Axırzaman, Hz. Mehdi və Hz. İsa

İmam Mehdinin çiyinləri geniş, boyu nə uzun, nə də qısadır. İKİ YANAĞINDA SƏTHƏ ÇIXMIŞ BİR ŞEY OLMAMASINA QARŞI , SAĞ YANAĞINDA XAL VAR. Alnı açıq, düz və parlaqdır. Qaşı yanlara doğru çəkikdir, qaş arası tam bitişik deyil. GÖZ QAPAQLARI PARLAQDIR. BURNU DİKDİR VƏ ORTASINDA GÖRÜNƏN bir az qabarıqlıq vardır. Dişləri bir-birinə bitişikdir, ÜZÜ PARLAQ AĞDIR. AĞA YAXIN ƏSMƏRDİR, buğda rəngidir. SAÇ VƏ SAQQALININ RƏNGİ QARADIR. Ancaq nuru , saçının qaralığına üstün gəlmiş şəkildədir. Uşaqlıq dövründə ikən saçları çox parlaqdır və dalğalıdır, ancaq qarmaqarışıq deyil.

Saçı iki tərəfdən də qulağına qədər uzanmışdır və əvvəlki halında (gənclik illərində) ortadan ayrı şəkildə idi. Mübarək başı azacıq yuvarlaqdır. Başın bəzi bölgələrindən kiçik saçlarının tökülmüş olduğunun izləri –seyrəlmələri görülər. ÇİYİN UCU SÜMÜYÜ yumşaqdır-sərt deyil, çiyin ucları AŞAĞI doğru qövslüdür. SİNƏSİ GENİŞ VƏ AÇIQDIR. SAĞ AYAĞINDA BƏDƏN RƏNGİNİN ƏKSİNƏ XAL VAR. İki diz qapağı da böyük olduğu üçün önə çıxmışdır.

(Beklenen Mehdi, Muhammed Cevad Horasani, səh. 38-39,  Biharul Envar 52/322)

 
  1. “Hz. Mehdi (ə.s.)-ın üç vəzifəsindən birincisi fənn və fəlsəfənin tasallutiylə (təsiri ilə) və maddiyyun və tabiiyyun taunu, (materializm, darvinizm və ateizm xəstəliyi) bəşər arasında intişar etməsi ilə (insanlar arasında yayılması ilə), hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun fikirini (materializm, darvinizm və ateizm kimi Allahı inkar edən dinsiz cərəyanları) tam susduracaq tərzdə imanı qurtarmaqdır. İman əhlini dəlalətdən mühafizə etmək (iman edənləri azğınlıqdan qorumaq)… (Emirdağ Lahikası, səh. 259)”

 

Bədiüzzaman Səid Nursi, hz. Mehdi (ə.s.)-ın birinci vəzifəsinin “maddiyyun və tabiiyyun taunu”nu yəni darvinizm, materializm və ateizmi fikirlə tam mənasıyla (tamami ilə) ortadan qaldırmaq olduğunu bildirmişdir. Hz. Mehdi (ə.s.)-ın, Bədiüzzaman həzrətlərinin ifadə etdiyi kimi hər şeydən əvvəl bu vəzifəni yerinə yetirməyi, dəccaliyyətin ən əhəmiyyətli fitnəsinin darvinizm olduğunu aydın şəkildə bildirir. Bədiüzzaman, dəccalın fənn və fəlsəfəni istifadə edərək darvinizmi yayacağını demişdir. Dəccal, insanları Allah inancından uzaqlaşdırmaq, yer üzündə qarışıqlıq və anarxiyanı hakim etmək üçün fənn və fəlsəfə yolu ilə darvinizmi yayacaq. Hz. Mehdi (ə.s.) da, İslam əxlaqını hakim etmək, yer üzünə sülhü, əmin-amanlığı və ədaləti gətirmək üçün elmi mübarizə ilə dəccaliyyəti, darvinizmi bütünlüklə yıxacaq, darvinizm və materializmi fikirlə (elmlə) tam mənası ilə susduracaqdır.

 

  1. Həm dəccalın rejiminə və təşkil etdiyi komitəsinə (qurumuna) və hökumətinə aid gəribə halları və dəhşətli işləri, onun şəxsi ilə münasibətdar… ardı...

