Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

“Elm və gələcək” jurnalının məktəblərdə “yalnız” təkamül oxudulması mübarizəsinin tamamilə ideoloji mübarizə olduğu açıq-aşkar ortadadır. “Yaradılış dindir, təkamül elmdir” iddiasına başvurmasının səbəbi, təkamül nəzəriyyəsini elmi tənqiddən qoruyaraq “yaşamasını” təmin etmək üçündür.

Ancaq burada özləri adına açıq ziddiyyət ortaya çıxır. Əgər təkamülçülər, nəzəriyyələrinə bu qədər güvənir və bunu elmi həqiqət olaraq müdafiə edirlərsə səbəb elmi tənqidlərin yolunu tuturlar?

Darvinizmin doqmalarını çox təsirli şəkildə ortaya qoyub təhsildə tənqidi düşüncənin yolunu açan şüurlu dizayn hərəkatının lideri Filip Conson, təkamülçülərin bu mübarizəsi ilə əlaqədar olaraq bunları deyir:

 

“Cəmiyyət, darvinistlərin, əsl mövzuların elm sinfinin nəzarət etdiyi mühitində müzakirəsinə icazə verməkdən niyə görə qorxduqlarını düşünərək şüurlu dizayn hərəkətinin haqlı, darvinistlərin isə səhv olduğunu anlaya bilər. Əgər dəlillər darvinistlərin xeyrinə olsaydı, tələbələrin elm adına edilən fəlsəfi iddiaları yoxlanılan nəzəriyyələrdən ayırmağı öyrənmələrindən sonra baş verənlərdən bu qədər qorxmazlardı. İddialarını dəstəkləyəcək dəlillərə sahib olan tərəf müzakirənin bütün tərəflərinin bilinməsindən heç vaxt qorxmur. Məhz buna görə darvinistlər azadlıqdan qorxurlar və biz qorxmuruq.” 85

 

Bütün təkamülçülər kimi, “Elm və gələcək” jurnalı yazıçıları da yaradılış əleyhdarlığını elmi səbəblərdən deyil, ideoloji səbəblərə görə davam etdirirlər. Bununla istədikləri şey, dini, təkamül müddətdə ortaya çıxmış zehnin məhsulu olaraq göstərməyə çalışmaqdır. Ancaq təkamülçülərin bu səyi əbəsdir. Nəzəriyyələrinə qarşı elmi tənqidin qarşısını kəsməklə əslində öz… ardı...

 

Bu sənədli filmdə üç fərqli meymunun qabiliyyətləri izah edilir və bəzi ağıllı davranışları ilə insan zəkası arasında bənzərliklər qurulmağa çalışılır. Aparıcısı məşhur ateist və darvinist olan Oksford Universitetinin məzunu və psixoloq Susan Bləkmorun olduğu proqram yanlışlıqlarla doludur.

“National Geographic TV” ekranlarında 4 aprel 2003-cü il günü, “The Cleverest Ape in the World (Dünyadakı ən ağıllı meymun)” başlıqlı sənədli film yayımlandı.

Sənədli film, kanalın son günlərdə təkan verdiyi meymun mərkəzli təkamül təbliğatının əsaslarından birini təşkil edirdi.

Anladılan meymunlardan ilki, ABŞ-dakı Ohio Universiteti araşdırma laboratoriyasında olan Şiba adlı şimpanzedir. Baxıcısı, onları ziyarətə gələn Bləkmora xüsusi bir otaqda Sibanın bəzi qabiliyyətlərini göstərir. İçində müxtəlif oyuncaqlar olan otağın Şiba üçün oyun otağı olaraq təşkil edildiyi aydın olur. Otağın ortasında kiçik maketin olduğu görünür. Model, əslində otaq modelidir. Otaqda olan hər şey maket içində miniatür olaraq yerləşdirilmişdir. Otaqda yerdə tərs vəziyyətdə dayanan böyük qırmızı vedrə də, bu otaq maketi içində miniatür surətiylə yerləşdirilmişdir. Baxıcısı Şibanı otaq maketinin qarşısına gətirir və maket içindəki şanın içinə, Şibanın da görəcəyi şəkildə, kiçik bir cisim yerləşdirir. Şibaya maket içində vedrəni təkrar-təkrar göstərir, sonra “tap onu Şiba” əmriylə maketdə yeri göstərdiyi cismi otaqda tapmasını istəyir. Şiba da maketin onsuz da tam yanında dayanan şanın yanına keçər və onu qaldıraraq altındakı… ardı...

 

1 noyabr 2007-ci il tarixli “Nature” jurnalında və 31 oktyabr 2007-ci il tarixli “National Geographic” internet saytında nəşr olunan xəbər darvinistlərin həll edə bilmədikləri yeni problemi bir daha gündəmə gətirirdi. Bənzər quruluşların fərqli canlılarda milyonlarla il ərzində var olduğu həqiqətini…

