Adnan Oktar deyir ki

AXIRZAMAN ƏLAMƏTLƏRİNDƏN OLAN DABBƏNİN QURAN VƏ HƏDİSLƏRDƏKİ TƏSVİRLƏRDƏN KOMPÜTER OLDUĞU AYDIN OLUR

Kompüterə baxırıq silisium, dəmir, mis, sink. Torpaqdan əmələ gəlmiş bir dabbədən bəhs edir. Dabbə hərəkətli olan cisimə deyilir. “Üzü insan üzü kimidir” deyir. Baxırıq, internetdə bir insan danışanda insan üzü meydana çıxır. Elə deyilmi?

“Görünüşü fil qulağı kimidir” -deyir. Kompüteri açanda fil qulağı kimidir. “Donuz gözü kimi gözü vardır” deyir. Baxırıq, həqiqətən ortasında kiçik bir göz var. Elə deyilmi? Yəni. Oradan çəkiliş də edilə bilər, insanlar danışa da bilir. Lakin bu heyvanın əsas xüsusiyyəti insanlarla danışmasıdır. Kompüterdə sən ona bir şey söyləyirsən o da sənə bir şey söyləyir, danışırsan. Canlılıq xüsusiyyəti olaraq Quranda yalnız buna diqqət çəkilmişdir. Ayağı vardır demir, gedər demir. “Tükellimihum” yalnız danışar. İnsanlara xitab edər, yəni qarşılıqlı danışma dialoq təmin edən bir heyvandan bəhs edir. Heyvan deyərkən bir hərəkətli varlıq, debbabe debib vurnuxma mənşəyindən gəlir debbabe. Məsələn, tank üçün dabbe deyilir. Debib. Yəni hərəkətli hər hansı bir cisim. Yaxud gözlə görünməyən çox kiçik tərpənən cisimlər. Həqiqətən, kompüterə yaxından baxanda çox kiçik tərpənən görünüşlərdən meydana gəldiyini görərik. Televizor da elədir. Çox kiçik parçacıqların hərəkət etməsi ilə yaranan quruluşdur. Bu səbəbdən almanın içində çürüyün yayılmasına da dabbe deyilir. Debib. Yəni gözlə görülməyən kiçik hərəkətlənmələr. Tam kompüter və… ardı...

 

MÜNAFİQ HƏYATIN BİR PARÇASIDIR. MÜNAFİQLƏRLƏ ELMİ MÜBARİZƏ İSLAMIN VARLIĞI İÇİNDƏ BİR ŞƏRTDİR. MÜNAFİQLƏRİN VARLIĞINDA TƏƏCCÜBLƏNƏCƏK BİR ŞEY YOXDUR

Münafiq həyatın bir parçasıdır. İslam üçün də vacibdir, mübarizədə münafiq şərtdir. Allah tərəfindən mütləq yaradılar, kafir mütləq yaradılar, şeytan mütləq yaradılar, mütləq nəfs hərəkət halındadır. Bunda təəccübləniləcək, heyrətləniləcək bir şey yoxdur. Münafiq diaqnozu da əslində o qədər çətin deyil. Məsələn, əsrimizdə bunun imkanı yaxşı genişlənmişdir; Instagrama və yaxud Facebooka baxanda oradakı xarakterdən münafiqi kitab kimi oxuya bilərsən, yəni hər istiqaməti ilə aydın olar. Hədəfləri, üslubu, şəxsiyyəti, məsələn, İngilis dərin dövlətinə pərəstiş edirsə, aydın olar, bar-bar bağırar. Aydın olmaması mümkün deyil. Məsələn, Rumilik İngilis dərin dövlətinin dinidir, baxırsan Rumiliyə yaltaqlıq edir, onlar Rumi də deyil, söyləyim. Rumilikdən bir şüar olaraq istifadə edirlər. İngilis dərin dövlətinin işçilərinin Rumilikdən xoşları gəlməz, nifrət edərlər. Lakin öz aralarında ünsiyyət dili olaraq istifadə edirlər və oradakı o qəribə üslub “tək adam sən bir gün gələcəksən, amma qaranlıq bir tuneldən keçəcəksən” bilmirəm, mənasız, yəni belə bəzən şizofrenik ifadələr. Öz aralarındakı yazışmalarında, mövzunu o nöqtəyə gətirir, oradakı yazını şizofren bir məntiqlə şərh edir, şizofren bir düşüncə ilə şərh edir. Məsələn, Instagramında müsəlmanlara yer verməz, nifrətini orada göstərər, müsəlman varsa, çıxardar, danışmaq istəməz, görüşmək istəməz, amma küfrdən olan hər kəsi qucaqlayar.… ardı...

