Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Sənədli filmin itləri mövzu edən bu hissəsində bu canlılardakı müxtəliflik, üstün qoxu hiss etmə qabiliyyətləri kimi xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar verildi. İtlərin mənşəyi haqqında isə təkamül yanlısı iddia ortaya qoyuldu və bu ifadələrə yer verildi:

 

“Kenid (Canidae) familiyasının köklərinin 35 milyon il əvvəl ucsuz-bucaqsız meşələrdə yaşamış, indi soyu tükənmiş bir məməliyə əsaslandığını bilirik. Fosil qeydləri kenid familiyasının necə təkamül keçirdiyini göstərir. Ən yaşlı atası Esperosiyon (Hesperocyon) ya da şəfəq iti olaraq bilinən ağac oyan heyvanlar idi. Qısa ayaqlı ancaq uzun gövdəli idi.

Pişiyin atalarından yalnız görünüş olaraq fərqli idi. Şəfəq itinin nəvələri təkamül keçirdi və bu gün bildiyimiz kenid familiyasının üzvləri oldu” 

 

Bu cür nağıllar təkamülçülərin ön mühakimələrini əks etdirməkdən başqa bir şeyə yaramamaqdadır. Milyonlarla il əvvəlinə aid bir fosillə günümüz itlərini ata-nəsil əlaqəsi içində ələ almaq tutarlı yanaşma deyil. Təkamülçülərin əlində belə bir təkamül iddiasını dəstəkləyəcək fosil silsilələri yoxdur. Təkamülçülərin atın təkamülü nağılına dayaq göstərdikləri silsilədəki əsassızlıqlar ələ alındığında Hesperocyona əsaslanılan təkamüllü mənşələrin xəyal gücünə əsaslanan olduğu daha asan aydın olar hala gələr. Çünki təkamülçülərin uzun illər təkamülə dəlil olaraq müdafiə etdikləri və təkamül təbliğatında ön plana çıxardıqları at ardıcıllığının, əsassızlıqları bir-bir ortaya çıxmış, sonunda bu seriyanın etibarsızlığı təkamülçülər tərəfindən də qəbul edilmişdir.

 

İtlərin mənşəyi haqqında… ardı...

 

Kaftarların həyatlarını izah edən sənədli filmdə bu canlıların mənşəyi haqqında bəzi təkamülçü fərziyyələr edildi və bunlar pişiklərlə aralarındakı genetik bənzərliklərə söykənildi. Kaftarların, itlərə bənzəsələr də, pişiklərə daha yaxın olduqları irəli sürüldü.

 

Bir kaftarın itlərə deyil də pişiklərə qohum göstərilməsi təəccüblü görünə bilər. Əslində genetik olaraq bənzərlik daşıyan, daha çox fərqli görünüşdə canlılar da vardır. Məsələn, dəniz inəyi, fil və çöl siçanı bənzər genetik xüsusiyyətlərə malikdir. Ancaq bir dəniz inəyi suda yaşayan dəniz məməlisidir, fil isə nəhəng quru məməlisidir. Çöl siçanı da quru məməlisi olmasına qarşı fildən dəfələrlə kiçikdir. Dəniz inəyi etobur; fil otobur; siçan isə gəmiricidir. Yəni bu canlılar bəslənmə, həyat sahəsi və böyüklük baxımından son dərəcə fərqli olduqları halda təkamülçülər bunların xəyali atadan təkamülləşmiş qohumlar olduğunu doqma olaraq mənimsəməkdədirlər. Təkamülçülərin qurduğu genetik qohumluqlar nə qədər əsassız olsalar da, kor-koranə müdafiə olunan ssenarilərdir.

 

Gerçəkdə canlılarda ortaq genlər olması ortaq atadan təkamülləşdiklərini deyil, ortaq dizayna sahib olduqlarını göstərər. Bənzər məqsədli dizaynlarda bənzər strukturların istifadə edilməsi labüddür. Məsələn insanların hazırladığı kompüterlər bənzər quruluşda çiplərə malikdir. Fərqli kompüterlər təməldə eyni çiplərə əsaslanır. Genlər də bunun kimidir: Bütün canlılarda var, orqanizmin fiziki və fizioloji xüsusiyyətlərinin məlumatını saxlayarlar. Çiplərin kompüterlərdə ortaq olması bu kompüterlərin təsadüfən bir-birlərindən təkamülləşdiyini göstərməz. Əlbəttə, bunlar mühəndislər tərəfindən ayrı-ayrı… ardı...

 

Dırnaqlıların izah edildiyi sənədli filmdə, bu canlıların mənşəyi haqqında bu cür nağıl izah edildi:

 

“65 milyon il öncə dinozavrların soyu tükənincə otoborların ilk ataları ortaya çıxmışdı. Bunlar, yəni kandilartlar (condylarth), uzun müddət əvvəl nəsilləri tükənmiş olan heyvanlar idi və indiki dırnaqlı heyvanlar kimi dırnaqları üzərində gedən canlılar idi. Onsuz da günümüz dırnaqlı heyvanları, kandilartın təkamül keçirmiş halıdır. Əlli milyon il əvvəl dırnaqlılar cüt və tək olmaq üzrə ikiyə ayrıldılar”

 

