MÜNAFİQLƏR UŞAQLAR ÜÇÜN DƏ BÖYÜK FƏLAKƏTƏ ÇEVRİLİR. YETİM-YESİRLƏRƏ BƏLA OLURLAR VƏ BU UŞAQLARA ZÜLM EDİRLƏR

Münafiqi yetkin insanlar üçün təhlükə olaraq izah edirik, amma uşaqlar üçün də çox böyük təhlükədir. Münafiq yetim uşaqlar üçün böyük təhlükədir, çünki onlar özlərini müdafiə edə bilmirlər. Yetkin insan münafiqə qarşı özünü qoruya bilər, cəmiyyət də qoruya bilər, amma uşaq qoruya bilməz. Ona görə də Allah münafiqlərin öz aralarındakı mübahisələrin də çox şiddətli olduğunu deyir. Yəni, münafiqlər öz aralarında it kimi boğuşarlar, çox azğın və alçaqdırlar. Əsasən, uşaqların qorunması mövzusunu çox yaxşı gündəmə gətirək. Məsələn, münafiq bir kişi ağlı zəif bir qadına: “Yoldaşından boşan mən səni alım, uşaqlarına da, baxaram” -deyir.  Bu, çox təhlükəli bir hərəkətdir. Qadın da ona aldanır və boşanır. Onsuz da, münafiqlərin xüsusiyyətidir bu, insanların ailəsini dağıdır, xoşbəxtliklərini pozur. Boşanmasına səbəb olur, deyir: “Uşaqlara mən baxaram”. Sonra uşaqlar üçün, o insan, çox böyük bəlaya çevrilir, böyük bir fəlakətə çevrilir. Uşaqları döyür-söyür, Allah göstərməsin təcavüz etmək istəyir, hər cür alçaqlığı edir. Eyni şəkildə qadın münafiq də, çox təhlükəlidir. Məsələn kişiyə: “Sənin uşaqların var, boşan” -deyir. Onunla evlənməyini istəyir. Uşaqlara baxacağını deyir. Uşaqlar üçün ağlasığmaz fəlakət olar bu, yəni münafiq bir qadın, başdan-ayağa bəladır. Hər cür alçaqlığı edər. Yəni, uşaqları maddi və mənəvi olaraq məhv edər, böyük bir bəladır və uşaqlar da münafiqlərə qarşı müdafiə oluna bilməz. Ən böyük risk uşaqlar üçündür. Ona görə, münafiqlərin hücumunda uşaqların qorunması əsasdır. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki, məsələn, münafiq kişi deyir – qadın da münafiq xarakterlidir- “səndən istifadə edirlər, çox gözəlsən, Kleopatra kimisən” -fikrincə artıq onu bəzilərinə bənzədir. “Zəkalısan, dahisən, mənim yanıma gəl” -deyir. Münafiq yazışmalarına həmişə diqqət yetirsəniz yalnız olan qadınlar həmişə yolun ağzındadırlar, qapının ağızındadırlar. Yəqin ki diqqətinizi çəkmişdir, “tez gəl” belə qırmızı qanlar içərisindən qadın gəlir və s. Həmişə məhz bu tələnin məntiqi, üslubudur, bir çox yerdə görmüsünüz. Bu, yüzlərlə yerdə vardır. Bunun nəticəsində də münafiq qadın, münafiq əxlaqındadırsa eqoistlikdən tələyə düşə bilər. Çünki deyir: “Sən ən üstünsən və ən ağıllısan”. Bir milyard pul versə bu nəticəni ala bilməz. Çünki onun şeytani qırmağından tutar. Yəni şeytanı çəngəlini çəngəlinə taxar və götürüb aparar. Çünki münafiq qadın eqoistliyinə məğlub olar. Eqoistlik coşğusunu artıran “ən böyüksən” deyilməsidir. “Ən böyüksən” deyiləndə ağlı gedər. Münafiq kişiyə də, bir qadın “ən böyüksən, dəhşətsən, beləsi yoxdur” deyəndə onun da ağlı gedər və onun üçün ucuz başa gələr o, pul verməyinə ehtiyac qalmaz. Ona görə, münafiq ucuz satılan donuz kimidir. Bəslənməsi də, çox asandır və hər cür pislik üçün də istifadə edilir. Məsələn, İngilis dərin dövləti münafiq kişiləri və münafiq qadınları çox ucuz qiymətə əldə etmişdir. Bunların heç biri zəngin olmamışdır, həmişə sürünmüşdür. Bunları yalnız eqoistliklərini körükləyərək diri tutmuşlar. Amma, məsələn münafiqi dövlət başçısı ilə görüşdürsələr, bu, onu ağlasığmaz dərəcədə həyəcanlandırar. “Deməli mən, çox böyük bir adamam” -deyər. Halbuki, dövlət başçısı dediyi adam da, o da, homoseksualdır, fərz edək. Yəni homoseksual, cinayət işləyən, adam öldürən bir məxluq səni böyütsə nə olar? Ətrafı böyük olsa nə olacaq? Səni nə qədər uca tutarsa tutsun, buna sən necə inanırsan? Əlbəttə, homoseksuallardan bəhs edərkən, onlar döyülsün, söyülsün, əzilsin, təhqirə məruz qalsınlar mənasında deyil. Nə döyülsünlər, nə söyülsünlər, nə təhqir olunsunlar, amma mövcud vəziyyət, Quranda bəhs olunan vəziyyətləri, yəni əsl olduğu kimi izah edilərək danışılmalıdır. Məsələn, Allah: “homoseksuallıq iyrənc bir pislikdir” –deyir. Bu, olduğu kimi deyilməlidir. Bu təhqir deyil, o iyrənc hərəkətin açıqlamasıdır. Çünki Quran, belə açıqlayır. Bu təhqir deyil, burada mövcud olan bir vəziyyəti açıqlayırsan. Yəni burada döymək, söymək, öldürmək tələbi də yoxdur. Elə bir şey olsa belə heç vaxt qəbul edilməz. Edən biri olsa da, belə bir şeyi qəbul edilməz.

