Adnan Oktar deyir ki

ALLAH İSA MƏSİHİ ÇOX SEVİR. KAFİRLƏR HZ. İSANIN YANINA GƏLƏNDƏ ALLAH ONU ÖZ QATINA QALDIRIR. ALLAH BUNU HEÇ BİR PEYĞƏMBƏRƏ ETMƏYİB

Məsələn, Zəkəriyya (ə.s)-ə hücum edirlər, hz. Zəkəriyya (ə.s) də, kötüyün içinə girir “Allahdan başqa Baqi olan yoxdur”-dedi, adamlar mişarla doğradılar, ortadan kəsdilər Zəkəriyya Peyğəmbəri. Allah istəsəydi onu da göyə qaldırardı, amma qaldırmadı. Şəhidliyini uyğun gördü. Məsələn, Yəhya (ə.s) də, canım mənim həbs edilmişdi adam içib, tam sərxoş halda, “kəlləsini mənə gətirin” -dedi, adam sərxoş və bir qadın bunu deyir, qadınla sərxoş söhbəti edir. “Məndən nə istəyirsən?” -deyir qadına, qadın da, “Yəhyanın kəlləsini istəyirəm” -deyir. Əvvəl deyir: “Nə istəsən edəcəyəm. Məndən bir şey istə, söz verirəm ki, edəcəyəm”. “Madam ki, söz verdin, o zaman mən də, Yəhyanın kəlləsini istəyirəm” -deyir. “Oldu, kəsib gətirin” -deyir. Canım mənim, gedirlər onu orada şəhid edirlər, başını kəsib gətirirlər. Allah istəsəydi oranı başlarına uçurardı, zəlzələ yaradıb darmadağın edərdi, amma etmir bunu. Taleyində şəhidlik var, kəlləsini siniyə  qoyub gətirirlər. Bilirsiniz, hz. Yəhya (ə.s)-ın qolu da buradadır, Müqəddəs Əmanətlərin içində. Qızıl qabın içində saxlanılır.

Allahın bunu etməkdə məqsədi onların insanlardan fərqi olmadığını vurğulamadır. Çünki insanlar da döyüşlərdə şəhid olurlar. Həmişə Peyğəmbərləri, Allah belə qorumur. Lazım olanda döyüş meydanında şəhid olurlar, başqa yerdə başqa bir hadisə də… ardı...

 

MÜNAFİQ İMANSIZDIR. İMANSIZ OLDUĞU HALDA İSLAMA XİDMƏT ETMƏSİ ONA ÇOX BÖYÜK ƏZAB VERƏR

Münafiq imansız olar, lakin o imansızlığını gizləyər. Əlbəttə imansız olduğuna halda müsəlmanlığa xidmət etmək də onu çox hirsləndirər. Münafiq həmişə çıxış yolu axtarar, yəni həm müsəlmanların imkanlarından istifadə etmək istəyər, həm onlara zərər vermək istəyər, həm də bu dinsizliyi ilə necə həyat yaşaya biləcəyinin yolunu axtarar. Ona görə, bu çırpınışlar, etdiyi əxlaqsızlıqlar, pisliklər həmişə bundan qaynaqlanar. Lakin münafiq olmazsa cihad olmaz, mübarizə olmaz. Məsələn, İngilis dərin dövləti olmazsa, mehdiyyət olmaz. Həyat yeknəsəq olar. Mütləq Allah onları belə yaradır, fitnə qaynağı olaraq yaradır. Müsəlmanın cənnətdəki mövqeyi onlarla yüksəlir. Yoxsa yeknəsəq quruluş olar. İnkişaf etmək üçün buna ehtiyac var. Şeytana, nəfsə, münafiqə ehtiyac vardır. Allah ayədə: “Münafiq görünüşcə görkəmli olarlar (Sən onlara baxdıqda bədən quruluşları xoşuna gəlir-Munafiqun surəsi,4)”-deyir. Münafiq küfrün çox etibar etdiyi bir məxluqdur. Çünki həm müsəlman görünüşlüdür, həm də müsəlmana düşməndir. Onlar üçün çox axtarılan bir şeydir. Çünki bir insanın birbaşa kafir kimi müsəlmanların içərisində zərərli fəaliyyət göstərməyi çox çətindir. Amma münafiq kimi həm müsəlmanların içinə girir, həm orada kəşfiyyat apara bilir, həm də müsəlmanlardan ayrıldıqdan sonra müsəlmanları yaxşı tanıdığı üçün onlara hücum edərkən o təcrübəsindən istifadə edir. Əlbəttə çox qolu-qanadı qırılmış olar. Allah, münafiqi sanki… ardı...

 

MÜNAFİQLƏRİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİNDƏN BİRİ DƏ LOVĞALANARAQ DANIŞMAQDIR

Çoxbilmişlik, özünü intellektual göstərmək ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindəndir. Bütün agentlər bu xarakterdədirlər. Xarici dildə olan sözlər işlədərlər.  Məsələn, Lorens (Lawrence) filan, hamısı elə idi. Adamlar da, onu görəndə “biz heç bir şey bilmirik, bu adam çox şey bilir” məntiqində olurdular. İstifadə etdikləri qadın agentlər də, kişi agentlər də, həmişə belə, xalqdan üstün olduqlarını vurğulamaq üçün, xalqın bilmədiyi mövzulardan bəhs edərlər. Fəlsəfi, sosioloji mövzular haqqında danışarlar. Heç bilmədikləri elm adamlarının adları və yaxud, bir sözün müxtəlif ifadə formaları… Belə lovğalıq edərək xalqdan özlərini üstün, sözü keçən adamlar kimi göstərməyə çalışarlar. Cahillər də, bunlardan təsirlənir bunları adam hesab edir. Halbuki, çox bəsit insanlardır. Adam həm homoseksual, Allahı inkar edən, ağlı zəif, amma İngilis dərin dövlətinə sığındığı üçün özünü güclü zənn edən yazıq biridir.

