Adnan Oktar deyir ki

MƏRHƏMƏTİ VƏ ŞƏFQƏTİ İNSANLARA ÖYRƏDƏN ALLAHDIR

 

Yanaraq da uşaq ölər. Aclıqdan ölməyin üzərində niyə o qədər dayanırsan? Və yaxud uçqun olur, zəlzələ olur, dağıntı altında qalıb ölür. Amma bəzi insanlar Allahın necə bir sistem yaratdığını bilmirlər. Beyninin içindəki bir ekranla görüşdüyündən də xəbərsizdir. Beyninin içindəki məlumat axışıyla qarşılaşdığından da xəbərsizdir. Toxunma hissinin, görmə hissinin, eşitmə hissinin, düşünmə hissinin, hər cür hissin ona davamlı bir kanaldan xüsusi olaraq axıdıldığının fərqində deyil. Əlli metr uzaqlığa baxır: “Uzaqda bir uşaq var” -deyir. Oradakı ledüni məlumatı bilsə dərhal mövzunu anlayar. Allah sənə yüz adam göstərər, amma onların içində əllisi insan olar. Əllisinin də görüntü olduğunu bilə bilməzsən. Kimin nə olduğunu bilə bilməzsən. İnsan zənn edərsən, amma başqa bir şey çıxar. Başqa bir şey zənn edərsən, insan çıxar. Məsələn, əşya zənn edir, halbuki o insan olmuş olur. İnsan zənn edir, halbuki insan deyil.

cennet resmi ile ilgili görsel sonucu

Məsələn, yuxunda bir uşaq öldüyünü görərsən. Və onu qurtarmaq üçün necə canfəşanlıq edirsən. Uşağı qurtarmaq üçün insan yanğının içinə dalır, elə deyilmi? Amma yanğının içindən uşağı çıxarır, özü də yanıb xeyli xəsarət alır. Uşaq da ölür. Yuxusunda deyir; “Yazıq uşaq. Öldü uşaq, mən də yaralandım”. Sonra da bir oyanır; nə təcili yardım var, nə yanğın var, nə uşaq var.

 

Allah nə edəcəyini bilir. Allaha mərhəmət öyrətməyə qalxmayın. Şəfqəti, mərhəməti sizə öyrədən Allahdır. Allaha şəfqət öyrədirlər. Allah sənə öyrətməsə, şəfqətin, mərhəmətin nə olduğunu onsuz da bilməyəcəksən. Sənə öyrədir, Allahın sənə göstərdiyi görüntü ilə Allah haqqında şərh edirsən. Allah sənə millim-millim, anbaan göstərir.

 

QURAN EYNİ ZAMANDA AĞILLI OLMAĞIN KİTABIDIR

 

Quranda bir çox mövzu təkrar-təkrar izah edilər. Çünki Quranda bir sadəlik hakimdir. Qarmaqarışıq bir sistemi izah etmir. Quran çox sadədir. Quranın yarıdan çoxu təkrardır. O, yaxşı qavranması üçündür. Bu səbəbdən Allah ağılın yığcam, sadə qaydalarını bizə izah edər. Onu tətbiq etdiyimizdə xeyli ağıllı və tutarlı olarıq. Əksi halda müxtəlif cür tiplər, küçədə, bəzi yerlərdə gördüyünüz tiplər meydana gəlir. Ağlayan, kədərlənən, əsəbiləşən, qışqırıb-bağıran, şübhələnən, vəfasızlıq edən, sədaqətsizlik edən, heç kimə güvənə bilməyən, içindəki şübhələrlə özünü həlak edən, cəmiyyətə zərər verən insanlar meydana gəlir. Onun üçün Quran oxuyan insanlar, hər oxuduqları ayədə ağılın dərinliyini bir az daha anlamış olduğunu biləcəklər. Bu Tövratda da vardır, onun üçün yəhudilər Tövratı gecə-gündüz oxuyarlar. Bu səbəbdən, həm əxlaqı, həm şəxsiyyəti inkişaf edər.

 

ALLAHI TƏRİFLƏYİNCƏ AĞIL AYDINLAŞAR, ƏKSİ HALDA İNSANIN BEYNİ KEYİYƏR

 

Quranda deyilir ki; “Zəkəriyyanı da (yada sal!) Bir zaman o yalvarıb demişdi: “Ey Rəbbim! Məni tənha buraxma”. Ona həlli necə axtarır? Allahla axtarır. “Məni tənha buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan!” Bu bir ağıl əlamətidir. Allahı da tərifləyir. Allahı təriflədikdə, Allaha müraciət etdikdə ağıl aydınlaşar. Əksi halda insanın beyni keyiyər. Anormal bir hala gələr. Allah tərifləndikdə, Allaha dua edildikdə insanın beynindəki təzyiq aradan qalxar. Əksi halda beyin bağlanar. Ağıl gedər. Divanə olar. Xəstələnər. Başını yeni bir xəstəlik gətirəcək bəlaya soxar. Ora-bura gedər onu izah edib onun dərdiylə özünü qəhr edər. Milləti üzməyə qalxar. Tam fərqli bir bəlanın içinə girər.

