14 avqust 2009-cu ildə nəşr olunan Senzurasız proqramında yenə qonaq darvinistlər tərəfindən çox böyük səhv edilmiş və yenə mutasiyalar təkamülün ən böyük mexanizmi ilə göstərilməyə çalışılmışdır.

 

MUTASİYALARIN TƏKAMÜL MEXANİZMİ OLARAQ GÖSTƏRİLMƏSİ, GENETİKA ELMİNİN BU DƏRƏCƏ İRƏLİLƏDİYİ 21-Cİ ƏSRDƏ, DARVİNİSTLƏR BAXIMINDAN BÖYÜK UTANCDIR.

Əvvəlcə mutasiyalarla əlaqədar bu əhəmiyyətli nöqtələri ifadə etmək lazımdır:

 

  • Mutasiyalar canlı hüceyrəsinin nüvəsində olan və genetik məlumatı daşıyan DNT molekulunda, radiasiya və ya kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn qopmalar və yer dəyişdirmələrdir.
  • Eyni zamanda mutasiyalar DNT-ni meydana gətirən nükleotidleri (A, T, G və C hərfləri ilə ifadə edilən molekulları) korlayar.
  • Mutasiyalar təsadüfi meydana gəlirlər. Mükəmməl strukturlara təsir edən şüursuz, tamamilə təsadüfü hadisələrdir.
  • MUTASİYALAR 99% NİSBƏTİNDƏ ORQANİZMƏ ZƏRƏR VERƏRLƏR. 1% nisbətində təsirsizdirlər. Hər hansı bir orqanizmə FAYDA VERMİŞ HƏR HANSI BİR MUTASİYA TƏSBİT EDİLMƏMİŞDİR.
  • Bu səbəbdən mutasiyanın, darvinistlərin iddia etdiyi kimi canlıları daha inkişaf etmişə və mükəmmələ aparması QEYRİ-MÜMKÜNDÜR.
  • Mutasiyaların səbəb olacağı dəyişikliklər ancaq Xirosima, Naqazaki və ya Çernobildəki insanların uğradığı növdən dəyişikliklər (yəni ölümlər və şikəst insanlar) ola bilər.

 

Darvinistlər canlıların mutasiyalar yoluyla təkamülləşdiklərini iddia edərlər. Canlı hüceyrələrində meydana gələn mutasiyaların canlıya necə olsa mütləq fayda gətirdiyini, ona yeni strukturların məlumatını əlavə etdiyini iddia etməkdədirlər. Halbuki bir canlının mükəmməl bir mexanizmə sahib DNT sisteminə təsir edən mutasiya, ona 99% nisbətində mütləq zərər gətirəcək. Bundan əlavə heç bir mutasiya, canlıya CANLIDA DAHA ƏVVƏL VAR OLMAYAN YENİ BİR QURULUŞ ƏLAVƏ EDƏ BİLMƏ KİMİ QABİLİYYƏTƏ SAHİB DEYİL. Mutasiya, gen içində reallaşan qopmalar, yer dəyişdirmələr və pozulmalardır. Bir quşun genetik quruluşunda üzgəclərə aid məlumat yoxdur. Bu səbəbdən quşun genində meydana gələn bir yer dəyişdirmə, o quşun genetik məlumatına heç bir zaman kənardan üzgəc məlumatlarını əlavə etməyəcək.

Məsələn, bir bakteriyada təxminən 2000 növ zülal olarkən insan kimi bir orqanizmdə 100.000 növ zülal vardır. Bir bakteriyanın insan hüceyrəsinə çevrilməsi üçün tam 98.000 növ yeni zülalın meydana gəlməsi və əlavə olunması lazımlıdır. Yəni şüursuz atomların, təsadüfən 98.000 növ yeni zülalı yoxdan meydana gətirmələri lazımdır. Bu zülalların quruluşunun mutasiyalar tərəfindən yaradılması isə heç bir şəkildə mümkün deyil, çünki MUTASİYALAR DNT ZƏNCİRİNİ UZADA BİLMƏZLƏR, yalnız mövcud zəncir üzərində pozulma və səhvə səbəb olarlar. Bu mövzuda dünya tərəfindən tanınmış Darvinist paleontoloq Stefan Cey Qould, bu etirafı etmişdir:

 

Bir mutasiya böyük və yeni bir xam vəsait (DNT) meydana gətirməz. Növləri mutasiyaya uğradaraq yeni bir növ əldə edə bilməzsiniz. (1)

 

Bu həqiqətə baxmayaraq mutasiya iddiası ilə darvinistlər bütün dünyanı aldatmaqdadırlar.