 

FATİHƏ SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

Şeytandan Allah sığınaram, “sıratəl ləzinə ənəmtə əleyhim, ğayril məğdubi əleyhim və ləddallin. Allah, ayədə Fatihə surəsində “Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!” -yəni “dəccal tərəfdarlarının yoluna deyil” -deyir.  “Bizi doğru yola yönəlt, nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna,” Allah kimə nemət verir? Neməti Mehdi (ə.s)-a verir. “Nemət verdiklərinin yoluna”-deyir açıq-aydın.  İsa Məsihə verir, hamısından çox Rəsulullah (s.ə.v)-ə verir. “Nemət verdiklərinin yoluna” -dəlalətə düşənlərin, dəccal tərəfdarlarının, azmışların yoluna deyil. (qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!). “Nemət verdiklərinin yoluna”. Kimə nemət verdisə onun yoluna, haqq yolda olan, İslam yolunda olan hər kəsin yoluna.

 

ALLAH QURANDA MÜSƏLMANLARIN ÇƏTİN VAXTLARINDA DUA EDƏRƏK VƏLİ İSTƏDİKLƏRİNİ BİLDİRMİŞDİR. MƏNƏVİ LİDER İSTƏMƏK QURANIN ƏMRİDİR

Nisa surəsi 75-ci ayə, şeytandan Allaha sığınaram: “Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart,” -Xalq zalımdır. Məsələn Suriya kimi qan tökürlər. “Bu ölkədən çıxart”deyir. Müsəlman xilas olmaq istəyir, hicrət etmək istəyir. “Bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımçı (qurtarıcı) göndər!” Sən nə deyirsən? “Belə birinə ehtiyac yoxdur” -deyirsən. Allah da: “gərək var” -deyir. Bax nə deyir? “Bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımçı (qurtarıcı) göndər!” “Sahibi zaman, bir insan göndər, qabaqcıl bir insan” -deyir. “… bizə Öz tərəfindən bir yardımçı (qurtarıcı) göndər!” -bir insan istəyirlər, qabaqcıl lider istəyirlər. “… -deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?” (Nisa surəsi, 75) Yəni “niyə səy göstərmirsiniz, cəhd göstərmirsiniz” deyir.

Məsələn, Zülqərneyn peyğəmbər deyil. Allah Kəhf surəsi 83-cü ayədə, belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Həqiqətən, Biz ona (Zülqərneynə) yer üzündə hökmranlıq verdik və hər şeyin yolunu ona öyrətdik. (Kəhf surəsi, 84)” -yəni başçı, lider. Bəs lazım deyildi? Deməli lazımdır.

Məsələn, Bəqərə surəsi, 246-cı ayədə belə deyilir: “Musadan sonra İsrail oğullarından olan əyanların başına gələnləri bilmirsənmi?… ardı...

 

MÜNAFİQLƏR ÇOX ŞƏRƏFSİZ, MURDAR, CƏMİYYƏT MİKROBUDURLAR. MÜSƏLMANA GƏNƏ KİMİ YAPIŞARLAR. ÇOX XAİNDİRLƏR

Münafiqlər çox şərəfsiz, murdar, cəmiyyət mikrobudurlar, müsəlmanlara gənə kimi yapışarlar. Müsəlmanlar bunları həmişə yodla təmizləməlidirlər, yəni elmlə, mədəniyyətlə, qanunla, hüquqla. Münafiqlik çox namərd və xain quruluşdur. Münafiq hər müsəlman cəmiyyətinə sızar. Yəni müsəlmanlar hər müsəlman cəmiyyətinin şeytan ordusu ilə əhatə olunacağını unutmamalıdırlar. Bir çox iblis, müsəlman camaatına sızar və onları doğru yoldan azdırmaq istəyərlər. Onları məşğul etmək, onları boş sözlərlə, boş ifadələrlə, boş danışıqlarla əldən salmaq istəyərlər. Onları öz məcrasından çıxardıb şeytanın yoluna çəkmək istəyərlər. Məhz bu cür şeytanın yoluna çəkmək istəyəndə onların göstərdiyi hər yol dağıdılmalıdır. Müsəlman elmlə, mədəniyyətlə, qanunla, hüquqla şeytanın bu yolunu ortadan qaldırmalıdır. “Şeytanın fənəri, gedəcəyin yolu işıqlandırar”-deyərlər. Münafiq bir şey tövsiyə edirsə, tam əksini etmək lazımdır.  Əksini də, deyirsə düzünü etmək lazımdır və bu böyük asanlıqdır, çünki, biz münafiqin bacarığını əldə edə bilmərik. Niyə əldə edə bilmərik? Çünki, münafiq şeytanla iç-içədir. Yəni beyninə girmişdir, ona görə böyük bacarığa sahibdir. Məsələn, iblisin yuvalarını görər, iblisin adamlarını görər, əlaqə qurduğu adamlar həmişə iblisin adamları olar. Münafiqin Facebookuna girsən, dərhal nə qədər münafiq varsa hamısını tapdığını görərsən. Nə qədər dinsiz, imansız, Allahsız, Kitabsız, İslam düşməni, homoseksual müdafiəçisi, İngilis dərin dövlətinin çaqqalı varsa hamısına yaltaqlıq etdiyini… ardı...