Hörmətli Adnan Oktarın izah etdiyi Türk İslam Birliyinin sevgi və mərhəmət anlayışı çox əhəmiyyətli təsirlər meydana gətirir. İllərdir kitablarında və məqalələrində Yaxın şərqə sülhün gəlməsinin yolunu detallı olaraq açıqlayan Hörmətli Adnan Oktar, müsəlmanların yəhudilərə baxışının necə olması lazım olduğundan, bölgədə ədalətin və haqqın necə təmin ediləcəyindən xüsusilə son vaxtlarda tez-tez bəhs edir. Hörmətli Adnan Oktarın da ifadə etdiyi kimi, Fələstin xalqının yaşadığı çətinlik və sıxıntıların sona çatması, İsrailin duyduğu qorxu və narahatlığın ortadan qaldırılması, müsəlman, yəhudi, xristian bütün cəmiyyətlərin peyğəmbərlər diyarı olan bu mübarək torpaqlarda sevinclə, güvənlə yaşaması ancaq Türk İslam Birliyinin qurulması ilə mümkün olacaq. Çünki bu birlik, sevgi və dostluq birliyi olacaq, bütün anlaşılmazlıqları ən ədalətli şəkildə sülh yolları ilə həllə qovuşduracaq.

Hörmətli Adnan Oktar açıqlamalarında və əsərlərində, yəhudilərin hz. Yaqubun övladları olduqlarını, atalarının torpaqlarında yaşamaq istəmələrinin ən təbii haqları olduğunu, bu torpaqlarda dilədikləri kimi ticarət etmə, ibadət etmə, var olma haqqına sahib olduqlarını ifadə etməkdədir. Bütün bu haqlara əlbəttə müsəlmanlar və xristianlar da malikdirlər. Bu geniş torpaqlar, qardaşlıq, sülh və dostluq duyğuları gücləndikdə hər kəsə çatacaq, heç kimin bir başqası ilə qarşıdurmasına gərək olmayacaq. Müsəlman da, yəhudi də, xristian da bir yerdə qardaşca, eynilə peyğəmbərlər dövründə olduğu kimi, bu torpaqlarda varlığını davam etdirəcək. Ayrılıq, qarşıdurma, bir başqasını… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın Türk İslam dünyasının qardaş olmasını, birlik və bərabərlik içində hərəkət etməli olduğunu əhəmiyyətlə vurğuladığı, Türk İslam Birliyinin bir an əvvəl qurulmalı olduğunu ifadə etdiyi açıqlamaları İslam dünyasında böyük əks-səda yaradır.

Bu açıqlamaların dərhal ardından İslam dünyasının dörd bir tərəfindən qardaşlıq və birliyin əhəmiyyətini dəstəkləyən açıqlamalar gəlməkdə, hətta bu birliyi gücləndirmək məqsədi ilə müxtəlif addımlar da atılmaqdadır. Qafqaz Birliyinin qurulması üçün cəhd başladılması, Dəmir İpək Yolu olaraq adlandırılan layihənin təməlinin atılması, Azərbaycan-Ermənistan-Türkiyə arasında dostluq əlaqəsinin qurulması kimi mətbuatda çox gündəmə gələn hadisələrlə yanaşı, İslam aləminin qabaqcıllarının birlik çağırışları etmələri, Türkiyənin Türk-İslam dünyasına liderlik etməli olduğunun fərqli çevrələr tərəfindən daha sıx gündəmə gətirilməsi, Ərəb ölkələrinin BM Təhlükəsizlik Şurası səs verməsində Türkiyəni dəstəkləmə qərarı almaları kimi əhəmiyyətli hadisələr də yaşanmaqdadır. Yaxın tarixdə bənzəri yaşanmamış hadisələrin hər biri, Türk İslam Birliyinin həyata keçirilməsinin bir addımı xüsusiyyətindədir və hamısı Hörmətli Adnan Oktarın bu mövzunu təkidlə gündəmdə tutmasının ardından reallaşmışdır.

Mövzu ilə əlaqədar diqqət çəkən son hadisələrdən biri də, Ərəb ölkələri ilə Türkiyə arasında güclənən əlaqələr və Bəhreyn Xarici işlər Naziri Əhməd əl Xəlifənin açıqlamalarıdır. Cənab Xəlifə açıqlamasında Türkiyə, İran və İsrailin də qatıldığı bir-birlik təsis edilməsinin əhəmiyyətini vurğulamaqda və İslam dünyasının tək tavan altında birləşməsinin şərt olduğunu söyləməkdədir. Xəlifənin açıqlaması həm İslam… ardı...

 

Adnan Oktar Misir Nazirlər kabinetində alınan, Mursi tərəfdarlarının icra etdiyi göstərişlərə müdaxilə qərarının ardından, dünən gecə A9 TV-də canlı yayımlanan proqramda, Adeviyyə və Nahda meydanlarındakı çevriliş əleyhdarlarına edilə biləcək qətliama qarşı bütün dünyanı “Dayan” deməyə çağırdı.

