Əli ibn Əhməd Ubadullah ibn Musadan, o da Məhəmməd ibn Musadan, o da Əhməd ibn Əbu Əhməd, o da İsmail ibn Əyaşdan, o da Muhacir ibn Həlimdən, o da Muqira ibn Saaddan, o da İmam Məhəmməd Baqirdən nəql etdi:

“Möminlərin Əmiri dedi: “İki ordu Şamda ixtilafa düşəndə, Allahdan bir işarə xaricində bir nəticəyə gəlməyəcəkdir”. Sonra ona sual verildi: “Bu işarə nədir Möminlərin Əmiri?”

Dedi: Yüz min nəfərdən çox insanın yox olduğu Şamda bir zəlzələ. Allah bunu inananlara rəhmət, inanmayanlara əzab olaraq yaradar. Bu meydana gələndə Şamda dayanana qədər irəliləyəcək sarı sancaqlı boz atlı atçıların gəldiyini görərsiniz. Böyük bir dəhşət və qızıl ölüm olacaqdır. Sonra Haresta deyilən bir Şam kəndinin batdığını görərsiniz. Sonra ciyər yeyənin oğlu Şam minbərində oturmaq üçün Yebis vadisindən gələr. Bundan sonra Mehdi (ə.s)-ın çıxışını gözləyin”. 144- Gaybet-i Numani