İSRAİLDƏKİ TARİXİ QAPI HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN GƏLİŞİNİ GÖZLƏYİR

 

İsraildə musəvilər hz. Mehdi (ə.s)-ın gedəcəyi hündür bir dağ var, oranı hazırlamışlar. Çox təmiz, səliqəli saxlayırlar. Hz. Mehdi (ə.s)-ın keçəcəyi tarixi qapı, neçə min illərdir ki bağlı saxlayırlar. Yalnız hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə, yəni “Şiloh”, Kral Məsih zühur edəndə o tarixi qapı ilk dəfə açılacaq. Hətta yolu da hazırlamışlar, o təpədən aşağı doğru enəcək. Həmin tarixi qapı açılacaq və oradan Qüdsə girəcək, inşaAllah. Bütün musəvilər, xristianlar, müsəlmanlar hamı o dövrdə hazır olacaq. Yer-göy təkbirlə inləyəcək, inşaAllah. Məhz o namazı qıldırarkən, səhər namazını, həmin vaxt hz. İsa Məsih (ə.s) nüzul edər. Yəni bir qəribəlik olduğu onsuz da aydın olacaq. Hz. Mehdi (ə.s)-ı, o təpədən təkbirlərlə endirərlər, inşaAllah. Diqqət edin, tarixi qapı heç açılmamışdır. Həm də uçmayıb. Xüsusi mühafizə edilir.

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHLARI

 

“Tam səhər namazına gedildiyi vaxtda hz. İsa Məsih nüzul edəcək”deyilir. Səhər namazı, çox maraqlıdır. “İmam Mehdi onu tanıyaraq camaata təqdim edəcək”. maşaAllah. Baxar-baxmaz tanımağı da çox qəribədir, maşaAllah. Səhər namazını “Hz. İsa Məsih (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-a ‘Namazı sən qıldır, çünki qamət sənin üçün gətirilmişdir’ deyəcək və hz. Mehdi (ə.s)-ın arxasında namazı qılacaq” -deyir. “Hz. İsa… Continue reading

MƏLƏKLƏR İMANI, QURANI SÖHBƏTLƏRƏ QİBTƏ EDƏR, ÇOX XOŞLARINA GƏLƏR

 

Ev söhbətləri çox gözəldir. Allah mələklərlə söhbət etdirir onları, maşaAllah. Mələklər qibtə edər, çox xoşlarına gələr belə imanı, Quranı söhbətlər. Ən sevdikləri şeylərdən biri də odur. Allah mələklər üçün, “Hamısı səcdə halındadır” deyir, sıra sıra, səf-səf. Bir qismi qiyam halında, amma sonsuza qədər elə dayanır. MaşaAllah. Heç yorulmur davamlı qiyamda. Bir qismi davamlı səcdədə. Milyonlarla il elə dayanır. Amma əcaib zövq alır, Allah onu o şəkildə yaratmışdır. Yəni, məsələn cənnət bağçası kimi zövq verir ona. Kimisi, məsələn rükuda. Elə rükuda sonsuza qədər dayanır mələklər.

 

 

MƏLƏKLƏR ALLAH ADINA CİDDİ SƏY GÖSTƏRİLƏN YERLƏRƏ YIĞIŞARLAR

 

Mələklər yer üzüylə cəhd, yəni Allah adına mübarizədə həmişə əlaqədədir. Yəni mələklərin ən çox diqqət etdiyi mövzu odur. Mələk boş işlə məşğul olmaz. Boş adamlarla da məşğul olmaz. Maraqlanmaz yəni. Təbliğ edilən, söhbət edilən yerlər, Allah adına ciddi səy göstərilən yerlər, oralara yığışar mələklər. Amma bunu əlbəttə axirətdə görəcəksiniz. Dünyada görsəniz ağılın ixtiyari qalxar, onsuz da hər kəs inanar elə bir mühitdə.

 

ƏN BÖYÜK MƏLƏKLƏR MEHDİ (Ə.S)-I ÖMÜR BOYU BURAXMAZLAR, HƏMİŞƏ YANINDADIRLAR

 

Məsələn, mələklər Mehdi ilə çox əlaqəlidirlər. Ən böyük mələklər Cəbrail, Mikail davamlı yanındadır, heç buraxmırlar Mehdi (ə.s)-ı. Mehdi (ə.s)-ın heç xəbəri… Continue reading

Körpələr niyə ölür? Körpələr onsuz da mələk kimi gəlir, mələk kimi də gedir. Axirətdə də, həyatları onsuz da mələk kimi olur. Uşaq ağlında, uşaq şirinliyində olurlar. Xüsusi yaradılırlar. Bir dəyişiklik yoxdur əslində. Dostlarımız zənn edirlər ki, bir dəyişiklik olur. Əvvəli də mələk kmi şirin olur, Allah qatında da elə olur.

Zər aləmındə, Allah: “Mən sənı vildan kimi yaratdım. qəbul edirsən?”-o da kiçik caniyla deyir: “Qəbul etdim ya Rəbbim”-deyir.