Ergi Dəniz Özsoyda, 14 avqust 2009-cu ildəki Senzurasız proqramında, darvinistlərin tək sığına bildikləri mutasiya iddiasına sığınmış və DNT-nin özünü köçürməsi əsnasında səhvlər yarandığını və bu səhvlər nəticəsində genetik variasiyala mutasiyalar meydana gəldiyini və bu mutasiyaların da canlılarda dəyişikliyə gətirib çıxardığını qarşıya qoymuşdur.

Mövzu haqqında məlumatı olmayan kəsləri rahatca aldada biləcək olan bu izah, açıqca bir demaqoqluqdur.

İnsan bədənində hər hüceyrə bölünməsi reallaşdığında, DNT köçürülür. Bir hüceyrə bölünməsi 20 elə 80 dəqiqə arasında sürər və bu əsnada DNT-dəki məlumat da köçürülərək çoxaldılmalıdır. Yəni DNT-dəki 3 milyard məlumat, bu müddətdə heç bir nizamsızlıq, unutma və ya əskiklik olmadan köçürülə bilməkdədir.

 

Çoxaltma əməliyyatı o qədər qüsursuz işləyir ki, xəta nisbəti 3 milyard pillədə yalnız bir pillədir. Bu tək xəta da hər hansı bir problemə səbəb olmadan bədəndəki daha üst idarə mexanizmləri tərəfindən yox edilər. Bir hüceyrənin DNT-ni köçürülərkən bir tərəfdən də fermentlər düzəltmə işini edərlər.

Bu səbəbdən DNT köçürülərkən səhvə rast gəlinməsi, E. Deniz Özsoyun iddia etdiyinin əksinə çox nadir rast gəlinən vəziyyətdir. Yaxşı bəs, DNT köçürülərkən səhv olsa, Özsoyun iddia etdiyi şeylər olarmı?

Əgər DNT köçürülmə əsnasında geri dönülməz xəta yaradarsa və bunlar fermentlər tərəfindən təmir edilə bilməzsə (ki bu son dərəcə aşağı bir ehtimaldır), bu DNT üçün ölümcül səhvdir. DNT bu səhv nəticəsində qopar, parçalanar, bəzən tamamilə pozular. Bu vəziyyət hüceyrənin də pozulması və bütün quruluşun xərçəngləşməsi mənasını verər. DNT kimi 1 milyon səhifəlik məlumat daşıyan fövqəladə möhtəşəmlikdəki nəhəng molekulun, fövqəladə nizamını ortadan qaldıracaq təsadüfi müdaxilənin DNT-yə yeni məlumat əlavə etdiyini iddia etmək, ciddi məntiqsizliyi təmsil etməkdədir.

Necə ki, mutasiyaların heç bir təkamülləşmə təmin etməyəcəyini artıq indiki vaxtda darvinistlər belə etiraf etməkdədir.

 

Mutasiyaların təkamülləşdirə bilməyəcəyinə dair elm adamlarının etirafları

Genetikçi B. G. Ranqanatan:

Mutasiyalar KİÇİK, TƏSADÜFİ VƏ ZƏRƏRLİDİRLƏR. Çox nadir olaraq meydana gəlirlər və ən yaxşı ehtimalla təsirsizdirlər. Bu üç xüsusiyyət, mutasiyaların TƏKAMÜLLÜ İNKİŞAF MEYDANA GƏTİRƏ BİLMƏYƏCƏYİNİ GÖSTƏRƏR. Onsuz da yüksək dərəcədə xüsusiləşmiş orqanizmdə meydana gələ biləcək təsadüfi dəyişmə, ya təsirsiz olacaq ya da zərərli. Bir qol saatında meydana gələcək təsadüfi dəyişmə qol saatını inkişaf etdirməyəcək. Ona böyük ehtimalla zərər verəcək və ya ən yaxşı ehtimalla təsirsiz olacaq. Bir zəlzələ bir şəhəri inkişaf etdirməz, ona dağıntı gətirər. (2)

 

Təkamül biyoloqu Corc Turnerin 2003-cü ildə, New Scientist jurnalına etdiyi şərh:

