Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Sənədli filmdə, günümüz insanının on minlərlə il əvvəl Afrikada yaşamış bir qadından törədiyi iddiası ortaya atıldı və insanların dünyanın dörd bir tərəfinə yayılması bu xəyal məhsulu tezis çərçivəsində ələ alındı. Daha əvvəl cavablandırdığımız bu tezisdəki təkamülçü yanlışları buradan oxuya bilər, “National Geographic TV”-də izah edilənlərin niyə nağıldan ibarət olduğunu görə bilərsiniz.

 

 

“National Geographic TV”-nin bu sənədli filmində, meymunların insanlara bənzəyən davranışlarından yola çıxılaraq göz boyayıcı darvinizm təbliğatı ortaya qoyuldu.

Ancaq şimpanzelərin insanlarla bənzər davranışlar ortaya qoymalarından yola çıxılaraq təkamülçü şərhlər edilməsi tamamilə ön fikirli dünyagörüşündən qaynaqlanmaqdadır və bu davranış bənzərlikləri gerçəkdə təkamül nəzəriyyəsinə hər hansı elmi dəstək meydana gətirməməkdədir. Normalda davranışları baxımından insana bənzədilə biləcək başqa çox sayda canlı vardır. Həm də bunlar şimpanzelərdən daha çox ağıllı davranışlar ortaya qoya bilməkdədir. Məsələn, qunduzlar çaylara anbarlar; termitlər isə bədənlərinə nisbətlə göydələnə bənzədilə biləcək strukturlar inşa edə bilməkdədir. Qarğalar isə dərin qabdakı yeməyi götürmək üçün metalı bükərək etdikləri alətdən faydalana bilməkdədir. Bunlar şimpanzelərin əsla edə bilmədikləri növdən davranışlardır.

Ancaq dünya görüşləri baxımından şimpanzeni simvolik statusa yerləşdirən təkamülçülər, insanlarla davranış bənzərliyi ortaya qoyan başqa növləri göz ardı edib xüsusilə şimpanzelərin insana bənzərliklərini şərh etməkdədirlər. Yalnız şimpanzelərin insanlara bənzərlikləri təkamülçü yayımlarda davamlı olaraq xalqın gözü önünə gətirildiyi üçün, canlılardakı davranışları insanlardakına bənzərliyi baxımından qiymətləndirmədə hiyləli cədvəl ortaya çıxmaqdadır.

Darvinizm təbliğatının ən göz boyayıcı taktikalarından biri olan bu davranışı daha yaxından araşdırmaq üçün davranış bənzərliyi təbliğatının etibarsızlığını ortaya qoyan yazılarımızı, aşağıdakı linklərdən oxuya bilərsiniz (Şimpanzelərin, insanlarla bənzərlik mövzusu edilən istiqamətlərinə görə):

 

 

Bu sənədli filmdə Neandertal fosilindən çıxarılan mitoxondriyal DNT-nin, indiki vaxtda yaşamaqda olan 1000 adamın mitoxondriyal DNT-siylə müqayisə edildiyi çalışma və bununla əlaqədar təkamülçü şərhlər mövzu edildi. Çalışmanın nəticələrinə görə, günümüz insanları öz aralarında mitoxondriyal DNT-lərində 8 mutasiya fərqliliyi göstərdikləri halda Neandertallarla 26 mutasiya fərqlilik göstərirdi. Bəzi antropoloqlar bu fərqliliyə əsaslanaraq Neandertalların günümüz insanından ayrı növ olduğunu iddia edirdi.

 

Bu elmi dəyəri olmayan, yalnız məlumatları təhrif edərək edilən təbliğatdan ibarət iddiadır. Əvvəlcə mitoxondriyal DNT analizləri etibarlı məlumat qaynağı olaraq qəbul edilməməkdədir. Mitoxondriyal DNT analizi (hüceyrədə enerji təmin etməklə vəzifəli və öz DNT-sinə sahib orqanel olan) mitoxondrinin yalnız ana tərəfindən köçürüldüyü, beləliklə mitoxondriyal DNT parçalarındakı dəyişikliklərin ana, nənə, böyük nənə və s. kanalıyla ən əvvəl ataya qədər izlənilə biləcəyi qəbul edilərək edilər. Halbuki, mitoxondrinin yalnız ana yoluyla köçürüldüyü fikri artıq əfsanədən ibarətdir.

Xüsusilə, son bir neçə ildə edilən bəzi müşahidələr mitoxondriyal DNT-nin atadan da köçürülə biləcəyini göstərərək, bunun yalnız ana tərəfindən köçürüldüyü fərziyyəsindən hərəkət edən təkamülçülərin üsullarını etibarsız etmişdir.

 

mtDNA analizlərinə əsaslanan təkamülçü iddiaları dayaqsız buraxan tapıntıları və günümüz insanından ayrı və primitiv bir növ olduğu qarşıya qoyulan Neandertalların isə gerçəkdə günümüz insanından fərqsiz insanlar olduğu gerçəyini buradan oxuya bilərsiniz.