14 avqust 2009-cu ildə nəşr olunan Senzurasız proqramında qonaqlardan E. Deniz Özsoy, darvinistlərin böyük yanılmalarından biri olan endosimbiyotik fərziyyəyə toxunmuşdur. E. Deniz Özsoyun ifadələri bu şəkildədir:

 

Mitoxondri əslində bir ökaryot atasına girmiş parazitdən ibarətdir… Mitoxondrinin pərdəsi bakteriyalar kimi cüt qatlı və bakteriyaların təşkil edildiyi membran quruluşuna çox bənzəyirlər. Mitoxondri DNT-ni bakteriya DNT-nə olduqca bənzəyir.

 

Darvinistlər hüceyrənin quruluşundakı orqanellərdən mitoxondrilərin, ökaryot hüceyrənin içinə girən bakteriyanın guya hüceyrə ilə ortaq həyat meydana gətirməsinə bağlamağa çalışarlar. Bu iddianın elmi olaraq heç bir tutarlılığı yoxdur. Bunun səbəblərini bu şəkildə sıralaya bilərik:

 

  • Hüceyrələrdə, lizozom adı verilən organeller var. Lizozom, pərdə ilə çevrilmiş orqaneldir. İçində həzm fermentləri olur. Hüceyrə içi və xarici həzmi reallaşdırar. Yaşlanmış orqanellərin və hüceyrələrin parçalanmasını təmin edərlər. Hüceyrə müdafiə etməsində birinci dərəcə təsirlidirlər. Buna görə darvinistlərin iddia etdikləri şəkildə bir ökaryot hüceyrənin içinə girən bakteriya, dərhal həzm edilərək yox ediləcək. Əgər hüceyrə bu bakteriyanı həzm edəcək fermentlərdən məhrumsa, onsuz da bəslənə bilməz və həyatını davam etdirə bilməz. Ayrıca hücumların bütününə qarşı müdafiəsiz hala gələr və yenə həyatını davam etdirə bilməz. Yəni darvinistlərin endosimbiyoz fərziyyəsi, yalnız bu səbəblə də əsassızdır.
  • Hüceyrələr ancaq bütün orqanelləri və partikülleri ilə birgə var olduqlarında normal funksiyalarını davam etdirə bilərlər və həyatda qala bilərlər. Orqanellərinin bəziləri əskik olan hüceyrələr ya heç canlı qala bilməz, ya da xəstə olar. Bu hüceyrələr çoxala bilməz və çox qısa müddətdə ölərlər. Bu səbəbdən mitoxondri kimi çox həyati bir orqaneldən məhrum hüceyrələrin bir zamanlar var olduğu, bu şəkildə yaşamağa davam etdikləri kimi dayağı olmayan bir iddia tamamilə etibarsızdır.
  • Mitoxondrilərin içində də DNT vardır. Buna mtDNA adı verilib. Lakin bu, mitoxondrinin guya bir zamanlar bakteriya olduğu mənasını verməz. Çünki mtDNA, varlığını davam etdirə bilmək üçün, hüceyrənin əsas DNT-nin sintez etdiyi zülalları istifadə etmək məcburiyyətindədir. Bu səbəbdən mitoxondrinin DNT-ni, əsas hüceyrə olmadan tək başına bir funksiya sahibi ola bilməz.
  • Darvinistlərin endosimbiyoz iddiasının təməli, iddianın ilk ortaya atıldığı 1981-ci ildəki texnologiya ilə mitoxondrinin bakteriya hüceyrəsinə bənzər sanılmasına əsaslanır. Darvinistlər mitoxondrinin cüt qatlı membran quruluşunu və DNT-nin çevrə şəklində olmasını bakteriyalara bənzətdikləri üçün, bu orqanın əvvəldən bakteriya olduğunu iddia etmişlər. Bu vəziyyət, Darvinistlərin homoloji yanılmasının bir davamıdır. (Fərqli canlı növləri arasındakı quruluş olaraq bənzərliklər biologiyada “homoloji” olaraq adlandırılır. Təkamülçülər fərqli canlılardakı bənzər görünüşlü (homolog) orqanları qarşıya qoyaraq, bu canlıların ortaq atadan gəldiklərini müdafiə edərlər.) Bu iddianın etibarsızlığı, müxtəlif elmi inkişaflar nəticəsində əhatəli şəkildə ortaya çıxmışdır.

 

Bu nümunədə də darvinistlər, “Bu iki quruluş bir-birinə bənzəyir. İkisinin də cüt qatlı membran quruluşu var, ikisinin də DNT-i çevrə şəklində. Deməli, aralarında təkamüllü əlaqə vardır” kimi son dərəcə səthi dünyagörüşüylə yaxınlaşmışlar. Bu səthi dünyagörüşü ilə, son dərəcə kompleks olan canlı orqanizmləri açıqlamaq mümkün deyil. Bu məntiq; “hörümçəklərin də 8 ədəd ayaqları var, osminoqların da 8 ədəd ayaqları var. Deməli, aralarında təkamüllü əlaqə vardır” deməyə bənzəyər. Fərqli canlıların, bənzər quruluşlara sahib olan hissələrinin olması, aralarında təkamüllü əlaqə olduğu mənasını verməməkdədir.

Xülasə olaraq, endosimbiyoz iddiası, heç bir elmi dayağı olmayan fantaziyadır. Təkamülçülərin özləri də bu gün bu məntiq xarici fərziyyənin hər hansı bir dəlilinin ola bilməsinin səbəbiylə, fərziyyə olaraq qalma zəruriliyini etiraf etməkdədirlər. Daha da əhəmiyyətlisi, bu fərziyyənin heç bir şəkildə ilk hüceyrənin meydana gəlişinə dair izah gətirə bilmir olmasıdır. Təkamülçülərin iddia etdiyi ilk hüceyrənin ilk dəfə necə çoxaldığı sualına E. Deniz Özsoyun proqramdakı cavabı bu şəkildə olmuşdur:

 

Bunun necə çoxaldı deyəcək olsanız, bizim prokaryotik orqanizmlər dediyimiz bakteriya bənzəri orqanizmlərin meydana gəlmə müddətinə qədər gətirməmiz lazım, aradakı müddəti vurğulayacaq fosillərimiz yoxdur, ola bilməz də.

 

Belə fosillərin olması qeyri-mümkündür çünki Allah hüceyrəni, bütün orqanelləri ilə birlikdə mükəmməl dizaynla yoxdan yaratmışdır. Hüceyrənin meydana gəlməsində heç bir ara mərhələ yaşanmamışdır. Bu gerçəyi elm də bu gün qəbul etməkdədir. Ehtimal hesablarına görə, tək-hüceyrəli orqanizm, o qədər kompleksdir ki; bu kompleks quruluşun, tamamilə təsadüf və təsadüflə bir araya gəlmə ehtimalı, 1/1078436 olaraq hesablanmışdır.

Bu, Allahın üstün yaratmasıdır. Hər şeyin Yaradıcısı olan Rəbbimiz, səbəblərdən münəzzəhdir, yoxdan var edəndir.

 

Göyləri və yeri yaradan onların eynisini yenidən xəlq etmək qüdrətinə malik olmazmı?! Şübhəsiz ki, O, Yaradandır, Biləndir. Bir şeyi yaratmaq istədikdə ona təkcə: “Ol!” deyər, o da olar. Əlində hər şeyin hökmü Olan Allah pak və müqəddəsdir. Siz ancaq Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. (Yasin surəsi, 81-83)