İNTERNET MÜSƏLMANLARIN İSLAMA XİDMƏT ÜÇÜN, MÜNAFİQLƏRİN İSƏ, ALÇAQLIQ ETMƏK ÜÇÜN İSTİFADƏ ETDİYİ BİR VASİTƏDİR

İndi, Axırzamanda münafiqlərin çox böyük üstünlüyü vardır -telefon və internet. İndi internet mehdiyyət üçün ən mühüm silahdır. Mehdinin dabbətul-ərzidir. Lakin münafiqlər üçün də, internet, çox mühüm silahdır. Münafiqlərin indi üsulu budur, həqiqi hesabları olur. Orada milliyyətçi, müqəddəsatçı, müsəlman, içkiyə, şəraba qarşı, homoseksuallığa qarşı, Rumluluğa qarşı, İngilis dərin dövlətinə qarşı olarlar, amma saxta hesablarında isə, tamamilə, homoseksual tərəfdarı olarlar. Burada İngilis dərin dövlətini dəstəkləyən, darvinizmi dəstəkləyən, müsəlmanlardan nifrət edən, irqçi, alçaq kompleksini, böyüklük kompleksi ilə örtmək istəyən xaraktersiz, ədəbsiz, çaqqal, danışığını bilməyən, təqlitçi bir şəxsiyyət görürük. Amma gerçək hesablarında tam fərqli bir adamla qarşılaşırıq. Yəni sanki bu, o, deyil. Məhz münafiq üçün bu çox böyük bir silahdır. Bir əsl üzü var saxta hesablar, bir də, saxta üzü var, həqiqi hesabı. Həqiqi hesabı saxta üzü olur. Saxta olanlar da, həqiqi üzü olur münafiqin. Bir də saxta hesabından özü kimi xaraktersizlərlə də, əlaqələr qurarlar. Harada belə əxlaqsız, fırıldaq, homoseksual və yaxud İngilis dərin dövləti pərəstişkarı tiplər varsa onlara yaltaqlandıqlarını görürük. Münafiqlik üçün istifadə etdiyi silahın xüsusiyyətini görürsüz? Həqiqi hesabı və saxta hesabı olur. Saxta hesabı əsl hesabı olur. Bunların saxta hesablarının sayı çox olur. Məsələn qırx, əlli, altmış, yüz dənə hesabları olar. Həm də, bu avamlar, öz hesablarını saxta hesabları ilə dəstəkləyirlər. Məsələn, “sən böyüksən, sən ucasan, sən ulusan, səndən başqa böyük yoxdur” filan, bu tərzdə olar. Yəni ağla, xəyala gələcək hər şey olar. Məsələn, münafiq, öz hesabında özünü keyfiyyətli göstərər məsələn, seçmə insan kimi. Amma saxta hesabında o şərəfsizliyi, arsızlığı, adiliyi o körpü altı xarakteri bütün şiddəti ilə özünü göstərər və bu yüz minlərlə hesabda özünü göstərir. Bunların əsl hesablarına baxanda dürüst, düz adam görünüşündə görərik. Amma saxta hesabları olduqca alçaq, münafiqanə, namərd, murdar və pisdir. Hər cür pisliyin, çox pis işlərin olduğu hesablardır. Ona görə münafiqlərin ən böyük silahının, yenə də, internet olduğunu görürük. Məsələn öz hesablarında müsəlmanları dəstəkləyən, müsəlman himayəçisi, müsəlmanları sevən kimi görünərkən, saxta hesablarından ağızlarından lağım axan, müsəlman düşməni olduqlarını görürük.

