PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN DABIKLA (YER ADI) ƏLAQƏDAR HƏDİSİ EYNİ İLƏ GƏRÇƏKLƏŞMİŞDİR

İraq ordusu və polis qüvvələri İŞİD-in boşaltdığı əraziyə daxil olur. Tam hədisdə ifadə edildiyi kimi, Dabıka 80 ölkə, yəni həqiqətən 80 millətdən ibarət əsgərlər girdi, eyni ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dediyi kimi. Məsələn, Fransız əsgərləri var, amma onlardan yüz nəfəri Mərakeş, yüzü Əlcəzair, yüzü isə Misirli olduğuna görə, o 80 millətdən də, çox olur. 80 milləti çox mənasında deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). 80 millətdən çox əsgər Dabıka girdi indi. Eyni hədisdə ifadə edildiyi kimi, “Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s) dövründə Dabıka enərlər”. Bir rəvayətdə “70 bayraq” başqa rəvayətdə də, “80 bayraqla”-deyilir, yəni 80 millət, 80 millətin əsgəri. Eyni şəkildə gəldilər. İndi orada, yenə böyük münaqişə gözlənilir. Amma hədis gerçəkləşdi. Çünki 80 millət, əsas bildirilən budur, “70 yaxud 80 bayraqla yadelli” yəni hədisdə keçdiyi kimidir. Məsələn, “Bəni Asvar” (Asvar oğulları) deyilir, Salib əhli deyilir, bir çox yazıda var. Hədis gerçəkləşdiyi vaxt baxımından da böyük məna daşıyır. Tam ifadə edildiyi şəkildə və tam yerində. İndi də, bölgədə böyük müharibə olacağını deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Amma onsuz da böyük müharibə hələ də davam edir. İnsanların bir qismi dənizdə şəhid olur, bir qismi bombardmanda, bir qismi də tanklarla, toplarla şəhid edilir. Bu müharibə hal-hazırda onsuz da bütün… ardı...

 

ŞƏHİDLƏRİN YAŞADIĞI MƏKAN BAŞQADIR. BİR NÖV YUXU ALƏMİ KİMİ, YEYİB İÇİRLƏR, İBADƏT EDİRLƏR AMMA ÖLÜ DEYİLDİRLƏR, DİRİDİRLƏR

Şəhidlərin yeri bir növ yuxu kimidir. Şəhid məntiqini tam tapa bilmir. Amma ölmədiyindən əmin olar. Çünki bir kəsinti olmaz. Həyatı davam edər. Normal insan kimi yeyər, içər, ibadət edər. İbadət edirsə necə ölmüş ola bilər ki. Ölmədiyindən əmin olar, amma tam başa düşə bilməz. Yuxunun məntiqini biz necə başa düşə bilmərik? Rahatlıqla yaşayırıq yuxuda. Yuxuda bir problem olarmı? Özümüzdən çox əmin olarıq. Əgər kimsə bizə yuxudasan deməsə, normal həyat yaşadığımızdan çox əmin olarıq. Yaxud özümüz hiss etməsək yuxuda olduğumuzu bilməyimiz mümkün deyil. Şəhid də bilmir. Yalnız kef, rahatlıq içində yaşayar. Bu, Allahın yaratdığı həyat aləmlərindən yalnız biridir.

 

MÜNAFİQLƏR VƏ DƏRİN DÖVLƏT İNTERNET TEXNOLOGİYASINI ÖZ ARALARINDA YAXŞI İSTİFADƏ EDİB GİZLİ SİMVOLLARLA XƏBƏRLƏŞİRLƏR VƏ BİR-BİRLƏRİNİ TAPIRLAR

İngilis dərin dövləti də internetdə möhtəşəm sistemlər təkmilləşdirib, bu alçaqlara bunları gizlicə təqdim edirlər, buna görə də, onların da böyük imkanları olur. Əclaflıq etdikləri şəbəkəni bu cür qurmuşlar. Öz aralarında hesablaşmaq, öz aralarında danışmaq, hər cür pis işləri həyata keçirtmək üçün İngilis dərin dövləti hər cür imkanı təmin etmişdir. Ona görə Yaponiyadakı adamları ilə də, Londondakı adamları ilə də çox rahat əlaqə saxlaya bilirlər. Bir-birlərini tanımaq sistemlərini də,… ardı...

 

MÜNAFİQ ÇOX ARSIZ VƏ ŞƏRƏFSİZDİR, UTANMA HİSSİ YOXDUR. ƏXLAQSIZLIĞINA BAXMAYARAQ ALLAHA AND İÇƏR, ÖZÜNÜ QURANLA HƏRƏKƏT EDİRMİŞ KİMİ GÖSTƏRƏR

 

İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə, dedi-qodu yayana, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə, bunlardan sonra da başqasının adını mənimsəyən fırıldaqçıya. (Qələm surəsi, 10-13)