Onsuz da o, əvvəl orada olur. Dünyaya yenə vildan kimi gəlir, dünyadan vildan kimi alınır, cənnətə gedir. Lakin fərqli şəkildə. Yəni zər aləmində bir cür olur, dünyada da daha fərqli şəkildə olur. Yalnız görünüşü dəyişər, ruhu dəyişməz. Həmişə  eyni vildan olar, həmişə vildandır. Vildan kimi gələr, vildan kimi də gedər. Sonsuza qədər vildan olar. Amma anası, atası təvəkkül etməlidirlər. “Ya Rəbbim, Sən bunu vildan yaratdın, vildan gətirdin, vildan apardın. Mənə mal gəldi” deməməlidir. Anası, atası “mən yaratdım” deməməlidir. Onlar yaratmadı, Allah yaratdı. Ananın, atanın heç bir təsiri yoxdur. Varmış kimi göstərilər, amma Allah yaradar. Bütün insanları Allah yaradar. Allah deyir: “Mən, vildanımı görün deyə göndərdim. Səbr etsəniz axirətdə də, sizi qarşılayacaq. Cənnətdə o, sizin vildanınız olacaq” –deyir. Mövzu budur.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MƏSƏD SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Məsəd surəsi, 1-ci ayə

“Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da”.

Allah dəccaliyətin əllərini qurutdu. Fikirlə (elmlə) darvinizm və materializmin əlləri qurudu. O əlləri ilə insanlara iztirab verirdilər. Kommunizmlə-faşizmlə, darvinizmlə-materializmlə, həmişə ikilidir. İki əllərini də Allah qurutdu.

Məsəd surəsi, 2-ci ayə

“Nə var-dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək”.

Vəhşi kapitalizm, imperializmdən bəhs olunur. Bütün dünyada məğlub oldular və məhv oldular. Hamısı əzab çəkirlər, intihar edirlər, əzab-əziyyət içində qıvrılırlar. Hər yeri narahatçılıq bürüdü. Terror və anarxiya müdhiş çoxalıb. Darvinist və materialist kimi öyrətdikləri insanlar, özlərinə, ölüm maşını olaraq geri dönürlər. Məsələn, “bu, İslam terrorudur” deyirlər. Baxıb görürük ki, adamlar İngiltərədə təhsil almış, Amerikada təhsil almış və Darvinist, materialist təhsil almışlar. Amerikada barlarda çəkilmiş şəkilləri var, diskolarda (klublarda) çəkilmiş şəkilləri var. Darvinist, materialist adamlardır. Sonra gedirlər oranı-buranı bombalayırlar, yandırıb-yıxırlar. Adını da, “İslam terroru” qoyurlar. Bu, İslam terroru deyil, Darvinin, materializmin terrorudur. Bunlar müsəlman deyil ki. Darvinist, materialistdirlər. Müsəlmanlıq ayrıdır. “Nə var-dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək”. Amerikanın da, digər ölkələrin də, Avropanın da malları və qazandıqları özlərinə bir fayda verməyəcək. Ayənin əbcədi 2011-ci il tarixini verir. 2011-ci ildə nə baş verdi? İqtisadi böhran şiddətləndi.

 

Məsəd surəsi, 3-4-cü ayələr.

“O, alovlanan oda atılacaqdır.… Continue reading

Mehdiyyətt, haşa özünü tanımayan bir neçə adamın bir yerə yığılmağı və İslam aləmini idarə etməyi deyil. MEHDİYYƏT AĞILLI MÜSƏLMANLARLA, AĞILLI XRISTIANLARIN, SƏMIMI XRISTIANLARIN BIRLIKDƏ DÜNYAYA SEVGI, SÜLH VƏ QARDAŞLIQ TƏQDIM ETMƏLƏRIDIR. Siyasət deyil, burada siyasət yoxdur.

MEHDİ (Ə.S) TƏKBAŞINA HƏRƏKƏT EDƏN BİR İNSAN DEYİL. Yüzlərlə xristian ruhani, yüzlərlə müsəlman, dəyərli alimlərlə ittifaq quraraq hərəkət edən bir insandır. HƏYATI ŞƏFFAF, DANIŞIQLARI ŞƏFFAF, AÇIQ, AYDIN VƏ YAXŞI NİYYƏTLİ, ÇOX DƏQİQDİR.

MEHDİ (Ə.S) GÖZƏLLİK MÜTƏXƏSSİSİDİR. Bunu da xristianlarla birlikdə edər. Yəni Mehdi (ə.s) bunu gizli, qapaqlı bir otaqda etməz. MEHDİ (Ə.S)-IN HƏYATI AÇIQ-AŞKARDIR. YÜZLƏRLƏ, MİNLƏRLƏ, DİNDAR XRİSTİAN MƏSLƏHƏTÇİLƏRİ VARDIR. Birlikdə sağlam fikirlə, mehribanlıqla, dostluqla, ən yaxşını araşdıraraq, ən gözəlini araşdıraraq iş görər, ən gözəlinin mütəxəssisidir Mehdi (ə.s). Ən gözəl nədirsə, Allahın rizasına ən uyğun nədirsə, onu araşdırarlar, onu tətbiq edərlər və tövsiyə edərlər. Mehdiyətin mənşəyi, ruhu, əsli budur.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN YUSİF SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Yusif surəsi, 54-cü ayə

 

“Padşah dedi: “Onu yanıma gətirin! Onu özümə yaxın (adam) edəcəyəm”. Onunla söhbət etdikdə: “Sən bu gün yanımızda yüksək məqam sahibi, etibarlı bir adamsan”– dedi”.

Ağıllı bir insanın xüsusiyyəti nədir? Etibarlı olmağıdır. İlk növbədə nə deyir? “Etibarlı insansan” -deyir. İnsanların ilk növbədə ehtiyac duyduğu şey, etibarlı olmaqdır. Etibarlı olunca idarəçi olmalıdır. Deməli,… Continue reading