 

AĞILIN ƏLAMƏTİ XEYİRLƏRDƏ YARIŞMAQDIR

 

“Biz onun duasını qəbul etdik”. Həmişə dualar qəbul olar. “Ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini ona (uşaq doğmağa) qadir etdik”. Yəni Allah deyir ki: “İstəsəm sağlamlığınızı da dəyişdirərəm, cavanlaşdıraram, gözəlləşdirərəm”. “Həqiqətən, onlar yaxşı işlər görməyə tələsər”. Ağılın əlaməti xeyrlərdə yarışmaqdır. Məsələn nə edirik? Bir dənə kitab yazdıq. O birisi “Mən iki dənə kitab yazacağam” -deyir, o birisi deyir ki “Mən üç dənə yazacağam”, o birisi “Dörd dənə yazacağam” -deyir. Xeyrlərdə yarışırlar. Bu ağılı açar. Xeyrlərdə yarışmaq, xeyr məqsədli rəqabət ağılı açar. Bərəkət gətirər, nur… ardı...

 

(Bədiüzzaman – Məktubat; 370- 371)

Bədiüzzaman deyir ki, indi diqqətimi çəkdi; “İnsanın yüzdə səksəni əhli təhqiq deyil ki” Yəni araşdırmaçı deyil. “həqiqətə nüfuz etsin və həqiqəti həqiqət tanıyıb qəbul etsin”. Yüzdə səksən nə demək? Demək olar ki, hamısı deməkdir. Yüzdə iyirmilik qisimi ancaq əhli təhqiqdir deyir.

“Bəlkə surətə” Xarici görünüşə, “hüsnü zənnə görə” gözəl zənnə görə “məqbul və etimad edilən insanlardan eşitdikləri misalları təqlidən qəbul edərlər”. Yəni misal kimi onları təqlid edərlər, onlardan alarlar.

“Hətta qüvvətli bir həqiqəti, zəif bir adamın əlində zəif görər”. Məsələn biz əhəmiyyətli bir şeyi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərini izah edirik. Amma bizim izah etdiyimiz hədislər dünya səviyyəsində təsirli bir nəşr orqanında tanıdılmış olsa, yer-yerindən oynayar. “Hətta qüvvətli bir həqiqəti”. Məsələn Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in böyük bir möcüzəsi, “zəif bir adamın əlində zəif görər”. “Əhəmiyyəti yoxdur” -deyir. Peyğəmbər (s.ə.v)-in hədisini ifadə edirik, “eynilə təsdiqləndi” -deyirik. Zəif və əhəmiyyətsiz görür. “Və qiymətsiz bir məsələni, dəyərli bir adamın əlində görsə”. Məsələn heç əhəmiyyət verilməyəcək bir məsələni, “dəyərli bir adamın” yəni əhəmiyyətli bir adamın yaxud əhəmiyyətli bir mətbuat orqanı, əhəmiyyətli bir xəbər agentliyinin əlində görsə “dəyərli qəbul edər”. Əhəmiyyətli qəbul edər. Yəni dəyərli qəbul edər. İnsandan qəsdi; əhəmiyyətli xəbər qaynağıdır. Xəbər verildikdə yeri yerindən oynadan yer.

“Məhz ona görə, mənim kimi zəif… ardı...

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ ƏLAQƏDAR HƏDİS İZAHI

 

Bakır Şərif Qureyşi, Tərcümə edən Sayid Athar Hüseyn, İmam Mehdinin Həyatı adlı əsərdən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən hədis;

“İmam Mehdi müxaliflərinin ürəyində qorxu və heyranlıq təlqin etmək üçün (Allahdan) kömək alacaq”. Hz. Mehdi (ə.s)-ın şapalağından, yumruğundan deyil, onun elmi gücündən qorxacaqlar. Çünki tək başına bir insandır. Hz.Mehdi (ə.s)-dan həm məğlubiyyət qorxusuyla qorxar, həm gücünə heyran olar. “Təlqin etmək üçün (Allahdan) kömək alacaq və yer üzü” Mənəvi cəhətdən “Mehdinin idarəsinə keçəcək və xəzinələri onun üçün ortaya çıxarılacaq. Hakimiyyəti şərqə və qərbə yayılacaq. Hər şeyə qadir olan Allah müşriklər istəməsə də öz dinini hakim edəcək”. Ayədə də var. “Onun (Mehdinin) zamanında quraq torpaqlara keçmiş gücünü qazandıracaq”. Məsələn quraqlaşmış səhra halına gəlmiş torpaqlar. Oranı yamyaşıl edər, yenidən gözəlləşdirər. “Və dünya yaşıllıqlarını cücərdəcək”. Yəni yeni yetişən nəsillərin, yeni filizlərin yaşıllaşmasına işarə edir. “insanlar daha əvvəl bənzəri görülməmiş şəkildə rəhmət altında olacaq”. Allahın bərəkəti, rəhməti hər yerə yayılacaq, inşaAllah.