4.51 … Şamın qərbində batma olduğu zaman, … Qərb insanları da Misirə çıxdığı zaman, bunlar Süyfaninin əlamətləri olacaq …

 

(Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir  zaman Mehdisinin alametleri, sf. 49)

Hədisdə Misir və Suriyanın süfyaniyyət tərəfindən idarə olunacağı bildirilmişdir