Monqolustanda olan 165 milyon illik kiçik məməli olan Pseudotribos robustusun fosil qalıqları üzərində araşdırmalar aparam elm adamları, canlıdakı diş strukturlarının indiki vaxtda olan müxtəlif məməli növlərindəki təməl diş strukturları ilə eyni olduğunu müəyyən etmişdilər. Bu həqiqət qarşısında açıqlamasız qalan təkamülçü elm adamları, bir müddətdir ardına sığındıqları “birləşən təkamül” yalanına bir daha müraciət etmişlər və dişlərin məməlilərdə müstəqil olaraq iki dəfə təkamül keçirməsi iddiasını təkrarlamışlar. Başqa sözlə tanış darvinist oyun Pseudotribos robustus üzərində bir daha oynanılır. Birləşən təkamül yalanı, eynilə SIÇRAYIŞLI təkamül yalanı kimi, fosil qeydlərinin ortaya çıxardığı həqiqətlərlərlə üzləşməkdən çəkinən təkamülçülər tərəfindən yaradılmışdır. (Fosillər canlılara aid ara formaları deyil, indiki vaxtda nümunələri olan yaşayan fosilləri ortaya çıxarar. SIÇRAYIŞLI Təkamül, bu vəziyyətə şərh etmə ehtiyacından ortaya atılmış nəzəriyyədir. Ancaq bu vəziyyətə təkamülçü şərh gətirməkdən çox, təkamül tarixində bir üz qarası olaraq yerini almışdır. Sıçrayışlı təkamül ilə əlaqədar ətraflı məlumatı buradan oxuya bilərsiniz.) Birləşən təkamül yalanı da eyni şəkildə fosil qeydlərinin ortaya çıxardığı həqiqəti şərh gətirmək məqsədiylə ortaya atılmış ssenaridir. Fərqli canlılara… ardı...

 

27-28 oktyabr 2007-ci il tarixlərinə CNNTURK, Azadlıq və Sabah internet saytlarında və İngilis “Daily Mail”, “Yahoo News”, “BBC News” kimi xarici internet saytlarında insanlığın gələcəkdə iki növə ayrılacağına dair yazı nəşr olundu. Bu yazı, ölkəmizdəki mediada da eyni darvinist təbliğat üsulu ilə keçirilirdi: Meymundan insana doğru inkişaf edən saxta təkamül sxemiylə birlikdə.

Halbuki burada bəhs edilən gələcəyə aid ssenarilər, gələcəyə yönəlmiş fərziyyələrdən başqa bir şey deyildir. Bu xəbərdə, insanın gələcəkdə iki fərqli növ şəklində ayrılacağı və bu iki növün fərqli xüsusiyyətlərə sahib olacağı ifadə edilir. Buna görə insanların bir qisminin gələcəkdə boyları uzanacaq, saçları düzləşəcək, gözləri iriləşəcək və bu insanlar estetik mükəmməlliyə doğru diqqətə çarpan dəyişikliklərlə irəliləyəcəkdir. Digər bir qismi da tam əks xüsusiyyətlərə sahib olacaq və daha sadə göstəriş onların nümunəsi olacaq. Hər hansı bir elmi dəlillə dəstəklənməyən bu iddialar, insanın xəyali təkamülünün bir parçasıymış kimi izah edilməkdə və bu dəyişikliklər təkamül olaraq qəbul edilməkdədir. Ancaq bunun inkişafı iddiası yalandır. Dünyanın hər dövründə gözəl və ya sadə, uzun və ya qısa, narın və ya iri… insanlar yaşamışdır. İndiki vaxtda də dünyanın hər yerində estetik olaraq çox gözəl yaradılmış insanlarla yanaşı, fiziki olaraq daha sıradan xüsusiyyətlərə sahib insanlar vardır. Estetik gözəllik bir insan üçün üstünlük səbəbi ola bilməyəcəyi kimi, sadə… ardı...

 

images%20(1)“Elm və gələcək” jurnalının 2007-ci il noyabr sayında, “55 milyon ildən bu günə: atın hekayəsi” başlıqlı yazı nəşr olundu. Onlarla ildir davam edən xurafatın yenidən canlandırılmağa çalışıldığı yazıda, atın xəyali təkamülü xəyal gücü istifadə edilərək və geniş yer verilərək ssenariləşdirilmişdir. İlk anda mövzu haqqında məlumatı olmayan bir insanı, içindəki elmi terminlərə görə asanlıqla aldada biləcək kimi görünən bu ssenari, müxtəlif at şəkilləri və xəyali rekonstruksiyalarla bəzənmiş, oxucuya atın xəyali təkamülünün elmi təməli olduğu təəssüratı verilməyə çalışılmışdır. Lakin “Elm və gələcək” yazarlarının gözardı etməyə çalışdıqları bir həqiqət vardır. Artıq darvinistlərin təkamülü təlqin edən üsulları ilə aldada biləcəkləri oxucu kütləsi qalmamışdır. Qaldı ki, atın təkamülü ssenarisi, xüsusilə, 20-ci əsrin ortalarından etibarən saxtalığı və etibarsızlığı çox açıq şəkildə ortaya çıxmış ssenaridir. Normal şəraitdə dəfələrlə əsassızlığını açıqladığımız bu iddiaya təkrar cavab vermək elə də vacib deyil. Lakin bu yazıda diqqət çəkən, illərdir insanları aldadan at silsilələri hekayəsinin etibarsızlığının “Elm və gələcək” tərəfindən üstü bağlı da olsa dilə gətirilməsi və yeni ssenarilərlə insanları aldatmağa davam etdirilməsidir.

 

Darvinistlər, böyük məntiq çöküntüsü və çarəsizlik içində, indiyə qədər tək bir dəlil belə gətirə bilmədikləri təkamül hekayələrini, köhnə darvinist taktikalarla yaşatmağa çalışırlar. Təkamül nəzəriyyəsinin əsl üzünün açıldığı, yaşayan fosillər həqiqəti ilə insanların təkamülün yaşanmadığını anladıqlarını qəbul edə bilmirlər.… ardı...