Allah münafiqi Quranda ədabaz, çaqqal kimi təsvir edir, məsələn, “üzünə tüpürsən yağış yağır zənn edər” deyimində olduğu kimi təsvir edir. Münafiq fırıldaqçı, hiyləgər, həyasız, şərəfsiz, utanma hissi olmayan, alçaq biridir. Diqqət yetirin, Allaha and içir. Münafiqin bir xüsusiyyəti də özünü Quran ayələri ilə hərəkət edirmiş kimi göstərməsidir. Yəni müsəlmanı, sanki öz kitabı ilə vurmaq istəyər. Məsələn, bir alçaqlıq etdiyini tutsan böhtan ayəsini deyər. Məsələn, etdiyi bir pisliyi ortadan qaldırsan israfçılıq ayəsini deyər. Bir pislik etdiyi aydındır, yəni müsəlmanlara zərər verən sistem qurmuş və oradan müsəlmanlara qarşı təxribat yaratmaq üçün fəaliyyət göstərir. Düşünün ki, müsəlman da onu qanunla, hüquqla təsirsiz hala gətirir. O təxribatı, məsələn, münafiqlər Dırar məscidinin dağıdılmasının Quran ayəsinə zidd olduğunu deyər. Müsəlmanlara: “Allah məscidlərinin təmir edilməsindən bəhs edir, məscidləri düzəltməyi, tikməyi bildirir, siz isə burada məscid dağıdırsınız” -deyir. Halbuki ora şeytanın qalası olmuşdur, ora artıq məscid deyil. Şeytanın qalası başqadır, məscid başqa və inanmadığı halda namərdlik edir, sırf əxlaqsızlıq… ardı...

 

MÜNAFİQLƏR UŞAQLAR ÜÇÜN DƏ BÖYÜK FƏLAKƏTƏ ÇEVRİLİR. YETİM-YESİRLƏRƏ BƏLA OLURLAR VƏ BU UŞAQLARA ZÜLM EDİRLƏR

Münafiqi yetkin insanlar üçün təhlükə olaraq izah edirik, amma uşaqlar üçün də çox böyük təhlükədir. Münafiq yetim uşaqlar üçün böyük təhlükədir, çünki onlar özlərini müdafiə edə bilmirlər. Yetkin insan münafiqə qarşı özünü qoruya bilər, cəmiyyət də qoruya bilər, amma uşaq qoruya bilməz. Ona görə də Allah münafiqlərin öz aralarındakı mübahisələrin də çox şiddətli olduğunu deyir. Yəni, münafiqlər öz aralarında it kimi boğuşarlar, çox azğın və alçaqdırlar. Əsasən, uşaqların qorunması mövzusunu çox yaxşı gündəmə gətirək. Məsələn, münafiq bir kişi ağlı zəif bir qadına: “Yoldaşından boşan mən səni alım, uşaqlarına da, baxaram” -deyir.  Bu, çox təhlükəli bir hərəkətdir. Qadın da ona aldanır və boşanır. Onsuz da, münafiqlərin xüsusiyyətidir bu, insanların ailəsini dağıdır, xoşbəxtliklərini pozur. Boşanmasına səbəb olur, deyir: “Uşaqlara mən baxaram”. Sonra uşaqlar üçün, o insan, çox böyük bəlaya çevrilir, böyük bir fəlakətə çevrilir. Uşaqları döyür-söyür, Allah göstərməsin təcavüz etmək istəyir, hər cür alçaqlığı edir. Eyni şəkildə qadın münafiq də, çox təhlükəlidir. Məsələn kişiyə: “Sənin uşaqların var, boşan” -deyir. Onunla evlənməyini istəyir. Uşaqlara baxacağını deyir. Uşaqlar üçün ağlasığmaz fəlakət olar bu, yəni münafiq bir qadın, başdan-ayağa bəladır. Hər cür alçaqlığı edər. Yəni, uşaqları maddi və mənəvi… ardı...

 

MÜNAFİQDƏ AİLƏ EQOİSTLİYİ VARDIR, YALNIZ ÖZ AİLƏSİNİ ƏSAS TUTAR

İlk növbədə, həyatın bütün sahələrində münafiqlik hərəkətlərinə çox fikir vermək lazımdır. Məsələn, münafiqlik evliliyi çox əhəmiyyətli bir silah kimi görər. Yəni evlilik münafiqliyin sanki qalası kimidir. Müsəlman üçün xoşbəxtlik qaynağıdır. Münafiq üçün isə bir qaladır. Münafiq İslam birliyini əsas tutmaz. Münafiq üçün yalnız öz ailəsi əsasdır. İslamda da, himayədarlıq əsasdır. Yəni bütün müsəlmanları qorumaq əsasdır. Bütün müsəlmanlar ailədir. İslam quruluşunda bütün müsəlmanlar bir ailədir. Yəni ata, oğul, qardaş, ana, bacı kimi bütöv ailədir. Münafiq üçün yalnız öz ailəsi əsasdır. Eqoist bir qurumdur. Yəni, məsələn, faşizmdə milli eqoistlik olur. Yalnız öz irqini üstün tutar. Münafiqdə də, ailə eqoistliyi vardır. Yalnız öz ailəsini əsas tutar, çünki uşaqlarını da, arvadını da, malı kimi görər. Bir də, öz malları da vardır, onunla ərsəyə gətirdiyi sonsuz həyat məntiqi vardır. “Mən ölərəm amma malım uşaqlarıma qalar” -deyər, özünün uşaqlarında yaşayacağını düşünər, buna görə, sonsuzluğa nail olduğunu düşünər. Hər şeyi öz ailəsi arasında edər. Məsələn, Rəsulullah (s.ə.v): “Bütün müsəlmanlara hücum var” -deyir. Uşaqlarımıza, bacılarımıza. “Yaxşı, bəs mənim ailəm necə olacaq?” -deyir adam. “Mən onlara qarşı döyüşə gedərəm, mübarizəyə gedərəm, amma mən ailəmi nə edəcəyəm?” -deyir. “Evim açıqda qaldı” -deyir. “Əsas evimdir” -deyir. Rəsulullah (s.ə.v) deyir: “Bax bütün evləri… ardı...