“Science” jurnalının 13 fevral 2004-cü il tarixli sayında “Cansız maddədən canlı maddəyə keçidlər” başlıqlı yazı nəşr olundu.1 “Los Alamos” Milli Laboratoriyasında vəzifəli olan Stin Rasmussen və yoldaşları tərəfindən birlikdə qələmə alınan yazıda, iki beynəlxalq simpoziumda ələ alınan süni həyat formaları ilə əlaqədar işlərə aid fikirlərdən bəhs olunurdu.

 

Bu cür işlərin, həyatın təsadüfi olaraq başladığı iddiasına heç bir əsas təmin etmədiyi bilinməlidir. Tam əksinə, bu cür işlər, həyatın təsadüfi olaraq deyil, şüurlu dizaynla ortaya çıxdığını müdafiə edən yaradıcı nöqteyi-nəzəri dəstəkləyər. Biologiya professoru Wilyam D. Stansfild”in aşağıdakı sözləri bu vəziyyəti yaxşı açıqlayır:

 

“Yaradılışçılar, elmin sadə kimyəvilərdən həqiqətən canlı əmələ gətirə biləcəyi günü iplə çəkmişlər. İddia edirlər və bunda haqlıdırlar ki, belə insan istehsalı bir həyat-forması çıxarıla bilsə də, bu təbii həyat formalarının bənzər kimyəvi təkamüllü proseslərlə inkişaf etdiyini sübut edə bilməyəcək. Elm adamı bunu başa düşər və nəzəriyyələri sınaqdan keçirməkdən xilas olar (imtina edər).” 2

 

Laboratoriyada hüceyrə sintez etmə işlərində təsadüflər deyil, xüsusi olaraq hazırlanmış təcrübə mühiti, bu məqsədlə yola çıxmış məlumatlı mütəxəssislər və uyğun şərtləri mühafizə etməyi təmin edən texnoloji cihazların hamısı, şüurlu olaraq planlanan və davam etdirilən bir prosesdə iştirak edər. Bu səbəbdən bu işlərin müvəffəqiyyətə nail olmağında, uzaqgörənlikləri təsdiqlənən, həyatın təsadüfi olaraq təbii səbəblərə bağlı… ardı...

 

“Discover” jurnalının yanvar 2004-cü il sayında, 2003-cü ildə reallaşdırılan elmi işlərdən ilk 100-ü sadalandı. Bunlardan biri, 32 nömrə ilə sadalanan və “Creating New Life” (Yeni həyat yaratmaq, (Allahı tənzih edərik)) başlıqlı yazı idi. Yazıda ABŞ-ın Kaliforniya əyalətində qurulmuş “Scripps Araşdırma İnstitutunda” vəzifəli elm adamı Piter Sçaltzun “Escherichia coli (Esçeriçiya koli)” bakteriyası üzərində apardığı genetik mühəndislik işləri yekunlaşdırılırdı. Schultz (Sçultz), bakteriyaya, canlılar aləmində istifadə edilən 20 amin turşusunun xaricində bir amin turşusu yaratmağı bacarmışdı.

Sçaltzun tədqiqatı, əvvəl də, bəzi nəşrlərdə təkamül dəlili kimi təqdim edilməyə çalışılan, təhrif edilmiş araşdırmadır. Əvvəlcə, bu çalışma, laboratoriya mühitində planlı və sistemli bir işlə əmək, pul və məlumat istifadə edilərək reallaşdırılmışdır. Təkamül nəzəriyyəsi isə, canlılığın təsadüfi və məqsədsiz təbiət hadisələri ilə reallaşdığını irəli sürür. Bu səbəbdən, Sçaltzun, işinin xəyali təkamül prosesinə heç bir şəkildə dəlil meydana gətirməyəcəyi aydındır. Canlılıq, bir anda yaradılmışdır. Üstün güc sahibi olan Allah, bütün canlıları bir anda bugünkü halları ilə, qüsursuz olaraq yaratmışdır. İstəsəniz, bu araşdırma ilə əlaqədar təkamülçü iddialara daha əvvəl verilmiş cavabımızı buradan oxuya bilərsiniz.

 

“New Scientist” jurnalının 27 sentyabr 2003-cü il tarixli sayında “Relic Hints at Primal Force – Yadigar, köhnə qüvvətə işarə edir” başlıqlı yazı nəşr olundu. Yazı, həyatın təbiət hadisələri və təsadüflərlə başladığı xəyalına yeni bir fərziyyə əlavə edirdi.

“New Scientist”dəki xəbərdə, dövrümüzdəki bakteriyalarda mövcud olan və “pyrophosphate” adlı molekuldan enerji yaradan bir fermentin varlığı izah edilir, bu fermentin həyatın guya təsadüfi başlanğıcında lazımlı enerji ehtiyacını qarşılaşa biləcəyi iddia edilirdi. Ancaq bu iddianın, həyatın təsadüfən başladığı fikrini dəstəklədiyi ortadadır. Diqqət yetirilsə, bu ssenaridə bir fermentin varlığından danışılır. Nə var ki, “New Scientist”in, bu fermentin təsadüfən necə ortaya çıxa biləcəyinə aid heç toxunmadığı görünür. Bunun səbəbi aydındır: Belə bir ehtimal yoxdur. Təkamülçü geoloq, Vilyam Stokes, bir zülalın (və ya fermentin) təsadüfi əmələ gəlməsinin qeyri-mümkünlüyünü belə etiraf edir:

 

“Əgər milyardlarla il ərzində, milyardlarla planetin səthi, lazımlı amin turşularını ehtiva edən, sulu bir qarışıq təbəqə ilə dolu olsaydı da, yenə (zülal) əmələ gələ bilməzdi.” 1

 

Göründüyü kimi “New Scientist” tamami ilə xəyal gücünə əsaslanan ssenarilərinə bəzi qeyri-mümkün olanları bilərəkdən gizləyərək başlayır. Həm də, bəhs olunan fermentin mənşəyi, həyatın təsadüfən başladığı ehkamına kor-koranə bağlı olan “New Scientist”in, lazım olan tək problem deyil. Həyatın mənşəyi ilə əlaqədar materialist fikirləri əhatə edən başqa, bir çox problemlər… ardı...

 

“Cumhuriyet Bilim Teknik” (CBT) jurnalının 31 may 2003-cü il tarixli sayında “Ən böyük sirr-çoxhüceyrəli həyata necə keçildi?” başlıqlı yazı nəşr olundu. Yazıda, təkamül nəzəriyyəsi üçün ən böyük problemlərdən birini əmələ gətirən mövzulardan biri haqqında bəhs olunur, çoxhüceyrəli orqanizmlərin guya təkamül mənşələri ilə əlaqədar fərziyyələr irəli sürülürdü. Ancaq bu fərziyyələrdə, təkhüceyrəlilərlə çoxhüceyrəlilər arasındakı fərqlərə toxunulmur və bu keçidin “necə” olacağı sualına cavab belə axtarılmırdı. Yalnız dünyanın 1 kilometr qalınlığında buz təbəqəsi ilə örtüldüyü farz edilən qartopu, dünya dövrünün (snowball earth) guya ki, təkamüldə rol oynaya biləcəyi irəli sürülürdü. Yazıda, 600 milyon il əvvələ uzanan “Ediacara” faunasından (heyvanlar aləmi) da, danışılır və burada, fosilləri tapılan çoxhüceyrəli canlıların təkamüllə ortaya çıxdığı irəli sürülürdü.

Cənubi Avstraliyada tapılan, haqqında danışılan “Ediacara” bölgəsində, “Pre-Kembri” dövrə aid çox sayda və müxtəlif yumşaq bədənli canlıya aid fosillər ələ keçmişdir. Daha əvvəlki dövrlərə aid az sayda çoxhüceyrəli fosili olsa da, “Ediacara” faunası çox əhəmiyyətlidir.

CBT-dəki yazıda isə, 750-590 milyon il əvvəlki dövrü əhatə edən qartopu dünyası dövründə, hər biri 10 milyon sürən həddindən artıq soyuq dövr göründüyü izah edilir, bunları həddindən artıq istiləşmələrin izlədiyi ifadə edilirdi. CBT, “Ediacara” bölgəsindəkilər kimi çoxhüceyrəlilərin bu dövrdə reallaşan, həddindən artıq istilik fərqlərinə bağlı olaraq, təkhüceyrəlilərdən təkamülləşdiklərini iddia edirdi.

Ancaq, CBT-dəki fərziyyələr həm dəlilsizdir,… ardı...

 

“Bilim ve Ütopya” jurnalının aprel, 2003-cü il sayında “Təkamül gerçəyi” başlıqlı yazı nəşr olundu. Aleaddin Şenel tərəfindən yazılan yazı, təkamülçülərin, xüsusi ilə də məlumatlı olmayan təkamülçülərin düşdükləri çarəsizliyin ən son nümunələrindən birini meydana gətirirdi.

İnandığı dialektik materialist fəlsəfə üçün təkamül nəzəriyyəsini etibarsız edən elmi tapıntıları, heç cür qəbul etməyən Şenel, əvvəl də elmi cavabını saytımızdan dəfələrlə aldığı səhvləri yersiz həyəcanla təkamülü bir həqiqət, bir hadisə kimi elan edirdi. Ancaq, Şenelin təkamülə dəlil kimi təqdim etdiyi əsaslar və istifadə etdiyi “özündən əmin” üslubu, yalnız yazarın elmi həqiqətlərlə uzaqlığının bir göstəricisi idi. Burada Şenelin iddialarına cavab veriləcək və bəhs olunan yazıdakı səhvlər gözlər önünə səriləcək.

 

Şenel, dəbdən düşmüş təkamül təcrübələrindən imtina edib aktual elmin ardınca getməlidirlər

Şenel, yazının ilk cümlələrində bir növ meydan oxumuşdur. Mötərizə aralarında verdiyi ifadələrlə, təkamülün guya dəlillərini açıqlayan tərzdə bunları deyir:

 

“Keçmişdə nə olubsa olub! Amma indiki vaxtda, yaradılış mitosunun qarşısında (nəhəng) təkamül həqiqəti dayanır. Dövrümüzdə elmi düşünmə və araşdırma, təkamülün bir nəzəriyyədən əlavə, bir fakt, bir həqiqət olduğunu (bunu görəcəyik) irəli sürmüşdür.”

 

Şenelin bu iddialı çıxışı qarşısında, insanın ağılına “Şenel, yəqin ki, digər təkamülçülərin bilmədiyi bir şey bilir?” sualı gəlir. Çünki Darvinin təkamül nəzəriyyəsi ortaya atıldığı gündən bu günə qədər 150 il keçməsinə baxmayaraq,… ardı...