Müsəlmanlara dəhşətli kinlə hücum etdiklərini görürük. Məsələn, fərz edək ki, öz hesabında “Milliyyətçi Hərəkət Partiyası”-nı dəstəkləyir. Amma bu milliyyətçi görünüşü ilə idealistləri dəstəkləyir. Lakin saxta hesabında azğın dinsiz, çox alçaq milliyyətçi düşməni, vətənpərvər düşməni, namərd bir şəxsiyyət görürük. Ona görə, interneti münafiqlərin çox əhatəli istifadə etdiyini bilib, ona görə bir internet fəlsəfəsi məntiqi inkişaf etdirmək lazımdır. Çünki, ən böyük təxribatı, hal-hazırda internet edir. Münafiqlər də, belə bir üsulla imkan tapa bilirlər. Məsələn, müsəlman görəndə, bütün müsəlmanları təsbit etmiş olur. Çünki müsəlmanlar onunla yoldaşlıq edir. Görüşürlər, yüz adam, beş yüz adam onu dəstəkləyir. O, onların hesablarına girib müsəlmanların sirlərini öyrənir. Yəni hər cür xüsusiyyətini öyrənir. Həm casusluq üçün, həm namərdlik etmək üçün, həm müsəlmanların zəif nöqtəsi varsa onları təsbit edib, müsəlmanlara hücum etmək üçün istifadə edir, həm müsəlmanların rahatlığını, əhvalını pozmaq üçün, öz ağlına görə, səy göstərmək üçün istifadə edir. Ucu-bucağı olmayan imkan yaranır. Ona görə, belə oyunlara qarşı müsəlmanlar çox diqqətli olmalıdır. Xüsusi ilə, saxta hesablar, həqiqi hesabla əlaqəli saxta hesabları tapmaq üçün ağıllı siyasət işlətməlidirlər. İndi bunlar, əlbəttə, ağılsız olduğu üçün saxta hesabının onu ələ verəcəyini güman etmir, yəni tamami ilə bağlıdır. Saxta hesabında daim özünü tərifləyir. Ay axmaq, heç kimi tərifləməyib, səni tərifləyirsə saxta hesabdır, elə deyilmi?  Homoseksualların işi-gücü gedib onu-bunu tərifləməkdirsə, xüsusi ilə səni tərifləyirsə, aydındır ki, sənin hesabındır, aydındır ki, sən edirsən. Bütün üslublar sənə aiddirsə, bunların hamısı, nə istəyirsənsə, sənin məntiqin nədirsə, tam sənin məntiqinlə danışırlarsa, tam sənin istədiyin kimi hərəkət edirlərsə, sənin istədiyin kimi səni tərifləyirlərsə, deməli tərifləyən tam onun istədiyi kimi tərifləmiş olur. Tam onun şəxsiyyətində olur, məsələn o, onun homoseksual olmağını istəyirsə homoseksual olur, darvinist olmağını istəyirsə, darvinist olur. İngilis dərin dövlətinin yaltağı olmağı lazımdırsa, İngilis dərin dövlətinin yaltağı olur. Hamısı sənin istədiyin kimi olduğuna görə aydındır ki, açıq-aşkar sən təşkil etmisən. Münafiqlər bunu anlaya bilməyəcək qədər axmaq olur. Pakistanda, Hindistanda, Misirdə və digər yerlərdə, bunlar, internetdə qum kimidirlər. Həqiqi sosial hesablar min dənədirsə, düşünün ki, bunların hesabları milyonlarladır. Ona görə, çox güclü kimi görünürlər. Halbuki, kiçik bir qrupdurlar. Kiçik bir cəmiyyətdirlər münafiqlər, internetdə isə, ağlasığmaz bir güc halına gəlirlər. Hər biri, məsələn 100-150-200 saxta hesabı olduğuna görə, bəzilərinin 10, bəzilərinin 20, bu şəkildə nəticəyə varacaqlarını fikirləşirlər.

