MEHDİ CAMAATINDA HƏMİŞƏ MÜNAFİQ TƏMİZLİYİ OLACAĞI SƏBƏBİNDƏN HAQQ CAMAAT HƏMİŞƏ AZ SAYDA OLACAQ.

 

“…Belə ki sizdən yalnız gözdəki sürmə qədər və ya yeməkdəki duz qədər qalacaq. Və mən sizə bir nümunə verəcəyəm: Adamın birinin bir miqdar buğdası vardır. Onu təmizləyər və bir evə qoyar, uzun müddət sonra geri döndüyündə onun qurdlandığını görər, onu təkrar ayırar və təmizləyər sonra təkrar evə qoyar. Uzun müddət sonra döndüyündə onun təkrar qurdlandığını görər. Təkrar onu ayırar və təmizləyər və həmişə eyni işi təkrarlayar.

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 246)