• Günəş mərkəzli sistem

  O, göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O, gecəni gündüzə bürüyür, gündüzü də gecəyə bürüyür. O, günəşi və ayı…

  davamı: Günəş mərkəzli sistem

 • Günəş müəyyən müddətdən sonra sönəcəkdir

  Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu, Qüdrətli, Bilən Allahın əzəli hökmüdür. (Yasin surəsi, 38)   Günəşin səthində təxminən…

  davamı: Günəş müəyyən müddətdən sonra sönəcəkdir

 • Canlıların klonlanması

  Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracaq və xülyalara salacağam; onlara mal-qaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr…

  davamı: Canlıların klonlanması

 • Görünüş nəqli

  Kitabdan xəbəri olan bir başqa kimsə isə belə dedi: “Mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm!” Süleyman taxtı yanında hazır…

  davamı: Görünüş nəqli

 • Qoxu nəqli

  Yusif dedi: “Bu gün siz qınanılmayacaqsınız. Allah sizi bağışlasın! O, rəhm edənlərin ən rəhmlisidir. Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə atın,…

  davamı: Qoxu nəqli

 • Elektrik istifadəsi

  … mis qaynağını sel kimi axıtdıq… (Səba surəsi, 12)   Allahın hz. Süleymanın əmrinə verdiyi böyük nemətlərdən biri “ərimiş mis…

  davamı: Elektrik istifadəsi

 • Artezian quyusu

  Biz onları on iki nəslə – ümmətə böldük. Qövmü Musadan su istədikdə, Biz ona: “Əsanla daşa vur!” – deyə vəhy…

  davamı: Artezian quyusu

 • Quranda hərf düzülüşləriylə işarə edilən elmi məlumatlardan bəziləri

  DNT VƏ GENETİKA TARİXİNİN BAŞLANĞICI HALLEY ULDUZU VƏ 76 İL HEMOQLOBİN VƏ DƏMİR QUM TƏPƏLƏRİ VƏ MARS PLANETİ KVANT FİZİKASI…

  davamı: Quranda hərf düzülüşləriylə işarə edilən elmi məlumatlardan bəziləri