Məsələn adam deyir: “Mən şəraba qarşıyam haramdır”, baxırsan saxta hesabında şərabı göylərə çıxartmış. Rumilikdən qaynaqlanan bir fikirdir. Fərq edilmədiyini zənn etdiyinə görə çox xoşbəxt münafiq səadəti olur onda da. Gizli olacağını zənn etdiyi üçün. Halbuki, münafiq başı içəridə quyruğu çöldə bir meymun kimidir, xəbəri belə yoxdur. Münafiq müsəlmanların izlədiyi, gördüyü və şeytanı tutmaq üçün istifadə etdiyi bir ovçu iti kimidir. Münafiqi ona görə müsəlmanlar bəsləyər, digər münafiqləri və küfrü tutmaq üçün istifadə edərlər. Münafiqin xüsusiyyəti budur. Çünki münafiqi ancaq bir münafiq yaxşı təsbit edə bilər. Müsəlmanın münafiqi təsbit etməsi çox çətindir. Ona görə də, hər müsəlman cəmiyyətində mütləq münafiq olacağı üçün Allah onlarda mütləq münafiq yaradar. Amma münafiqi yaxşı qiymətləndirmək lazımdır, yəni münafiq əslində çox yaxşı ovçu itidir. Münafiqdə ov üçün istifadə edilən yaxşı it xüsusiyyəti vardır. Xüsusi bacarığa sahib bir itdir. Onun vasitəsi ilə, bütün münafiqləri, küfrün zəifliklərini, bütün etdikləri anormallıqları, görüşdükləri yerləri, etdikləri pis hərəkətləri, hamısını öyrənmək mümkün olar. Bunu, bizim təsbit etməyimiz mümkün deyil, çox çətindir.

Öz hesabında İsrail tərəfdarı olub, musəviləri müdafiə edir, saxta hesabında isə, it kimi hücum edir. Öz hesabında şəraba qarşı olar, saxta hesabında isə şərabı tərifləyər. Öz hesabında homoseksuallığın əleyhinə olar, saxta hesabında isə homoseksuallığı dəstəkləyər. Belə bir pis, şeytani qrup bütün dünyada var. Müsəlmanlar ona görə özlərini nizamlamalıdır, buna əsasən tədbirlərini almalıdırlar.

Məsələn, münafiq özünü, öz hesabında çox dindar göstərər, amma saxta hesabında dinə lağ edər, İslamı lağa qoyar, öz düşüncəsinə görə. Münafiqin şüuraltı o saxta hesabında üzə çıxar. Ona görə, münafiqi xəritə kimi orada görmək mümkündür. Buna baxmayaraq, çəkinməyinə baxmayaraq, orada bütün pis hərəkətlərini yenə də ortaya qoyar. Münafiq ruhunu anlamaq üçün, internetdə bu fəlsəfəni, bu məntiqi müdafiə edənləri izləmək kifayətdir.

 

MÜNAFİQLƏRİN VERDİYİ ŞÜURALTI MESAJLARDAN BİRİ DƏ, DİNƏ QARŞI OLAN BİRİNİN KİTABI İLƏ FOTOŞƏKİL ÇƏKDİRMƏKDİR. BU YOLLA GİZLİ TƏBLİĞAT APARIRLAR

