(Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in PKK-nı təsvir edən hədisi şərifi)

“Dani, Huzeyfədən təhric etdi. O dedi ki: Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: “Zevrada bir döyüş olar”. Baxın  Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövrümüzdəki PKK-nı təsvir edir. “Huzeyfə isə Ya Rəsulullah Zevra nədir?” deyə soruşdu. “Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: Zevra, şərqdə çaylar arasında olan və ümmətimin ən şərlilərinin yaşadığı bir şəhərdir”. Bir bölgədir. “Zalımlar həmişə orada oturarlar. Onlara dörd növ bəla müsəllət olar: Qılıncdan keçirilərlər, yerə batırılarlar, tufana məruz qalarlar və heyvan surətinə dəyişdirilərlər”. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, El Muttaki, s. 70)

“Zevra” demək, kürdcə bir sözdür. Firon harada yaşayırdı? Misirdə yaşayırdı, elə deyil? Peyğəmbərimiz (s.ə.v) desəydi ki; Misirdə Firon xarakterli zalımlar zühur edəcək. Bu doğrudur. Yaxşı, hz. Musa (ə.s) orada nəzərdə tutulurmu? Xeyr. Harun (ə.s) nəzərdə tutulurmu? Xeyr. Möminlər nəzərdə tutulurmu? Xeyr. Demək ki, Firon və qövmü nəzərdə tutulmuş. Məsələn Lut qövmü vardı, əxlaqsız idilər. Yaxşı, Lut ailəsi nəzərdə tutulurmu? Hz. İbrahim (ə.s) nəzərdə tutulurmu? Xeyr. Onlar ayrı. Demək ki, bunu incələyən adam möminləri ayırır. Yəni bilən adam bunu bu şəkildə anlayacaq.

“Zevra” kürdlərin yaşadığı bölgələri izah etmək üçün istifadə edilən bir sözdür. Zevranın tək mənası, kürdlərin yaşadığı bölgə deməkdir. “Zevra, şərqdə, çaylar arasında olan və ümmətimin ən şərlilərinin yaşadığı bir şəhərdir”. Yəni… Continue reading

İblis və dəccaliyyət, İslam Birliyinə maneə törətmək üçün, bildiyimiz təqvalı hesab etdiyimiz müsəlmanları da ələ alaraq, bir çox adamı ələ alaraq durdurmağa çalışır. Amerikanın ortaya atdığı o Böyük Yaxın Şərq layihəsi üçün də dəlilər kimi cəhd göstərirlər. BÖYÜK YAXIN ŞƏRQ LAYİHƏSİNİN XÜSUSİYYƏTİ; İNSANLARIN XƏSİS, QISQANC, TƏCAVÜZKAR, SEVGİSİZ OLMASI ÜZƏRİNƏ AMERİKALI PSİXOLOQLAR BİR QİYMƏTLƏNDİRMƏ EDƏRƏK DEYİRLƏR Kİ; “YAXIN ŞƏRQİN İNSANLARI ÜMUMİYYƏTLƏ DİNİ DUYĞULARINI İTİRDİLƏR. ALLAHDAN, DİNDƏN, İSLAMDAN, UZAQDIRLAR. BU KƏSLƏRDƏ İRQÇİLİK, SEVGİSİZLİK, QƏDDARLIQ HAKİM OLDU VƏ TƏCAVÜZKAR RUHLUDURLAR. İNDİ BUNDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK NƏ EDƏ BİLƏRİK? BİRİNCİSİ, BUNLARI BİR-BİRİNƏ QIRDIRA BİLƏRİK. İKİNCİSİ, PARAMPARÇA EDƏ BİLƏRİK. PARAMPARÇA ETMƏK ÜÇÜN DƏ MÜDHİŞ İMKANIMIZ VAR” -deyir.

Məsələn, bir şiə qrup var, bir də sünni qrup var. Sünnilər şiələrdən nifrət edir. Şiələr də sünnilərdən nifrət edir. Məsələn, Türkiyədə də bəzi əxlaqsızlarda müdhiş bir ələvi, kürd nifrəti var. Çox sevgisizdirlər. Bəzi xaraktersizlərdə də laz nifrəti vardır. Heyrətləndiricidir, nə səbəbdən olduğu da məlum deyil. Niyə nifrət etdiyini də bilmirsən. Nifrət edir. Bu axmaqların bu fikirlərindən istifadə edərək Yaxın Şərqi paramparça etmək düşüncəsindədirlər. Cənub-şərqdə türk-kürd ayrı-seçkiliyi edərək, ələvi-sünni ayrı-seçkiliyini edərək Türkiyəni rahatlıqla parçalayacaqlarına inanırlar. “Biz onsuz da Türkiyəni böləcəyik, yəni bu mütləq edəcəyimiz şeydir, siz də bu imkanlar, bu mühit içərisində rahatlamaq istəyirsinizsə bu sistemi dəstəkləyin, bölünmə olsun, siz… Continue reading