“Animal Planet” burada təkamülçü elm ədəbiyyatında tərk edilmiş bir əfsanəni təkrarlamaqdadır. Gerçəkdə bu iddialar müxtəlif fosillər arasında bənzərlik əlaqələri qurularaq yaradılan bəzi seriyalara əsaslanır. Ancaq bu seriyaların əsassızlığı və dırnaqlılar ilə kandilartlar arasında heç bir əlaqə olmadığı bilinən həqiqətdir. Bir tək dırnaqlı olan atın sözdə təkamüllü atası (Hyracotherium və ya Eohippus) ilə bunun sözdə atasal dəstəsi olan kandilartlar arasında heç bir əlaqə yoxdur. (Kofahl, R. E., Handy Dandy Evolution Refuter, Beta Books, San Diyeqo, Kaliforniya, 1997, səh. 159)

 

Dırnaqlıların kandilartlardan təkamülləşdiyi iddiası kimi, əlli milyon il əvvəl tək və cüt dırnaqlılar olaraq ayrıldıqları iddiası da bir nağıldır. Məsələn, atın sözdə təkamülünə dayaq göstərilən bəzi dırnaqlılar təkamülçülərin iddia etdikləri kimi bir sıralama göstərmədən, birdən ortaya çıxmaqda və birdən itməkdədirlər. Bir təkamülçü olan Boy tərəfindən Rensberger 1980-ci ildə Chicago Təbiət… ardı...

 

Müxtəlif böcək növlərinin izah edildiyi sənədli filmin əvvəlində bu şəkildə təkamül nağılına yer verildi:

 

“Böcəklər möhtəşəm çoxluqda modellərə təkamülləşmişdir. Zirehlə qablı olanlardan yeraltında yaşayanlara, möcüzə uçan maşınlara qədər…

Böcəklərin belə müvəffəqiyyətli olmalarının səbəblərindən biri də qanadlarının dizaynıdır. Ön qanadları nəzakətli uçucu qanadlarını örtən qoruyucu zirehlər halına çevrilmişdir. Böcəklərin dünyanı fəth etməsinə imkan verən məhz budur.”

 

Böcəklər çox fərqli məqsədlərlə istifadə ediləcək robotların və daha güclü manevr qabiliyyətinə sahib təyyarələrin inkişaf etdirilməsində nümunə götürülən canlılardır. Bu qədər mükəmməl dizayna və hərəkət qabiliyyətinə sahib canlılar çox kompleks dizayna sahibdirlər. Necə ki, “Animal Planet” uçan böcəkləri “möcüzə uçan maşınlar” olaraq təyin etməkdədir. “Animal Planet”in bu canlıların mənşəyini kor təsadüflərə əsaslanan təkamüllə şərhə çalışması tamamilə mənasızdır. Heç bir təsadüf bir uçan maşın, məsələn, bir vertolyot yarada bilməz. Vertolyot istehsalında istifadə edilən bütün parçalar dağınıq halda açıq sahəyə buraxılsa da, kor təsadüflərə bağlı təbiət hadisələri əsla ortaya bir vertolyot çıxarmaz. Bunu müdafiə etmək nə qədər məntiqdən kənar isə, bir böcəyin qanadları, həzm və tənəffüs sistemləri, bədən dizaynı, gözləri və daha bir çox orqanı və sistemi ilə təsadüflərlə ortaya çıxdığını müdafiə etmək də eyni dərəcədə məntiqdən kənardır. “Animal Planet” böcəklərin sözdə təkamülünə dair tək bir dəlil olmadığı halda bu elm və məntiqdən kənar iddianı ortaya qoya bilməkdədir. Çünki “Animal Planet” darvinizmi kor-koranə mənimsəməkdədir.

 

Pişikkimilərin izah edildiyi proqramda çitalar izah edilərkən bu ifadələrə yer verildi: “Ancaq bəzi xüsusiyyətləri təkamül keçirərək çox həssas heyvan olmasına səbəb olmuşdur. Problemlərdən biri çitanın üzündədir. Çitalar zamanla ovlarını tutaraq öldürmələrini qeyri-mümkün hala gətirən ciddi problem yaratmışlar. Ayrıca quyruqlarında da dolanma vardır. Bu çitaların çoxunda görülən genetik pozuqluqdur.”

 

Çitalardaki bu vəziyyət qəti olaraq “təkamül” deyil. Çünki bir canlıdakı xüsusiyyətin təkamülə dəlil göstərilməsi üçün “qazanılmış” olduğunun, yəni təsadüfi olaraq DNT-sinə (əvvəldən var olmayan) məlumatların əlavə olunmuş olduğunun ortaya qoyulması şərtdir. Belə bir nümunə bu günə qədər bir dəfə də görülməmişdir və çitada da fərqli vəziyyət mövzu ilə bağlı deyil. Sənədli filmdə izah edilənlər, qazanılmış hər hansı xüsusiyyətdən qaynaqlanmamaqdadır, çitanın DNT-sində onsuz da mövcud olan məlumatların nəticəsidir. “Animal Planet” çitaların üz quruluşunun niyə həssas olduğunu ya da quyruq şəkillərinin niyə genetik pozulma sayıla biləcəyini açıqlamır. Həm də unudulmamalıdır ki, genetik pozuqluqlar bir canlının niyə daha kompleks canlılara çevrilə bilməyəcəyini, yəni təkamülün etibarsızlığını göstərər. Genetik pozuqluqlar, yəni genlərdə yaranan səhvlər əlaqədar genin işləyişində təsirli olduqları zaman daim zərərli təsirlər ortaya qoyarlar. Əlbəttə, çitada iddia edildiyi kimi bir genetik pozuqluq varsa, bu vəziyyət təkamülü deyil qəti olaraq təkamülün etibarsızlığını göstərər.