1 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ÜZÜ GÖZƏL VƏ NURLUDUR 1-ci qaynaq >>>
2 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ALNINDA XAL VARDIR 1-ci qaynaq >>>
3 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN SAĞ AYAĞINDA QARA İZ VARDIR 1-ci qaynaq >>>
4 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ALNINDA İZ (YARA İZİ) VARDIR 1-ci qaynaq>>> 2-ci qaynaq>>>
5 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ALNI AÇIQ VƏ GENİŞDİR 1-ci qaynaq>>>2-ci qaynaq>>> 3-cü qaynaq >>>
6 HZ. MEHDİ (Ə.S) QIYIQ GÖZLÜDÜR 1-ci qaynaq >>>
7 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BƏDƏNİ ƏRƏBİ, YƏNİ ƏSMƏRLƏ QARIŞIQ AĞDIR 1-ci qaynaq >>>2-ci qaynaq>>> 3-cü qaynaq>>>
8 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ƏNDAMI BƏNİ-İSRAİL GÖRÜNÜŞÜNDƏDİR 1-ci qaynaq >>>2-ci qaynaq>>> 3-cü qaynaq >>>4-cü qaynaq >>>
9 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN KÜRƏYİNDƏ YARPAQ ŞƏKLİNDƏ XAL VARDIR 1-ci qaynaq >>>
10 HZ. MEHDİ (Ə.S) PEYĞƏMBƏR SOYUNDANDIR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

4-cü qaynaq >>>

5-ci qaynaq >>>

6-cı qaynaq >>>

7-ci qaynaq >>>

11 HZ. MEHDİ (Ə.S) ORTA BOYLUDUR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

12 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BUDLARI ENLİ VƏ UZUNDUR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

13 HZ. MEHDİ (Ə.S) ENLİ BƏDƏNLİDİR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

14 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN QARNI ENLİDİR 1-ci qaynaq >>>
15 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BURNU KİÇİK VƏ İNCƏDİR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

16 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN SAÇI QARADIR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

17 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YANAĞINDA XAL VARDIR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

18 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN SAQQALI BOL VƏ SIXDIR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

3-cü qaynaq >>>

4-cü qaynaq >>>

19 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN QAŞI QÖVSLÜDÜR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

20 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN DİŞLƏRİ GÖZƏL VƏ PARLAQDIR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

21 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YERİŞİ ÇÖLƏ DOĞRUDUR 1-ci qaynaq >>>
22 HZ. MEHDİ (Ə.S) İLK FƏALİYYƏTLƏRİNƏ 30-40 YAŞLARINDA BAŞLAYAR 1-ci qaynaq >>>

2-ci qaynaq >>>

23 HZ. MEHDİ (Ə.S) HEYBƏTLİ ŞƏXSDİR 1-ci qaynaq >>>
24 HZ. MEHDİ (Ə.S) DANIŞIQLARINDA VURĞU ETMƏK ÜÇÜN ƏLİNİ İSTİFADƏ EDƏCƏK 1-ci qaynaq >>>

 

QAYNAQLAR:

1 Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 253 1

 

2 Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 253 1

 

3 Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 251 1

 

4 Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 253 1
Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 253 2

 

5 Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 21 1
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23 2
Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, səh. 11 3

 

6 Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 252 1

 

7 El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 41 1
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 23 2
Kıyamet Alametleri, səh. 163 3

 

8 Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 24 1
El – Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 29 2
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 24 3
Ibni Kesir, Semail-ür – Resul, səh. 28 4

 

9 Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 253 1

 

10 Sünen-i Ebu Davud, 5/92 1
Sünen-i Ibn Mace, 10/348 2
Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , 13 3
Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232) 4
En-Necmu’s Sakıb, Ukayli 5
Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi’nin “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi” 6
Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal” 7

 

11 El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41 1
Tirmizi, Semail-i Serif, 15 2

 

12 “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”, səh. 13 1
Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar” 2
Kıyamet Alametleri, Berzenci, səh. 162-163 3

 

13 Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal” 1
Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, səh. 13 2
Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh. 22 3

 

14 14-Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, səh. 13 1

 

15 Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5-ci cild, səh. 365 1
Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, səh. 163 2
 

 

16 Mehdilik ve İmamiye, səh. 153/İkdüd Dürer’den 1
Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar 2
Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal” 3

 

17 Mer’iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar” 1
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 41 2
Ali Bin Hüsameddin El Muttaki 3

 

18 El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 23 1
Kıyamet Alametleri, 163 2
Ali Bin Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar” El Muttaki 3
Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal” 4

 

19 Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, səh. 163 1
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 41 2

 

20 Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 41 1
Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar” 2

 

21 El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 32 1

 

22 Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 41 1
NMer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar” 2

 

23 Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 23-30 1

 

24 İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh. 174 1