Kommunizm bu ölkəni məhv edə bilər, Allah əsirgəsin. ZƏNN EDİRLƏR Kİ, “PKK-YA TORPAQLARI VERSƏLƏR MÖVZU BİTƏR”. BƏZİ SAXTA ZİYALILAR BELƏ BİR FİKİR İÇİNDƏDİRLƏR. ONLARIN CƏNUB-ŞƏRQİ ANADOLUDAKI TORPAQLARI VERMƏK MƏQSƏDİ ƏSLİNDƏ, İSTƏK SƏBƏBİ, ŞƏRQ XALQINDAN, CƏNUB-ŞƏRQDƏKİ QARDAŞLARIMIZDAN NİFRƏT ETMƏLƏRİDİR. ÇOX NİFRƏT EDİRLƏR. Yəni onların gəzməsini belə istəmirlər. Məsələn, İstanbula gəlməsini, bir yerə gəlməsini, heç bir yerdə iş görmələrini istəmirlər.

Bəzi axmaqlarda irq nifrəti var. Ona görə də, o bölgələrimizi də istəmirlər. Həm də coğrafi cəhətdən də bəyənmirlər. “O BÖLGƏ BİR İŞİMİZƏ YARAMAZ, ONA GÖRƏ AVROPA BİRLİYİNƏ GİRƏ BİLMİRİK. VERƏK BAŞIMIZDAN GETSİNLƏR” -DEYİRLƏR. O zaman cənub-şərqli qardaşlarımız bu təhqiri, bu alçalmağı qəbul etmiş olarlar. Onlar birinci sinif insanlardır, çox dəyərli qardaşlarımızdırlar. Biz onlarla  İstanbulda, İzmirdə, hər yerdə bərabərik, əsrlərdən bəri bərabərik, yenə birlikdə olacağıq.

Bir oyun var, bəzi yuxarı dərəcədə insanlar da buna məqbul gözlə baxırlar. Yəni bu əxlaqsızlar gizli söhbətlərində bunu danışırlar. “NƏ COĞRAFİ CƏHƏTDƏN İŞİMİZƏ FAYDASI VAR, NƏ DƏ İNSANLAR CƏHƏTDƏN İŞİMİZƏ FAYDASI VAR, VERƏK XİLAS OLAQ” -DEYİRLƏR. VƏTƏN TORPAĞINDAKI VƏTƏNDAŞLARI BƏYƏNMƏMƏK, ONLARDAN NİFRƏT ETMƏK VƏ VƏTƏN TORPAĞINI BƏYƏNMƏMƏK ÇOX BÖYÜK ƏXLAQSIZLIQDIR. Altında yatan səbəblərdən bir dənəsi də budur. Bu xaraktersizliyə, bu əxlaqsızlığa qarşı cənub-şərqdəki vətəndaşlarımıza daha çox sahib çıxaq, daha çox sevgi bəsləyək, daha çox dəyər verdiyimizi, hörmət… Continue reading

“HÜRRİYET” QƏZETİ MEHDİ MÖVZUSUNDA BİR ARAŞDIRMA ETMİŞ: TÜRKİYƏDƏ, “MEHDİ (Ə.S), MƏN YAŞAYARKƏN DÜNYAYA GƏLƏCƏKDİR”. DEYƏNLƏRİN NİSBƏTİ 68%; “İSA (Ə.S), MƏN YAŞAYARKƏN DÜNYAYA GƏLƏCƏK”. DEYƏNLƏRİN NİSBƏTİ İSƏ 65%-DİR. MAŞAALLAH, “HƏM İSA (Ə.S), HƏM DƏ MEHDİ (Ə.S)-İ İKİSİNİ DƏ MƏN GÖRƏCƏYƏM” -DEYİRLƏR. Düşünün, yaşlı insanlar belə bunu söylədiyinə görə – gənclər də söyləyirlər – Türkiyənin hamısı deməkdir inşaAllah. 68% gözəl bir nisbətdir. Demək olar ki, 70%-dir. Xalqın digər kəsimi də, qardaşlarımızın məlumatı əskik olduğu üçün cavab verə bilmir. Demək ki, xalqın 70%-nə təbliğimiz çatıb və millətimizin 70%-i Mehdi (ə.s)-ın çıxacağından və Mehdi (ə.s)-ı görəcəyindən əmin hala gəlmişlər. 99%-ni də darvinizm mövzusunda razı saldıq. Darvinizmin etibarsız olduğuna inandılar. Bu səbəbdən çox təsirliyik, əlhəmdülillah, maşaAllah, Allah vəsilə edir. Bunlar sevinc verən gözəl xəbərlərdir. ƏFQANISTANDA MEHDİ (Ə.S)-İN GƏLƏCƏYİNƏ İNANANLAR 83%-DİR. Hay maşaAllah. “Şəxsən mən varkən görəcəyəm” -deyir, maşaAllah. LİVANDA, YAXIN ŞƏRQDƏ, MİSİRDƏ MEHDİ (Ə.S) HƏMİŞƏ DİLLƏRDƏDİR. HAL-HAZIRDA MİSİRDƏ BÜTÜN XALQIN ARASINDA, LİVANDA MEHDİ (Ə.S) MÖVZUSU HAKİMDİR. HAMISI: “BİZ MÜTLƏQ GÖRƏCƏYİK” -DEYİRLƏR. İRAN ONSUZ DA “MEHDİ (Ə.S) GƏLDİ, FƏALİYYƏTDƏDİR” -DEYİR. İranın batil inancları da var, lakin təkcə İran: “Mehdi (ə.s)-ın İstanbuldan çıxacağını gözləyirik” -deyir.

