Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu, Qüdrətli, Bilən Allahın əzəli hökmüdür. (Yasin surəsi, 38) 

 

Günəşin səthində təxminən beş milyard ildir heç dayanmadan reallaşan kimyəvi reaksiyalar nəticəsində, günəş işığı kəsilməz meydana gəlir. Gələcəkdə Allahın diləməsiylə müəyyən bir andan sonra bu reaksiyalar sona çatacaq və Günəş enerjisini itirərək tamamilə sönəcək. Bu istiqamətiylə yuxarıdakı ayədə də Günəşin enerjisinin bir gün sona çatacağına işarə edilə bilər. (Doğrusunu Allah bilər.)

Ayədə keçən “mustakarrin” sözü təyin olunmuş bir yer və ya təyin olunmuş bir zaman mənasını ehtiva edir. “Axıb gedir” olaraq tərcümə edilən “tecri” sözü isə “hərəkət edər, tələsər, dövran edər, gəzər, yol tutar, cərəyan edər, axar” mənalarını verir. Sözlərin mənalarından Günəşin sabitlənəcəyi məkan və zamana doğru hərəkətini davam etdirdiyi, ancaq bu hərəkətin əvvəldən təyin olunmuş zamana qədər sürəcəyi aydın olur. Necə ki, qiyamət günü ilə əlaqədar təriflərdəki “Günəş sarınacağı zaman.” (Təkvir surəsi, 1) ayəsiylə də belə bir zamanın olacağı bildirilir. Bunun vaxtı isə yenə Allah qatında müəyyəndir.

Ayədə Allahın “təqdiri” olaraq tərcümə edilən “takdiyru” sözü isə, “təyin etmə, qədərini çəkmə, hökm etmə, ölçüb-biçmə, nizamlama, ölçüylə etmə” mənalarını verir. Yasin surəsinin 38-ci ayəsindəki bu ifadə ilə də Günəşin ömrünün Allahın təyin etdiyi bir müddət ilə məhdud olduğu bildirilir. Quranda bu mövzuyla əlaqədar digər ayələrdən bəziləri belədir:

 

Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da Ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız. (Rad surəsi, 2)

 

O, gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatır. O, günəşi və ayı ram etmişdir. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxtadək hərəkət edir. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk Onundur. Sizin Ondan başqa yalvardıqlarınız xurma çəyirdəyinin pərdəsinə belə sahib deyillər. (Fatir surəsi, 13)

 

O, göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O, gecəni gündüzə bürüyür, gündüzü də gecəyə bürüyür. O, günəşi və ayı ram etdi. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxtadək hərəkət edir. O, Qüdrətlidir, Bağışlayandır. (Zumər surəsi, 5)

 

Yuxarıdakı ayələrdə keçən “musemmen” sözüylə də Günəşin hərəkət müddətinin “müəyyən” olduğu bildirilir. Günəşin sonu ilə əlaqədar elmi şərhlərdə, Günəşin hər saniyə 4 milyon ton maddə istehlak edərək enerjiyə çevirdiği, 1 bu yanacaq bitdiyində də Günəşin ömrünü tamamlayacağı tərif edilir. 2

Günəşdən gələn istilik və işıq, hidrogen nüvələrinin birləşmə üsuluyla birləşərək heliuma çevrilməsi əsnasında, istehlak edilən maddənin yerinə ortaya çıxan enerjidir. Bu səbəbdən Günəşin enerjisi –bu səbəbə görə ömrü- də bu yanacağın sona çatmasıyla bitəcək. (Doğrusunu Allah bilir.) BBC Xəbər Mərkəzinin Elm guşəsində, “Günəşin Ölümü” başlığı altında verilən xəbərdə belə bildirilir:

… Günəş yavaş-yavaş öləcək. Ulduzun nüvəsi içinə çökərkən, zaman ərzində ehtiva etdiyi helium atomlarını alovlandıracaq qədər istilik qazanar. Helium atomları reaksiya ilə birləşərək, karbon meydana gətirərlər. Helium qaynaqları tükəndiyində nüvə təkrar çökər və atmosferi partlayar. Günəş, nüvəsini üçüncü dəfə alovlandıracaq qədər böyük kütlə sahibi deyil. Bu səbəbdən genişlənməyə davam edər və atmosferini bir sıra partlayış nəticəsində itirər… Quruyan nüvəsi nəticədə ağ cırtdan meydana gətirər, karbon və oksigendən meydana gələn, Dünya böyüklüyündə böyük almaz kimidir. Bu nöqtədən sonra Günəş zaman keçdikcə solacaq, gedərək işığı qaralacaq və sonunda tamamilə sönəcəkdir .3

“National Geographic” televiziya kanalının yayımladığı “Günəşin Ölümü” adlı sənədli filmdə də mövzu ilə əlaqədar bunlar təsvir edilir:

(Günəş) İstilik çıxarar və planetimizdə həyatın davamını təmin edər. Lakin insanlar kimi Günəşin də məhdud ömrü vardır. Ulduzumuz yaşlandıqca gedərək daha çox istilənərək genişlənəcək, beləcə okeanlarımızı buxarlandıracaq və Yer planetindəki bütün həyatı öldürəcək. Günəş zaman ərzində daha çox istilənər və daha sürətli yanacaq istehlak edər. Bu da Dünya üzərində istiliyin artmasına və nəticədə heyvan həyatının sona çatmasına, okeanların buxarlanmasına və bütün bitkilərin ölməsinə gətirib çıxaracaq… Günəş genişlənəcək, qırmızı nəhəng ulduza çevriləcək və yaxınındakı planetləri də udacaq… Ən sonunda isə büzülərək ağ cırtdana dönəcəkdir. 4

Elm adamları Günəşin quruluşunu və içində meydana gələn hadisələri ancaq son əsrlərdə kəşf etmişlər. Bundan əvvəl Günəşin enerjisini haradan qazandığı, Günəşin necə işıq və istilik yaydığı kimi hadisələr bilinən məlumatlar deyildi. Quranda 14 əsr əvvəl, bu cür nəhəng kütlənin enerjisinin tükənərək bir gün sona çatacağının bildirilməsi, üstün elmin varlığını göstərir. Hər şeyi əhatə edən bu məlumat, Uca Rəbbimizin elmidir. Quranda bir ayədə belə bildirilir:

 

“…Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız? (Ənam surəsi, 80)

 

 

  1. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_95.html http://en.wikipedia.org/wiki/Sun
  2. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_95.html http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni_101stars.html; Will Knight, “Shedding Ulduz Offers Preview of Sun’s Death”, New Scientist, 25 noyabr 2005; http://www.bbc.co.uk/science/space/stars/death/index.shtml; http://www.as.utexas.edu/astronomy/education/fall04/komatsu/lec_23.pdf; http://science.howstuffworks.com/sun5.htm
  3. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_95.html http://www.bbc.co.uk/science/space/stars/death/index.shtml
  4. http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_95.html

“Death of the Sun”, National Geographic Channel, 20 Mart 2006, director: Rabinder Minhas, bölmə nömrəsi 25, mövsüm nömrəsi 3.