Maun surəsi, 1-3. Şeytandan Allaha sığınaram. “Dini yalan sayan o kimsəni gördünmü?” Bu, münafiqin xüsusiyyətidir. “O elə adamdır ki, yetimi qovar”. Görürsüz, yetimin başına bəla olar. Uşağın başına bəla olar münafiq. “yetimi qovar” –yəni döyər, söyər, öldürə bilər, hər şey edər. İsmətini ləkələyər, pozğunluq edə bilər, hər cür əxlaqsızlıq edə bilər. “Və heç kəsi kasıba əl tutmağa sövq etməz”. Çünki münafiqin özü mala çox həris olduğu üçün heç kimə mal vermək istəməz. Sanki canından ət qopar.

Əslində hər şey münafiqə əzab verər. Quran oxumağın əzab verər, münafiq əlamətlərindən bəhs edəndə əzab çəkər, malını verər sanki canından gedirmiş kimi əzab çəkər. Bir şeyi acgözlüklə istəyər, onu edə bilməsə əzab çəkər. Münafiqdə bitib-tükənmək bilməyən sonsuz acgözlük vardır, dəli kimi acgözlük vardır. Ruhundakı bu homoseksual ruh, hamısında deyil, amma homoseksualların böyük bir hissəsində bu cür çox dəli, intihara meyilli, cinayətə meyilli dəli ruh halı vardır. Bilinər bu, kitablarda yazılır, bütün psixiatriya kitablarında filan yazılır. Daha da, təcavüzkar, hələ nə edəcəyi məlum olmayan bir ruh halındadır. Hamısı olmasa da, böyük əksəriyyəti belədir. Bu xüsusiyyətləri ilə şeytan tam homoseksual mədəniyyətini, məntiqini bizə ifadə edir. Çünki ilk homoseksual onsuz da, şeytandır. Qadın homoseksual da olar, kişi homoseksual da, olar. Qadın homoseksuallar kişi homoseksualları çox dəstəklyərlər. Diqqət yetirsəniz həmişə onların oğlan dostudurlar. Homoseksual qadınlar harada homoseksual varsa gedib onları tapar. Həmişə onları dəstəkləyər, məsələn internetə filan baxın, onlarla çox yaxındırlar. Ən böyük dostları onlardır. Pərəstişkardırlar yəni. Onlar da, bunları dəstəkləyirlər. Qadını kişiləşdirmək, kişini qadınlaşdırmaq şeytanın bir üsuludur.

