ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (29 DEKABR 2011; 11.00)

ADNAN OKTAR:  “Onu dəyərsiz bir qiymətə – bir neçə dirhəmə satdılar. Onlar (Yusifin qardaşları) onu çox qiymətləndirmədilər.” Hz. Mehdi (ə.s)-a da  insanlar ilk vaxtlar əhəmiyyət verməyəcəklər, əhəmiyyətsiz görəcəklər, dəyərsiz görəcəklər.