Kürdlər bizim canımızdır. Bədiüzzamanın, Səlahaddin Eyyubinin övladlarıdırlar. Ən dəyərli, ən müqəddəs vətəndaşlarımızdandırlar. BİZ ONLARI DAĞLIQ BİR ƏRAZİDƏ, KOMMUNİSTLƏRİN ƏLİNDƏ, MƏRHƏMƏTSİZ BİR… Continue reading

Marksizmin sosial ədalət istiqaməti gözəldir. Niyə qorxursunuz? Marksist olaraq ortaya çıxmağa ehtiyac yoxdur. Niyə mütləq Marksist olmalısınız? SOSİAL ƏDALƏTİ İSTƏYİRSİNİZSƏ, MEHDİ TƏRƏFDARI OLUN. SOSİAL ƏDALƏTİN ƏN MÜKƏMMƏLİNİ ETMƏLİSİNİZ. KOMMUNİST OLMAĞA GƏRƏK VARMI? HƏM ALLAHI SEVƏRSİNİZ, HƏM DƏ MEHDİYYƏTİN İCTİMAİ ƏDALƏTİNİN KOMMUNİZMLƏ MÜQAYİSƏSİ QEYRİ-MÜMKÜNDÜR. SƏHİH OLARAQ MAL PAYLAYIR;  BÜTÜN İNSANLARA EYNİ OLARAQ PAYLANIR.Və Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Heç bir kasıb qalmayacaq. Sədəqə veriləcək, zəkat veriləcək, fitrə veriləcək adam qalmayacaq. Hər kəs zəngin olacaq. Mal-mülk dolub daşacaq” -deyir.

XALQIN, İNSANLARIN YAXŞILIĞINI İSTƏYİRSİNİZSƏ GƏLİN MEHDİ TƏRƏFDARI OLUN.  GÖZƏL, SƏMİMİ BİR VİCDANLA İSLAM BİRLİYİNİN TƏRƏFDARI OLUN. HƏM  İÇİNİZ DƏ RAHATLAYAR. NİYƏ İSYANKAR OLMALISINIZ? ÖZÜNÜZÜ ALLAHA SƏMİMİ-QƏLBDƏN BAĞLAYIN. NƏ GÖZƏL, SİZİN ÜÇÜN SONSUZ BİR HƏYAT VAR. ÖZÜNÜZÜ YOX OLACAQ ZƏNN EDİRSİNİZ. YOX OLMAYACAQSINIZ, SONSUZA QƏDƏR YAŞAYACAQSINIZ. BU SİZİN ÜÇÜN ÇOX GÖZƏL BİR ŞEYDİR, BÖYÜK BİR NEMƏTDİR. ALLAHI YOX ZƏNN EDİRDİNİZ, AMMA BAXIN, ALLAHIN VAR OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ. BU SİZİN SEVİNƏCƏYİNİZ BİR ŞEYDİR.

İSRAİLLƏ İTTİFAQ EDİLMƏLİDİR. YƏNİ İSLAM BİRLİYİ MÖVZUSUNDA İSRAİLLƏ, İRANLA ÇOX GÖZƏL İTTİFAQ YARADILA BİLƏR. BÖYÜK BİR GÜC MEYDANA GƏLƏR. İRAN, İSRAİL, TÜRKİYƏ RAZILAŞSA İSLAM BİRLİYİNİN OLMAMASI ÜÇÜN HEÇ BİR MANEƏ OLA BİLMƏZ. İRAN, İSRAİL, TÜRKİYƏ GEDİB BİR MASAYA OTURSALAR, MÖVZU BİTƏR. İSLAM BİRLİYİ DƏRHAL YARANAR. DAXİLİ İŞİNDƏ DƏ, XARİCİ İŞİNDƏ DƏ HƏR… Continue reading