Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

səh. 89 Canlılarda “mutasiyalar nəticəsində xromosom saylarındakı artımın canlıların yeni xüsusiyyətlər qazanmasına və hətta yeni növlər meydana gəlməsinə gətirib çıxardığı” yalanı:

 • Xromosomlar, içində 100 milyon səhifəlik ensiklopedik məlumat saxlayan DNT-nin yerləşdiyi yerlərdir.
 • Bu kompleks quruluşa təsadüfi hər müdaxilə fəsada yol açır və ya öldürücü olur.
 • Heç bir zaman belə bir mutasiyanın canlıya faydalı yeni xüsusiyyətlər qazandırdığı müşahidə edilməmişdir.
 • Xromosoma yeni xromosom əlavə olunması, genetik pozulmadır və yalnız xəstəliklərə və ölümlərə səbəb olur.
 • Məsələn, insanlarda xromosom sayı çox olaraq doğulan uşaqlarda ümumiyyətlə ya doğumdan sonra ölüm, ya da əqli gerilik və fiziki anormallıqlar müşahidə olunur.
 • Bu anormallıqların ən geniş yayılmışı Daun sindromu, Klinefelter sindromu, Edvard sindromu, Patau sindromu kimi xəstəliklərdir.

 

səh. 109 “Növü dəyişdirəcək faydalı mutasiyalar yarandığı və bunun populyasiyalar boyunca davam etdiyi” yalanı:

 • Mutasiya nəticəsində genetik məlumatı meydana gətirən hissələr yerlərindən qopar, dağılar, ya da DNT-nin fərqli yerlərinə daşınar. Bu tip vəziyyətlərdə DNT üzərində ciddi öldürücü təsirlər yaranar. DNT ya parçalanar, ya da zərər görər.
 • Amma mutasiyalar heç bir şəkildə canlıya yeni bir orqan ya da yeni bir xüsusiyyət qazandırmaz.
 • Ancaq ayağın kürəkdən, qulağın qarından çıxması kimi anormallıqlara səbəb olarlar.
 • Faydalı mutasiya nümunəsi indiyə qədər müşahidə edilməmişdir.
 • Mutasiyaların canlıya, yeni bir xüsusiyyət qazandıran və o canlıda olmayan bir genetik… ardı...

 

22 aprel 2009-cu ildə “Nature” jurnalında nəşr olunan və ardından “Associated Press”, “Reuters”, “BBC news”, “National Geographic News” kimi nəşr orqanlarında, Türkiyədə isə “Radikal” və “Haber Türk” kimi internet saytlarında xəbər verilən yeni bir mövzu, “Suitinin qurudakı xəyali əcdadının tapıldığı” iddiası idi.

Nəsli kəsilmiş bir quru canlısının fosili, təkrar darvinistlər tərəfindən spekulyasiya vasitəsi kimi istifadə edilmiş, fosillə bağlı olduqca geniş təxəyyülə əsaslanan bir ssenari qurulmuşdu. “Puijila Darvin” adı verilən və dörd ayaqlı, quyruqlu bu quru canlısı, darvinist ssenariyə uyğun düşməsi üçün “dörd ayağı ilə üzən” və “quyruğu da heç bir işə yaramayan” bir aralıq forma olaraq tanıdılmışdı.

Bu böyük yalanın etibarsızlığını göstərən elmi dəlillər isə belə sıralana bilər:

 1. Darvinistlər bu fosil ilə suitinin “qurudakı” xəyali əcdadlarının bundan 24 milyon il əvvəl quruda yaşayan yarı inkişaf etmiş bir aralıq forma olduğunu iddia edirlər. Bu iddianın BÖYÜK BİR SAXTAKARLIQ olduğunu göstərən milyonlarla dəlildən yalnız ikisi bu saxta iddianı da, təkamülü də qəti olaraq süquta uğratmışdır. Bunlar:

