Əzəmətli, bəxtsiz bir qitənin; şanlı, bədbəxt bir dövlətin; dəyərli, sahibsiz bir qövmün çarəsi İslam Birliyidir.

(Mektubat, səhifə 452-HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ)

 

… İnşaAllah Birləşmiş İslam dövlətləri də meydana gələcək və İslamiyyət dünyaya hakim və hökmran olacaqdır. Rəhmət-i İlahidən qüvvətlə ümid və niyaz edirik.

(Sözler, səhifə 722)

 

İndi millətin arzusu ilə şeair-i İslamiyyənin (yəni İslama aid işlərin) sərbəstliyinə vəsilə olan Demokratlar, həm mövqelərini mühafizə etmək, həm də vətən və millətini məmnun etmək üçün YEGANƏ ÇARƏSİ, İTTİHADİ İSLAM CƏRƏYANINI ÖZÜNƏ DAYAQ NÖQTƏSİ ETMƏKDİR…

(Emirdağ Lahikası, səhifə 271)