Dünən Misir Nazirlər kabineti, Daxili işlər naziri İbrahimi, Adeviyyə və Nahda meydanlarını boşaltmaqla vəzifələndirdi. Nazirlər kabineti yığıncağının ardından edilən yazılı açıqlamada, “Daxili işlər naziri Məhəmməd İbrahim, ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi və təhlükələrə son verilməsi üçün lazım olan tədbirlərin alınması mövzusunda vəzifələndirildi” -deyildi. Ancaq Daxili işlər nazirinə verilən vəzifələrin detalları açıqlanmadı və çevriliş əleyhdarı mitinqlərin şiddətdən istifadə edilərək dağıdılıb dağıdılmayacağı mövzusuna da izah gətirilmədi.

Bu qərar, Nahda və Adeviyyə meydanındakı nümayişçilər və Misirdəki hadisələri yaxından izləyən bəzi çevrələr tərəfindən, “Görəsən, Misir ordusu yeni bir qətliama hazırlıq edir?” şəklində şərh olundu.

Misir Nazirlər kabinetinin bu açıqlamasının ardından hörmətli Adnan Oktar 31 iyul gecəsi A9 TV-də canlı yayımlanan proqramda, “yenə Nahda və ya Adeviyyə meydanındakı müsəlmanlara yönəlmiş bir qətliam hazırlığı ola bilər, o zaman yenə Twitterdə, #MisirdəQətliamaYox #NoToMassacreinEgypt deyə çalışma başladaq. Qardaşlarımız bu etiketləri sürətlə yaysınlar” -dedi.

Adnan Oktarın bu elanından sonra, Adnan Oktarın sosial mediadakı minlərlə sevəni və Misirdəki müsəlmanların yanında yer alan yüzlərlə Twitter istifadəçisi bu etiketə dəstək verdi. Və bu etiketlərin ikisi birdən, Twitterdə həm Türkiyə TT Siyahısında, həm də Dünya Siyahısında 1-ci sırada yer aldı.

notomassacre-m%C4%B1s%C4%B1rdakatliamahayirTT-1(2)

notomassacre-misirdakatliamahayirTT-2(1)

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AL-BAGHDADI TELEVİZİYASINA VERDİYİ MÜSAHİBƏ

“Mən Əhli Sünnə məzhəbinə mənsubam, Hənəfiyəm. Lakin Şiə qardaşlarımı, çox təqvalı, çox mükəmməl hesab edirəm. Çox yaxşı insanlar kimi qəbul edirəm. Xalis müsəlmanlar kimi qəbul edirəm. Eynilə vəhabi olan qardaşlarımı da son dərəcə təqvalı, son dərəcə dindar, dini çox gözəl yaşayan insanlar olaraq qəbul edirəm. YƏNİ SANKİ BİZ BİR MƏKTƏBİN TƏLƏBƏLƏRİ KİMİYİK, AMMA EYNİ MƏKTƏBİN TƏLƏBƏSİYİK. YƏNİ EYNİ MƏQSƏDƏ XİDMƏT EDİRİK. ÇÜNKİ ALLAHIMIZ BİR, KİTABIMIZ BİR, QİBLƏMİZ BİRDİR. EYNİ PEYĞƏMBƏRƏ İNANIRIQ. HƏR ŞEYİMİZ EYNİDİR. YALNIZ TƏQVADA YARIŞ VAR. TƏQVADA YARIŞIRIQ. ONUN ÜÇÜN, MƏZHƏB AYRI-SEÇKİLİYİ SƏBƏBİYLƏ MÜSƏLMANLARA QARŞI MƏSAFƏLİ OLMAQ TAM BİR FİTNƏDİR. Səmimi müsəlmanın əsla etməyəcəyi bir şeydir. Yəni mən şiə qardaşlarıma baxıram, həddindən artıq təqvalıdırlar, Vəhabi qardaşlarıma baxıram çox təqvalıdırlar, məzhəb ayrı-seçkiliyi nə deməkdir? Onları qəribsəmək nə deməkdir? Bu, çox qəribə bir şeydir. Müsəlmanlar ancaq təqvada yarışa bilərlər. Allah Quranda ifadə edir, təqvada yarış vardır. TƏQVADA YARIŞARIQ, AMMA HAMISI QƏLBƏN SEVDİYİMİZ, MÜKƏMMƏL MÜSƏLMAN OLAN QARDAŞLARIMIZDIR”. (29 iyun, 2008)

Allah Quranda müsəlmanların qardaş olduqlarını və bir-birlərinə qurğuşunla qaynadılmış kimi yaxın olmalı olduğunu bildirmişdir. Bir müsəlman digərinin -düşüncəsi, dili, irqi nə olursa olsun- qardaşıdır. Bu səbəbdən bütün müsəlman cəmiyyətlərin bir-birinə münasibəti və yanaşması da bu şəkildə olmalıdır. Əlbəttə, müsəlman cəmiyyətləri arasında müxtəlif ənənə və… ardı...