166- Ravi zəncirindən, İsmayıl bin Mahrandan, Ibni Əmrədən, Hazremidən nəql edildi: İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-dən belə soruşdum:

“Süfyan ortaya çıxdıqda nə edilməlidir?

Belə cavab verdi: “ŞAMIN BEŞ BÖLGƏSİNİ İŞĞAL ETDİKDƏ zamanın sahibinə (sahib-ul Əmr) getməlisiniz”. (Bihar-ül Envar- 166)