Münafiqlərin etdiyi bir üsul da, məsələn, küfrdən Allahı, dini inkar edən insanlar, yaxud, homoseksualın yazdığı bir kitab və yaxud, bir dinsizin yazdığı kitab, o kitabları alıb, o kitabı oxuyarkən şəkil çəkdirmək, amma o insanların diqqətini bəzən çəkmir, yəni kitabın kimə aid olduğu deyil, guya öz şəkilini göstərmək üçün edir. Halbuki diqqətlə baxdıqada isə, bir dinsizin, din əleyhinə olanın, din düşməninin və yaxud, bir İngilis dərin dövləti agentinin və yaxud, bir darvinistin, materialistin və yaxud, bir PKK-lının və yaxud, İslamın əleyhinə olan birinin kitabı olduğunu görürük. Məsələn, bu da bir metoddur. Və yaxud məhz din əleyhinə olan bir adamın, İslama qarşı olan bir adamın düzəltdiyi bir heykəldir. Məsələn, heykəlin adını yazıb “möhtəşəm bir əsərdir” -deyir. Adam da, maraqlanır, “kimdir bu görəsən” -deyir, adamın saytına girəndə dinsiz bir dünya ilə qarşılaşır. Bu da, öz fikirlərinə görə, biruzə vermədən, din əleyhinə apardıqları təbliğatın bir üsuludur. Buna da, çox diqqət yetirmək lazımdır. Əlində kitab şəkil çəkdirir, zənn edirsən ki, adam yalnız evini göstərmək, özünü göstərmək məqsədi ilə edir bunu, kitabı da aksesuar kimi istifadə etdiyini fikirləşirsən, yəni ilk baxan belə zənn edir. Halbuki, onun məqsədi, yalnız o kitabı tanıtmaq olur. Yazıçıya “eyni ağılda və eyni məntiqdəyik, mən də, sən də, eyni şeyi fikirləşirik” demək istəyir, yəni bu məntiqi vermək istəyir. Amma digər baxanlar da, diqqətlə baxanda, bu vaxt kitabı maraqlanıb gedib onu araşdırır. Baxanda da, o adamın saytına girmiş olur və onun fikirləri ilə qarşılaşır. Hiyləgər bir metoddur. Müsəlmanlar buna çox diqqət yetirməlidirlər. Şüuraltı mesaj vermək üçün istifadə edilən gizli hiyləgər üsullardan biridir. Məsələn heykəli paylaşan adam bunun nə qədər incəlikləri olduğunu deyir, halbuki bu, homoseksuallığı vurğulayan bir heykəldir. Bilməyən də, o heykəli götürüb, məsələn, müsəlman adam çox gözəldir deyə paylaşır, fərqinə varmadan homoseksual təbliğatı aparmış olur. Yaxud, fərqinə varmadan ateist təbliğatı aparmış olur. Buna çox diqqət yetirmək lazımdır, yəni münafiqlərin metodları çox hiyləgərdir. Münafiq birini tərifləyirsə, bilin ki, yaltaqlanır. Verdikləri hər ada, hər danışığa, hər sənət əsəri və yaxud heykəl və s., hər nə olursa-olsun şübhə ilə baxıb çox diqqətli qiymətləndirmək lazımdır.

Çünki münafiqlər üçün, şüuraltı mesaj çox əhəmiyyətli bir üsuldur. Bütün dünyada bunu edirlər. Məsələn, bu İngilis dərin dövlətinin işçilərinə baxıram, müsəlmanlıq adı altında ortaya çıxırlar, biz Rumiyik deyirlər, amma çox vaxt, eyni zamanda Buddizm təbliğatı aparırlar. Diqqət edin- Rumi və Budist, bunun nə əlaqəsi var? Zahirən baxsanız müsəlmanam deyir, həm də Sufi, Mevlevi, yəni artıq təffərüatına girmiş. Həm də artıq guya müsəlman olub, təsəvvüfə yönəlib, yəni qatı müsəlman olub. Halbuki Rumiliklə İslamı, kökdən rədd etmişdir, Buddistliyi də inandığından deyil, sırf baş qarışdırmaq üçün edir.

 

BƏDİÜZZAMAN MÜNAFİQLƏRİN “TƏLQİN VƏ TƏNQİD QABİLİYYƏTİNƏ” DİQQƏT ÇƏKMİŞDİR. MÜNAFİQ HƏMİŞƏ HƏR ŞEYİ TƏNQİD EDƏR, AMMA MƏQSƏDİ FAYDA  VERMƏK DEYİL.