 

 

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (29 DEKABR 2011; 11.00)

ADNAN OKTAR:  “Onu dəyərsiz bir qiymətə – bir neçə dirhəmə satdılar. Onlar (Yusifin qardaşları) onu çox qiymətləndirmədilər.” Hz. Mehdi (ə.s)-a da  insanlar ilk vaxtlar əhəmiyyət verməyəcəklər, əhəmiyyətsiz görəcəklər, dəyərsiz görəcəklər.

 
  1. MEHDİYƏ TEZ-TEZ “ƏLAMƏTLƏR SƏNDƏ MÖVCUDDUR” DEYƏRƏK HZ. MEHDİ OLDUĞU İDDİASI EDİLƏCƏK, LAKİN O, İSRARLA DEYİLƏN BU İDDİANI QƏBUL ETMƏYƏCƏK.

         

 “Sən hz. Mehdisən” dediklərində o qəbul etməyəcək…”

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, səh. 40)

 

“Ona “sənin adın budur, atanın adı budur, əlamətlər səndə mövcuddur” deyəcəklər, ancaq o yenə qəbul etməyəcək…”

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, səh. 40)

 

“Hz. Mehdiyə, dəccaliyyətə və dinsizlərin zülmünə qarşı bizi qorumazsan bütün günahımız və tökülən qanlarımız boynunda olsun” deyəcəklər. Bu danışıqdan sonra (mənəvi məsuliyyət almamaq üçün) hz. Mehdi mənəvi liderliyi qəbul edəcək.”

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, səh. 40)

 

(HZ. MEHDİ) ANCAQ TƏZYİQ İLƏ BAŞA KEÇMƏYƏ RAZI OLACAQ.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 48)

 

İnsanlar nəhayət hz. Mehdinin yanına gəlirlər və … ÖZÜ İSTƏMƏDİYİ HALDA, ONA BEYƏT EDƏRLƏR.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 31)

 

SAHİBLƏRİ (HZ. MEHDİ) ÇƏKİNƏR VƏ NƏTİCƏDƏ İSTƏMƏDİYİ HALDA Əhli Bədir sayısı qədər insan ona, beyət edər.

(Kita

 

Mömin şəxs (hz. Mehdi (ə.s)) dəccalı görüncə: “Ey insanlar! Rəsulullahın zikr etdiyi dəccal bax budur” deyər. Dəccal dərhal onunla əlaqədar əmrini verər, o şəxs qarnı üzərinə uzadılar və arxasından: “Onu alın yaralayın” deyər. ARTIQ O ŞƏXSİN KÜRƏYİ VƏ QARNI DÖYƏ-DÖYƏ GENİŞLƏDİLƏR. Bu səfər (dəccal) onu iki əli və iki ayağı ilə tutar atar. İNSANLAR DƏCCALIN ONU BİR ATƏŞ İÇİNƏ ATDIĞINI SANARLAR. HALBUKİ O, BİR CƏNNƏT İÇİNƏ ATILMIŞDIR. (1)

Hədisdə məcazi mənada istifadə edilən, hz. Mehdi (ə.s)-ın “kürəyinin və qarnının döyülə-döyülə genişlədilməsi” ifadəsi, hz. Mehdi (ə.s)-a edilən təzyiq və hücumlarla, hz. Mehdi (ə.s)-ın səs-sədasının və şanının daha da yayılacağını və rəvayətdəki işarə mənasıyla təsirinin dünya səviyyəsində getdikcə genişləyəcəyini göstərməkdədir.

 

Yenə hədisdə, “Dəccalın hz. Mehdi (ə.s)-ı bir atəş içinə atması” da, dəccalın pislik etmək istəyərkən, əslində hz. Mehdi (ə.s)-ın gücünü artırmış olacağını göstərməkdədir. Dəccaliyyətin müdafiəçiləri, hz. İbrahim kimi hz. Mehdi (ə.s)-ı da mənəvi bir atəşdə yandıracaqlarını iddia edəcəklər, amma Allah o atəşi soyuq və sağlam edəcək, inkar edənlərin tələlərini pozacaq və istiqamətdəki hər cəhdlərini də hz. Mehdi (ə.s)-ın şanının, şöhrətinin, təsir gücünün artmasına vəsilə edəcək.

___________________________________

  • Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 40