sehir

… mis qaynağını sel kimi axıtdıq… (Səba surəsi, 12)

 

Allahın hz. Süleymanın əmrinə verdiyi böyük nemətlərdən biri “ərimiş mis mədəni”dir. Bu ayəni, fərqli şəkillərdə şərh etmək mümkündür.

Ərimiş misin istifadə edilməsi ilə, hz. Süleyman dövründə elektrik istifadə edilən yüksək texnologiyanın varlığına da işarə edilə bilər. Bilindiyi kimi mis, elektriki və istiliyi ən yaxşı ötürən metallardan biridir və bu istiqamətiylə elektrik sənayesininin təməlini meydana gətirir. Dünyada çıxarılan misin əhəmiyyətli hissəsi elektrik sənayesində istifadə edilir.

Ayədə keçən “sel kimi axıtdıq” ifadəsi də elektrikin çox geniş sahələrdə istifadə edilə biləcəyinə işarə edə bilər. (Doğrusunu Allah bilir.)