MÜNAFİQ HEÇ VAXT ÖZÜNDƏ XƏTA VƏ SƏHV AXTARMAZ, GÖRMƏZ, HƏMİŞƏ SƏHVLƏRİNİ İNKAR EDƏR. ALÇAQCASINA, XAİNCƏSİNƏ YALNIZ MÜSƏLMANLARI İTTİHAM EDƏR

İnsanlar münafiqliyə heç fikir verməyiblər. Halbuki münafiqlər əlini, qolunu sallayaraq müsəlmanlarla yaşayırlar və yaxud, kənarda yaşayırlar və bunlar, həmişə üzdən dürüst görünürlər. Bütün münafiqlər dürüst olduqlarını iddia edərlər. Yəni özlərini hörmətcil, dürüst, zərər çəkmiş kimi göstərərlər. Özlərinin ağıllı, yaxşı, məqsədəuyğun iş görən, müsəlmanların isə, ağılsız, məqsədəuyğun iş görməyən, səhv danışan, səhv davranan qəribə insanlar olduqlarına inanarlar. Bütün münafiqlərə diqqət yetirin, həmişə belə üstün, dürüst, hörmətcil, yaxşılıq və ən ağıllı hərəkət edən, ümumiyyətlə isə zərər çəkmiş, haqsızlığa uğrayan, səhv başa düşülən, səhvlərlə qarşılaşan günahsız insan görünüşündədirlər. Münafiqlər çox alçaq, çox xaraktersizdirlər, yəni iblis ordusu kimi bu cür şeytani üslubları vardır. Heç birində normal üslub görməzsən. Özlərində bir xəta, səhv görməzlər. Həmişə özünü ucaldan, böyüdən, xətalarını inkar edən, səhvini inkar edən, özünü uca tutan üslubdadırlar. Müsəlmanları da həmişə tənqid edərlər, bəyənməzlər.