər, münafiq həyasızdır. Xüsusi bir çığır-bağır salmaq metodu vardır. Ayədə şeytan üçün keçir, “atlılarınla, piyadalarınla çığır-bağır sal”. “Müsəlmanlara önlərindən, arxalarından, sağlarından, sollarından yaxınlaşacaqsan”. Bəzəkli sözlər dediyi demaqoqluq, qalmaqal etmək, yəni məntiq oyunlarıdır.