Diqqət edin, İngilis dərin dövlətinə baxanda, qadınları kişiləşdirdiklərini, kişiləri də, qadınlaşdırdıqlarını görürük. Bütün İngilis dərin dövlətinə mənsub olan qadınlar həmişə kişi kimidirlər. Namizəd olanlar da kişi görünüşündədir, onlara simpatiya duyurlar, yəni İngilis dərin dövlətinin adamlarına və yaxud, məhz o homoseksual mədəniyyətinə heyranlıq duyanlara baxanda kişi görünüşündə olduqlarını görürük. Yəni darvinist, homoseksual, Rumi mədəniyyəti dəstəkləyənlərə baxanda, qadınlarda homoseksual xarakteri, kişiləşmiş xarakteri görürük. Ona görə münafiqliyi hərtərəfli izah edəcəyik. Dövlətə aid, xalqa aid, uşaqlara aid cəhətlərini hərtərəfli izah edəcəyik. Dünyadakı ən böyük təhlükə münafiqlikdir. Dinsizdən insana zərər gəlməz. Yəni kafirdən insana zərər gəlməz. Kafir açıq danışar, onsuz da, kafir olduğunu bağıra-bağıra deyir, kitab yazır, özünü gizləmir. Amma münafiq çox namərd və xaindir, çox təhlükəlidir və müsəlmanlarla yaşamaq istəyər, sanki müsəlmanları vərəm mikrobu kimi yoluxdurar. Mütləq antibiotiklə müalicə edilməlidir. Baxın, başqa yerdə yaşaya bilmir, bu çox qəribədir. Halbuki kafir olduğuna görə, küfr içində, küfrün içində yaşamalıdır, elə deyilmi? Münafiq heyrət ediləcək şəkildə müsəlmanlarla yaşayar, müsəlmanlardan əl çəkməz. Amma münafiq olmadan da, müsəlman inkişaf etməz. Nə cihad edə bilər, nə həqiqi mənada üfüqü açılar, nə də həqiqi mənada savab qazana bilər. Məsələn, Rəsulullah (s.ə.v)-in dövründə, münafiqlər olmasa çox az savab qazanılardı. Məsələn, hz. Əli (ə.s)-ın vəlayət mərtəbəsi, şahidlik məqamı münafiqlər vəsiləsi ilə olmuşdur. Münafiq olmadan mömündə dərinlik olmaz. Bir ətalət olar.

Mümin surəsi, 56-cı ayədə, Allah deyir: “Həqiqətən, özlərinə bir dəlil gəlmədən” yəni dəlili yoxdur, özündən uydurur, Allahdan bir dəlil gəlməmişdir. “Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərə gəlincə” –münafiqlər həmişə Quran ayəsi ilə Qurana qarşı mübarizə apararlar. Quran ayəsi ilə Qurana qarşı mübarizə aparar. Əvvəl də izah etmişdim. “…onların ürəklərində”-münafiqlərin ürəklərində “…böyüklük iddiasından başqa bir şey yoxdur”. Yəni, münafiqlər Allah olmaq istəyərlər. Çox böyük olduqlarına inanırlar. “Sən Allaha sığın. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Görəndir”. Yəni “münafiqi mən məğlub etdim” fikri səhvdir. Münafiqi Allah məğlub edir, möminin vasitəsi ilə edir. “Ağlımla onu darmadağın etdim” -demək olmaz. Çünki münafiqi yaradan da, sənin ağılını yaradan da Allahdır. Münafiqi sənin əlinə verən də Allahdır. Tövratda var, baxın: “Allahın onları sənin əlinə verəcəyi, sənin də onları darmadağın edəcəyin vaxt” –deyir. Allah: “Onları sənin əlinə Mən verəcəyəm” -deyir. Allah imkan verir və ağıl verir, onunla münafiq darmadağın olur.