Bədiüzzaman deyir: “Materializm mənəvi bir taundur (epidemiya, xəstəlik)”. Materializm, yəni darvinizm, maddəçilik. “Bəşəri bu malariyaya yoluxdurdu” yəni sanki bəşərin titrədiyini, məhv olduğunu deyir. “İlahinin qəzəbinə düçar oldu” yəni camaata böyük bəla gəldiyini bildirir. Məsələn döyüşlər, müharibələr, ağrı-acılar, sosial çətinliklər. “Təlqin və tənqid qabiliyyəti” təlqin -razısalma və tənqid- nöqsanları göstərmək “qabiliyyəti inkişaf etdikcə”, “o taun da, yayılar” həmişə inkişaf etdiyini deyir. (Mektubat, Hakikat Çekirdekleri). Ona görə, münafiqlərin bu təlqin metoduna çox diqqət yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, şüuraltı təlqindən istifadə edirlər. Çox alçaqdırlar. Kefinə kitab oxumaq düşdüyünü zənn edirsən, -amma bunu münafiqlər üçün deyirəm, başqa biri də oxuya bilər, bu ayrı məsələ, mütləq münafiq olmağı şərt deyil- baxırsan bir dinsizin kitabını götürüb əlinə, onu oxuyur. Sən “müsəlmanam” deyirsən alçaq, nəyi nəzərdə tutursan sən, nəyi vurğulayırsan? O, biruzə vermədiyini zənn edir, amma şəkli yaxınlaşdırıb baxanda aydın olur. Diqqət edin, şəkil uzaqdan aydın olmur. Əlbəttə insan maraqlanır, “görəsən nə kitab oxuyur” -deyir, şəkli yaxınlaşdıranda bir dinsizə aid kitab oxuduğu aydın olur. Adam da, “görəsən bu kitabda nə yazır”-deyə maraqlanır. Adamdakı hiyləgərliyi görürsənmi? Gedəndə adamın bu fikirləri ilə qarşılaşır. Münafiqin ən sadə üsullarından biri budur. Bu tərzdədir. Ona görə, məhz təlqin qabiliyyətini bu cür yayırlar. Bir də, tənqid etmək. Münafiqlər, həmişə, hamını  tənqid edər. Mömin də, tənqid edər, amma münafiq də, tənqid edər. Lakin, onun tənqidi əlbəttə dağıtmaq, yıxmaq üçündür. Təmir etmək, düzəltmək üçün deyil, yəni pisliyi yaymaq üçündür. “Niyə darvinist olmadın, niyə materialist olmadın, niyə homoseksual olmadın?” bu tərzdədir. Düzəltmək üçün deyil.

 

MÜNAFİQ HƏR MÖVZUDA OĞRUDUR, FİKİR OĞURLUĞU DA EDƏR. ÖZÜNÜ AĞILLI GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN HƏMİŞƏ FİKİR OĞURLUĞU EDƏR

Münafiq hər mövzuda oğrudur, həm maddi cəhətdən, həm də fikir cəhətdən oğrudur. Məsələn birinin bir yazısı olanda, öz fikiri kimi yazar. Məsələn yazını götürər, öz düşüncəsi kimi qələmə verər, çünki özünü zəkalı, ağıllı, mədəni göstərmək üçün həmişə oğurluq yazılarla özünü ağıllı və zəkalı göstərmək istəyər. Əslində isə münafiq axmaqdır. Amma oğurluq mallarla, oğurluq fikirlərlə, oğurluq düşüncələrlə özünü güclü göstərməyə çalışar. Münafiqin oğurluqla əldə edilmiş zənginlik anlayışı vardır. Özünü ətrafa olduğundan daha fərqli göstərər. Məsələn, əslində bomboş bir adamdır, amma özünü çox dolu göstərər. Başı işləməz, amma başı işləyən kimi göstərər. Ona görə onun-bunun fikirlərini, müxtəlif insanların fikirlərini götürər, bunların hamısını, öz fikiri imiş kimi yazar. Buradan da, münafiqi anlamaq mümkündür. Münafiq, həm əşya oğrusudur, həm fikir oğrusudur. Onun fikir oğurluğundan da, münafiqi tanıya bilərik. Yəni çox açıq-aşkar bir şeydir, görünən bir şeydir. Özünə aid olmayan bir yazını öz yazısı kimi göstərər. Özünə aid olmayan bir əşyanı, gedib oğurlayar özünə aid olduğu kimi göstərə bilər. Çünki ruhunda haram olan hər şeyə meylli olduğu üçün, oğurluğa da meyli vardır. Məsələn, gündəmdə eşitdiyi bir analiz, bir yazı filan. “Aa, bunu mən demişdim. Bax oldu” -deyər. Halbuki, onun fikri deyil. Başqasından götürmüşdür. Məsələn, fərz edək ki, bir hissə götürür, bir yazı. Bilməyən də: “Adam nə qədər gözəl yazıb” -deyir. Halbuki, bir az düşünsə, birindən götürdüyü aydın olar. Çünki onun üslubu deyil. Onun ağlının məhsulu deyil.