 

CƏHƏNNƏM ƏHLİ ÖLÜ VARLIQLARDIR

Cəhənnəm əhli, onun sirrini üstü örtülü söylədim. Allah deyir: “Onlar ölüdür”, əslində çox açıq söyləyir, insanlar anlamır. Cəhənnəmdə yananlar ölüdürlər. Daşın yanması kimi. Allah ayədə “yanacağı insanlar ilə daşlar olan oddan çəkinin” şəklində buyurur. Oraya gedən insanlar da elədirlər. Oranın yanacağı insanlardır, yenə ölüdürlər. Bu səbəbdən şüur sahibi, ağlı açıq bir insanın, səmimi bir insanın cəhənnəmə getməsini Allah qeyri-mümkün hala gətirmişdir. Şüuru açıq, səmimi bir insana cəhənnəm haramdır. Amma, əlbəttə ki, mömin görər. Yananları, qışqıranları hamısını görər. O cənnətin qiymətini artırır. Cənnətdə yaralanma yoxdur, xəstəlik yoxdur, qaçdı-tutdu yoxdur, həbs yoxdur, polis yoxdur, çevriliş yoxdur, heç bir şey yoxdur. Allah bunu xüsusi edir, xüsusi edir ki, dünyanı narahat etsin ki, insanlar axirəti istəsinlər.

 

BU İMTAHANDA İNSANIN EDƏCƏYİ ƏN BÖYÜK XƏTA ALLAHIN SƏNƏTİNİ BİLMƏMƏK OLAR. BUNA ÇOX DİQQƏT YETİRMƏK LAZIMDIR

İnsan Allahın sənətini unutmağa meyillidir. İnsanın unutqanlıq qüsuru var. “Hafıza-i beşer nisyan ilə maluldür” (insan yaddaşının qüsuru unutqanlıqdır) -deyərlər, unutma meyli çox yüksəkdir. Məsələn, bir yarpaqdakı ağıl, bir otdakı ağıl insan ağlının milyardlarla mislidir. Yarpaqdakı hüceyrənin ağlı insan ağlı ilə müqayisə ediləcək kimi deyil. Nəfəs kəsəcək bir ağıl vardır. Məsələn, küçədə gəzirik əlimizi yerin tozuna sürtsək, bir az toz götürüb mikroskopda araşdırsaq, aman Allahım milyardlarla bakteriya. Virus,… ardı...

 

ALLAHIN SƏNƏTİNİ BİLMƏK ÇOX VACİB MÖVZUDUR. ALLAHIN SƏNƏTİNİ BİLMƏK, YADDA SAXLAMAQ VƏ HEYRƏTLƏNMƏK ÜÇÜN DUA ETMƏK LAZIMDIR

Allahın sənətini bilmək çox əhəmiyyətli, həyati bir mövzudur. Allahın istədiyi təməl mövzulardan biri odur; sənətinin bilinməsi. Çünki sənəti olacaq, amma sənətini bilməyəcəyik, bu, çox qorxunc olar. Sənətini bilmək, yadda saxlamaq çox əhəmiyyətlidir. Onun üçün Allaha dua etmək lazımdır. Yadda saxlamaq və heyrətlənmək. İnsan heyrətlənmirsə, xəstədir. Mütləq heyrətlənməlidir. Sənətini bilib heyrətlənsən, iman sərxoşluğu içində yaşayarsan. İman sevinci içində yaşayarsan. Bu, çox əhəmiyyətlidir.

 

MÜSƏLMAN AÇARI VƏ BÜTÜN İMKANLARINI XEYİR VƏ İSLAMA XİDMƏT ÜÇÜN İSTİFADƏ EDƏR, MÜNAFİQ İSƏ MÜTLƏQ ŞƏR, FİTNƏ VƏ PİSLİK ÜÇÜN İSTİFADƏ EDƏR

Münafiqlər oğru olarlar. Onu detalları ilə planlayarlar. Hətta Quranda Qarunun açarlarından bəhs edilər. Həmısı oğurluqla əldə etdiyi açarlardır. Münafiqin açara maraqlı olduğunu görürük. Ya meymuncuq olacaq, ya açar olacaq, bir şey olacaq. Bir yerləri açacaq, bir yeri bağlayacaq, bir şey oğurlayacaq. Quran mühüm olmayan bir şeydən bəhs etməz. Məsələn, bax, “açarları” -deyir. Daşımaq bir cəmiyyətə çətin gəlir. Münafiqin açarları hədəflədiyini göstərir. “Bir yeri necə aça bilərəm? Bir yerdən necə bir şey oğurlaya bilərəm? Necə oyun oynaya bilərəm?” Məsələn, “müsəlmanların gizli məlumatlarını necə əldə edə bilərəm? İnternetinə necə girə bilərəm?” Məsələn, “şifrəsini necə qıra bilərəm? Xaricə necə casusluq edə bilərəm?” Açardakı məna gizliliyi qıran hər şeydir. Orada müsəlmanları izləmək üçün əldə ediləcək hər cür vasitədən bəhs edilmiş olur. Qarunun da açarlarının məqsədi odur, yəni müsəlmanlardan bir şeyləri gizləmək üçün etdiyi sistemdir. Çünki nemətin, imkanların müsəlmanlara keçməsini istəmir. O açar nəyi təmsil edir? Müsəlmanlara keçəcək nemətin qapısını tamamilə bağlamağa işarə edir. Məsələn, malı varsa, malını kilidləyir. O mal müsəlmanlardan  soruşulduqda nə deyəcək? “Mənim malım yoxdur” -deyəcək. Pulunu gizlədir. Soruşulduqda: “mənim pulum yoxdur” -deyəcək. Halbuki, malı da var, pulu da… ardı...