84 milyon illik XALLI SUİTİ fosili

Image result for 84 MİLYON YILLIK BENEKLİ FOK kafatası

68 milyon illik SUİTİ fosili

Image result for 68 MİLYON YILLIK FOK kafatasıdır

Bu canlılar TAM, MÜKƏMMƏL VƏ QÜSURSUZ ŞƏKİLDƏ OLAN “SUİTİ”DİRLƏR. Darvinistlər 20 milyon il əvvələ aid “quruda yaşayan əcdad” ssenariləri qurarlarkən 84 milyon il əvvəl bugünkülərdən heç nəyi ilə fərqlənməyən suitilər yaşayırdılar və bugünkü suitilər kimi… ardı...

 

səh. 65 “Davranışların canlının təkamülləşməsini təmin etdiyi” yalanı

∙ Canlının davranışları heç bir zaman onun genetik məlumatına yeni bir məlumat əlavə edə və ya çıxara bilməz. Məsələn, günəşdən qorunmaq üçün bir canlının ağacın altında gizlənməsi o canlını daha balaca boy etməz, bu canlının nəslinin balaca boylu olmasına səbəb olmaz. O canlı da ondan sonra gələn nəsillər də eyni boyda olacaqlar və həmişə ağacların altında başlarını əyərək gizlənmək məcburiyyətində qalacaqlar.

∙ Eyni şəkildə bir canlı ov olmaqdan qaçarkən sürətli qaçmağa başladığı üçün ondan sonra gələn nəsillər sürətli qaçmağa başlamazlar. Ondan sonra gələn nəsillər də həmişə eyni sürətdə qaçacaq və bunların bir qismi mütləq ovçulara ov olacaqlar.

∙ Canlıların tük rənglərində, quşların dimdiklərində və. s kiçik dəyişikliklər ola bilər. Bunlar növ daxilində reallaşan variasiyalardır (bax: Variasiya nədir?). Variasiyalar o növün genetik məlumatında mövcud olan xüsusiyyətlərin ekoloji faktorlarla ortaya çıxması və ya itməsidir. Dimdiyi uzanan quşda heç bir şəkildə genetik bir dəyişmə olmamış, ona yeni bir genetik məlumat əlavə olunmamışdır. Bu quşun dimdiyi daim genlərində olan məlumat daxilində böyüyəcək, heç bir zaman başqa bir şəklə çevrilməyəcək, dəyişməyəcək. (Türkiyədəki inəklərlə İrlandiyada yaşayan inəklərin kiçik quruluş fərqlərinin olması kimi).

 

səh. 66 “İnstinktlərin irsən keçən davranışlar olduğu” yalanı:

∙ Canlılar insanlardan fərqli olaraq şüurları… ardı...

 

150 ildir davam etdirilən darvinizm yalanı, çox şiddətli bir elmi çöküşə düçar olmuşdur. Darvinizmi isbat etməli olan BİR ƏDƏD BELƏ ARA FOSİL YOXDUR. Yer üzündə tapılan 100 milyondan çox fosilin hamısı MÜKƏMMƏL VƏ DƏYİŞMƏMİŞ canlılara aiddir. Nəinki bir hüceyrənin, hətta hüceyrə daxilindəki BİR ZÜLALIN BELƏ TƏSADÜFƏN MEYDANA GƏLƏ BİLMƏYƏCƏYİ elmi olaraq isbat edilmişdir. Darvinist saxtakarlıqların üstü açılmış, darvinistlərin gizlətdiyi, Yaradılışı isbat edən fosillər ortaya çıxarılmışdır. Darvinistlər, insanları artıq aldada bilməməyin şokunu yaşayırlar. Darvinizm yalanı, heç gözləmədiyi bir anda, qəti və güclü bir məğlubiyyət yaşamışdır.

