1 FİTNƏLƏRİN ÇOXALMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3-cü qaynaq >>

2 GENİŞ QƏTLİAMLARIN MEYDANA GƏLMƏSİ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3-cü qaynaq >>

3 MƏSCİDLƏRİN DAĞIDILMASI 1-ci qaynaq>>
4 HARAMLARIN HALAL SAYILMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

5 İRAN-İRAQ SAVAŞI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

6 ƏFQANISTANIN İŞĞALI 1-ci qaynaq>>
7 FIRATIN SUYUNUN KƏSİLMƏSİ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

8 BİR ORDUNUN SƏHRADA BATMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

9 RAMAZAN AYINDA AY VƏ GÜNƏŞ TUTULMALARI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

10 QUYRUQLU ULDUZUN DOĞULMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

11 AZƏRBAYCANIN İŞĞALI 1-ci qaynaq>>
12 KƏBƏ BASQINI VƏ KƏBƏDƏ QAN AXIDILMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

13 ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏN ATƏŞİN GÖRÜNMƏSİ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

14 SAXTA PEYĞƏMBƏRLƏRİN ÇOXALMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

15 GÜNƏŞDƏN BİR ƏLAMƏTİN MEYDANA ÇIXMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

16 BÖYÜK ŞƏHƏRLƏRİN YOX OLMASI

1-ci qaynaq>>

17 ZƏLZƏLƏLƏRİN ÇOXALMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

18 HZ. MEHDİ YOLLARIN KƏSİLDİYİ DÖVRDƏ ÇIXACAQ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

19 İQTİSADİ BÖHRAN OLMASI 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq>>

3-cü qaynaq>>

20 QURAQLIQ OLMASI 1-ci qaynaq>>
21 TOZLU DUMANLI FİTNƏ 1-ci qaynaq>>

 

 

QAYNAQLAR:

 

1

1 Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 66 1
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, səh. 440 2
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23 3

 

2 Camiü’s-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392 1
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 55 2
Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Nəşriyyat, səh. 31 3

 

3 Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Nəşriyyat, səh. 31 1

 

4 Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 26 1
Mektubat-ı Rabbani, 2-259 2
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23 3

 

5 Kıyamet Alametleri, Berzenci, səh. 166 1  
Kıyamet Alametleri, Berzenci, səh. 179 2  
   
 
Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 59 1    
 

 

7 Sahih-i Buhari, 12/305 1
Sahih-i Müslim, 11/320 2
Sünen-i Ebu Davud, 5/116 3

 

8 El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 21) 1
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 22)  
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 37)  

 

9 El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 49 1
Mektubat-ı Rabbani, 2/1163 2
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 53  

 

10 El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 53 1
Mektubat-ı Rabbani, 2/258 2
Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 32 3

 

11 Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 311 1

 

12 Ramuz El Hadis, 2/518 1
Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 35 2
Kıyamet Alametleri, Berzenci, səh. 169 3

 

13 Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , səh. 32 1
Kıyamet Alametleri, Berzenci, səh. 166 2

 

14 Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16 1
Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Nəşriyyat, səh. 36 2

 

15 El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh.49 1
Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh.33 2

 

16 Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh.38 1

 

17 Kıyamet Alametleri, səh.109 1
Tirmizi, Fiten 39, səh.2211, Kütüb-i Sitte, cild 14, səh.341 2
Buhari, İbni Mace, Kıyamet Alametleri, səh.108 3

 

18 El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 39-40 1
Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, səh.454 2

 

19 Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 297 1
Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 94-95 2
İbni Merduveyh Ebu Hüreyre (R.A.) dan… Kıyamet Alametleri, Pamuk nəşrləri, səh. 146 3

 

20 Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, səh.241 1

 

21 Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 26) 1