MÜNAFİQ ÇOX ARSIZ VƏ ŞƏRƏFSİZDİR, UTANMA HİSSİ YOXDUR. ƏXLAQSIZLIĞINA BAXMAYARAQ ALLAHA AND İÇƏR, ÖZÜNÜ QURANLA HƏRƏKƏT EDİRMİŞ KİMİ GÖSTƏRƏR

 

İtaət etmə hər tez-tez and içənə, alçağa, qeybət edənə, dedi-qodu yayana, xeyrə mane olana, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə, bunlardan sonra da başqasının adını mənimsəyən fırıldaqçıya. (Qələm surəsi, 10-13)

Allah münafiqi Quranda ədabaz, çaqqal kimi təsvir edir, məsələn, “üzünə tüpürsən yağış yağır zənn edər” deyimində olduğu kimi təsvir edir. Münafiq fırıldaqçı, hiyləgər, həyasız, şərəfsiz, utanma hissi olmayan, alçaq biridir. Diqqət yetirin, Allaha and içir. Münafiqin bir xüsusiyyəti də özünü Quran ayələri ilə hərəkət edirmiş kimi göstərməsidir. Yəni müsəlmanı, sanki öz kitabı ilə vurmaq istəyər. Məsələn, bir alçaqlıq etdiyini tutsan böhtan ayəsini deyər. Məsələn, etdiyi bir pisliyi ortadan qaldırsan israfçılıq ayəsini deyər. Bir pislik etdiyi aydındır, yəni müsəlmanlara zərər verən sistem qurmuş və oradan müsəlmanlara qarşı təxribat yaratmaq üçün fəaliyyət göstərir. Düşünün ki, müsəlman da onu qanunla, hüquqla təsirsiz hala gətirir. O təxribatı, məsələn, münafiqlər Dırar məscidinin dağıdılmasının Quran ayəsinə zidd olduğunu deyər. Müsəlmanlara: “Allah məscidlərinin təmir edilməsindən bəhs edir, məscidləri düzəltməyi, tikməyi bildirir, siz isə burada məscid dağıdırsınız” -deyir. Halbuki ora şeytanın qalası olmuşdur, ora artıq məscid deyil. Şeytanın qalası başqadır, məscid başqa və inanmadığı halda namərdlik edir, sırf əxlaqsızlıq olsun deyə.

Məsələn, o 300 münafiq ayrılar, müsəlmanlar bunları xəbərdar edər. Münafiq isə: “Sizinlə axirətdə hesablaşacağıq” -deyər. Yenə özündən əmin olar. Namərdlik edirsən, Peyğəmbərə üsyan edirsən, Allahın hökmünü haşa tamamilə rədd edirsən, axirətdə nə danışacaqsan? Bəlanın içində olduğun aydındır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) vəziyyətə görə qənimətləri bölüşdürür. Məsələn, adamın malı çox olur, ona az verir. O birisinin malı az olur, ona çox verir, Rəsulullah (s.ə.v)-ə: “Sən ədalətli davranmadın” -deyirlər və “ədalətlə iş görün” ayəsini deyir, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə. Axmaqlığına bir baxın. Halbuki, orada Allah, əmanəti əhlinə təqdim etmişdir və Rəsulullah (s.ə.v)-ə itaət etmələri onsuz da, fərzdir, qəlbində heç bir şübhə duymadan Allahın hökmünə itaət etməlidir. Bu ayəni, münafiq görmür, amma ədalətlə iş görməyə dair Peyğəmbər (s.ə.v)-ə ayə deyir. Bunlar belə namərddir. Münafiq öz hərəkətinin Allahın hökmünə qarşı olduğunu açıq-aşkar gördüyü halda orada saxtakarlıq və fitnəkarlıq edir.

“Ayədə bildirildiyi kimi, “qeybət edərək”, “müsəlmanlar arasında bir-birləri haqqında xəbər aparıb-gətirərək”, “yalan danışaraq”, “böhtan ataraq”, “mövzulara əlavələr edərək başqa məna çıxardaraq”, “adi bir şeyi şişirdilmiş sözlərlə təhrif edərək” namərdcəsinə hiylə qurar. Ancaq münafiq bəzən də açıq-açkar pislik edərək müsəlmanların arasını vurmaq istəyər. Açıq-aşkar təcavüzkarlaşaraq, qışqırıb-bağıraraq, hirslə, ədabaz və həyasız üslubla, “bir müsəlmanın guya nə qədər pis xasiyyətli, nə qədər pis niyyətli və saxtakar olduğunu” izah etməyə başlayar”

Buradakı xarakteri görürsünüzmü? Quranda da, bəhs edildiyi kimi, bir qisim homoseksuallarda görünən azğın, dəli ruh vardır. İnsanlar küçədə qarşılaşarlar. Çox iyrənc, təcavüzkar homoseksual bir ruh vardır bəzi tiplərdə. Məhz bu xarakter göstərilir. İstər qadın olsun, istər kişi olsun, eyni şəxsiyyəti göstərirlər. Qadın homoseksuallarda da, kişi homoseksuallarda da belə olur. Hamısında olmasa da, əksəriyyəti bu tərzdədir.