Əllərində heç bir elmi dəlil olmayan darvinistlər məhz bu məğlubiyyətin şoku içində darvinizmi müdafiə edə bilmək üçün demaqoqluq üsullarına əl atırlar. Məsələn, məktəb dərsliklərində hər sətir arasında “Darvinizmi isbat edən” kimi ifadələr işlədərək gənc beyinlərə bu cəfəngiyatın bir etibarlılığı varmış təlqini verməyə çalışırlar. Elmi dəlillərlə çürüdülmüş iddialarını sanki bir gerçəkmiş kimi izah edirlər. Açıqca özlərinə saxtakarlıqla tərəfdar toplamağa çalışırlar. İnsanların darvinizm yalanını gördüklərini də qəbul etmək istəməzlər. Halbuki elmi dəlillər ortaya qoyulmuşdur. İnsanlar artıq təkamül yalanına inanmırlar.

İndi artıq darvinistlər, dərsliklər vasitəsilə dünya gəncliyini də aldada bilməyəcəklər. Bu yazıda, ibtidai və orta məktəb dərsliklərində keçən yalanlar bir-bir cavablandırılmaqda, indiyə qədər gerçək kimi təqdim edilmiş darvinist iddiaların hamısının etibarsızlığı qəti elmi dəlillərlə açıqlanmaqdadır. Bu vəsilə ilə dərsliklərdə gənclərə istiqamətli bütün dünyada hakim olan yalanın gerçək üzü ortaya çıxarılmaqdadır.

 

 1. 9-cu sinif Biologiya dərsliyində keçən darvinist iddialara cavablar
 2. 10-cu sinif Biologiya dərsliyində keçən darvinist iddialara cavablar
 3. 12-ci sinif Biologiya dərsliyində keçən darvinist iddialara cavablar
 4. 8-ci sinif Fənn və Texnologiya dərsliyində keçən darvinist iddialara cavablar

 

səh. 105 Endosimbiyoz fərziyyəsinin etibarsızlığı:

 

∙ Darvinistlər, fotosintez edən canlı hüceyrələrini və çox hüceyrəli canlıların inkişafını açıqlaya bilmədiklərindən təsadüfən meydana gəldiyini iddia etdikləri tək hüceyrəlilərin digər bir hüceyrə içinə girərək yerləşdiyini və beləliklə xloroplast və mitoxondri kimi kompleks strukturları meydana gətirdiyini iddia edərlər. Lakin bu böyük bir yalandır.

∙ Əvvəla təsadüfən tək hüceyrəlilərin yarandığı iddiası böyük bir yalandır. Təsadüfən hüceyrənin bir zülalının belə yarana bilməyəcəyi bu gün qəti elmi dəlillərlə isbat edilmişdir.

∙ Əgər xloroplastlar iddia edildiyi kimi keçmişdə müstəqil hüceyrələr ikən böyük bir hüceyrə tərəfindən udulmuş olsaydılar, bunun yeganə nəticəsi olardı; o da, bunların ana hüceyrə tərəfindən həzm edilməsi və qida olaraq istifadə edilməsidir.

∙ Bütün qeyri-mümkünlüyünə baxmayaraq, xloroplastın əcdadı olduğu iddia edilən hüceyrələrin ana hüceyrə tərəfindən udulduğunu fərz etdiyimizdə bu problem ortaya çıxar: Əgər ana hüceyrə udduğu digər hüceyrələri orqanoid olaraq istifadə edəcəksə, onlara aid məlumata da DNT-sində şifrə olaraq əvvəlcədən sahib olmalı idi. Hətta udulan hüceyrələrin DNT-ləri də ana hüceyrəyə aid məlumatlara sahib olmalı idi. Belə bir şey isə əlbəttə qeyri-mümkündür; heç bir canlı özündə olmayan bir orqanın genetik məlumatını daşımaz. Ana hüceyrənin DNT-si ilə, udulan hüceyrələrin DNT-lərinin bir-birlərinə sonradan “uyğunlaşmaları” da mümkün deyil. Bu, quş növündən canlılardan qida olaraq istifadə edən insanlarda da bir müddət… ardı...