Münafiqlərin sözlərlə oynama qabiliyyətləri çox yüksəkdir. Çox namərddir münafiq. Sən onunla danışanda söz saxtakarlığı edər. Münafiq söz fırıldaqçısıdır. Çox fırıldaqçıdır. Klassik söz saxtakarıdır. Həmişə sözləri yerlərindən oynadar. Allah, Maidə surəsi, 41-ci ayədə deyir: “…yalana həvəslə qulaq asanlar” yəni yalana meyillidir, yalan uydurar, “həm də sənin yanına gəlməyən başqa bir camaat üçün qulaq asanlar”. Yəni İngilis dərin dövlətinə -dövrümüzə aid deyirəm- xəbər daşıyan namərdlər, xainlərə aiddir. “Həm də sənin yanına gəlməyən başqa bir camaat üçün qulaq asanlar” məhz müsəlmanlara düşmən olan dərin dövlət və onlar üçün casusluq etmək, diqqət edin, Quran açıq-aşkar münafiqin casusluğunu bildirir.

Maidə surəsi, 41-ci ayə bu casusluğu izah edən ayədir. “… sənin yanına gəlməyən başqa bir camaat üçün qulaq asanlar”. Bu məhz xəbərçi və casuslardan bəhs edən Quran ayəsidir. Yəni, dövrümüzdəki casuslara, xəbərçilərə və bütün dövrlərin casuslarına və xəbərçilərinə işarə edir. “Onlar,” -yəni münafiqlər- “Onlar haqqı dərk etdikdən sonra kəlmələrin yerlərini dəyişdirib deyərlər:” -tamamilə fərqli şəkildə şərh edir. “Əgər sizə bu dəyişdirilən hökm verilsə, onu götürün. Yox əgər o verilməsə, çəkinin!” Yəni taktika öyrədir. Məsələn, bunu etsələr belə edin, onu etsələr başqa cür edin, yəni münafiq taktikası verir. Oyun oynayar. “Allah kimi fitnəyə salmaq istərsə, sən ondan ötrü heç bir şeylə Allaha mane ola bilməzsən. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbini təmizləmək istəməmişdir”. Yəni əgər münafiq məğlub oldusa, batdısa sən onu qurtara bilməzsən. “Onlar dünyada rüsvay olacaqlar”. Əlbəttə münafiq, həmişə alçaldılar. Yalanı, saxtakarlığı üzə çıxar, casuzluğu ortaya çıxar, mənfurluğu, axmaqlığı ortaya çıxar. Allah: “Onlar dünyada rüsvay, axirətdə isə böyük bir əzaba düçar olacaqlar” -deyir. Yəni o azğın ruhu ilə həmişə cəhənnəmin ən dərin təbəqəsində olar.

“Onlar: “İtaət edirik!” – deyirlər. Sənin yanından çıxıb getdikdə isə onların bir qismi gecələr bir yerə yığışıb sənin dediyinin əksinə tədbir görürlər. Allah onların gecələr nə tədbir gördüklərini yazır. Onlardan üz döndər və Allaha təvəkkül et! Qoruyan olaraq Allah yetər. (Nisa surəsi, 81)

Bəli. Onların xüsusiyyəti, xüsusilə görünməyən, qaranlıq yerlərdə pislik etməkdir, yəni tək ikən. Amma indiki texnologiya əlbəttə münafiqlər üçün böyük imkanlar yaradır. Ona görə ən azğın münafiqlər də, bu dövrdə çıxır. Çünki münafiqin və müsəlmanın istifadə edəcəyi imkanlar, indiki dövrdə ən yüksək səviyyədədir. Məsələn, münafiq internetdən, telefondan istifadə edərək münafiqlik fəaliyyətini çox rahat həyata keçirəcək gücdədir. Keçmiş dövrlərə görə indiki zamanda çox asandır.