MÜNAFİQLƏRİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİNDƏN BİRİ DƏ LOVĞALANARAQ DANIŞMAQDIR

Çoxbilmişlik, özünü intellektual göstərmək ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindəndir. Bütün agentlər bu xarakterdədirlər. Xarici dildə olan sözlər işlədərlər.  Məsələn, Lorens (Lawrence) filan, hamısı elə idi. Adamlar da, onu görəndə “biz heç bir şey bilmirik, bu adam çox şey bilir” məntiqində olurdular. İstifadə etdikləri qadın agentlər də, kişi agentlər də, həmişə belə, xalqdan üstün olduqlarını vurğulamaq üçün, xalqın bilmədiyi mövzulardan bəhs edərlər. Fəlsəfi, sosioloji mövzular haqqında danışarlar. Heç bilmədikləri elm adamlarının adları və yaxud, bir sözün müxtəlif ifadə formaları… Belə lovğalıq edərək xalqdan özlərini üstün, sözü keçən adamlar kimi göstərməyə çalışarlar. Cahillər də, bunlardan təsirlənir bunları adam hesab edir. Halbuki, çox bəsit insanlardır. Adam həm homoseksual, Allahı inkar edən, ağlı zəif, amma İngilis dərin dövlətinə sığındığı üçün özünü güclü zənn edən yazıq biridir.

 

FATİHƏ SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

Şeytandan Allah sığınaram, “sıratəl ləzinə ənəmtə əleyhim, ğayril məğdubi əleyhim və ləddallin. Allah, ayədə Fatihə surəsində “Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!” -yəni “dəccal tərəfdarlarının yoluna deyil” -deyir.  “Bizi doğru yola yönəlt, nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna,” Allah kimə nemət verir? Neməti Mehdi (ə.s)-a verir. “Nemət verdiklərinin yoluna”-deyir açıq-aydın.  İsa Məsihə verir, hamısından çox Rəsulullah (s.ə.v)-ə verir. “Nemət verdiklərinin yoluna” -dəlalətə düşənlərin, dəccal tərəfdarlarının, azmışların yoluna deyil. (qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!). “Nemət verdiklərinin yoluna”. Kimə nemət verdisə onun yoluna, haqq yolda olan, İslam yolunda olan hər kəsin yoluna.