Çox deyil yaxın zaman əvvəl, növlərin necə meydana gəldiyini bildiyimizi sanırdıq. Əməliyyatın dərhal hər vaxt populyasiyaların tamamilə təcrid olmalarıyla başladığına inanırdıq. Ümumiyyətlə populyasiyanın ciddi bir “genetik darboğaz”dan keçməsindən sonra meydana gəlirdi; (məsələn) hamilə bir dişinin uzaq bir namizədə süründürülməsindən və onun balalarının bir-birləri ilə cütləşməsindən sonra ola biləcəyi kimi. Bu “qurucu təsir”in gözəlliyi, laboratoriyada test edilə bilər olması idi. Gerçəkdə, AÇIQCASI TUTMADI. Bioloqların bütün səylərinə baxmayaraq, heç kim, QURUCU BIR POPULYASİYADAN YENİ BIR NÖV YARATMANIN YANINA BILE YAXINLAŞA BİLMƏDİ. Bundan əlavə, bildiyimiz qədəriylə, insanların az sayda canlını xarici mühitlərə salmaları nəticəsində heç bir yeni növ meydana gəlmədi. (Corc Turner, “How Ara New Species Formed?”, New Scientist, iyun 14, 2003, səh. 36)

 

Darvinist Pyer Paul Qreys:

Bir canlı bədənində çox kiçik belə olsa bir nizamsızlıq meydana gəldiyində, bunun nəticəsi ölüm olar. HƏYAT FAKTI İLƏ ANARXİYA (NİZAMSIZLIQ) ARASINDA HEÇ BİR OLA BİLƏCƏK UZLAŞMA YOXDUR. (3)

 

Prof. Gerald L. Şroider:

… Molekulyar biologiyada inkişaflar, həyatın işləyişinin hər mərhələsində görülən böyük kompleksliyi gözlər önünə sərmişdir, buradakı komplekslik nisbəti o qədər yüksəkdir ki, əgər bunun addım-addım yaradılması üçün təsadüfi mutasiyalara bel bağlayacaq olsaydıq, Nobel mükafatlı Da Duvenin ifadə etdiyi kimi, “SONSUZLUQ BELƏ BUNUN ÜÇÜN KAFİ OLMAZDI.” (4)

 

Şroiderin şərhi, darvinistlərin ən çox istifadə etdiyi iddialardan birinə də tam cavab meydana gətirməkdədir. 14 avqust 2009-cu ildə yayımlanan Senzurasız proqramında E. Deniz Özsoyun da iddia etdiyi kimi, darvinistlər, dünyanın meydana gəlməsindən etibarən keçən zamanın öz lehlərində olduğunu düşünməkdədirlər. Dünyanın təxminən 5 milyard yaşında olduğuna işarə edərək; bunun, əhəmiyyətli dəyişmələrin səbəbi sayılan mutasiyaların reallaşması üçün yetərli zaman olduğunu iddia edərlər. Riyaziyyatçılar bu qədər kompleks həyatın təsadüfən reallaşma ehtimalı olmadığını ortaya qoymuşlar. Riyaziyyatçılar, zaman dilimləriylə, mutasiya aralıqlarını və nizamlı həyat sistemlərini uyğunlaşdırmaq üçün on illərdir çalışmaqdadırlar. STATİSTİK HESABLARINA GÖRƏ, TƏK HÜCEYRƏLİ ORQANİZMİN TƏSADÜFLƏ BİR ARAYA GƏLMƏ EHTİMALI, 1078436-da 1dir.

 

Mutasiyaları, təkamül mexanizmi halına gətirən darvinist zehniyyət, canlıya tamamilə zərər gətirəcək sistemi, demaqoqluq yoluyla, möcüzələr meydana gətirən güc halına gətirmişdir. Darvinistlər, açıqca insanları bu yolla aldatmaqda, açıqca gərəkləri sapdırmaqdadırlar. Bütün elm dünyası mutasiyaların yeni quruluş meydana gətirə bilməyəcəklərini çox yaxşı bilərkən, hətta bunu təkamüllü bioloq olaraq Ergi Deniz Özsoy da çox yaxşı bilərkən, yer üzündəki bu fövqəladə müxtəliflikdəki və möhtəşəm komplekslikdəki canlılığı bu kor və zərərli sistemə əsaslanmaqdan çəkinmirlər. Bu vəziyyət inanılacaq kimi deyil. Məhz darvinist diktatorluq, dünya tərəfindən tanınmış, üstün elm adamlarını bu böyük aldatmacanı müdafiə edər hala gətirmişdir. Bu vəziyyət, sonrakı nəsillərin heyrətlə qarşılayacağı, darvinistlər baxımından da utanc qaynağı olacaq çox böyük möcüzədir.

Ergi Deniz Özsoy, Riçard Davkinsin tək bir belə faydalı mutasiya nümunəsi verə bilmədiyinə inanmaq istəməmişdi.

 

Qaynaq:

1) Stephen Jay Gould, “Is a New and General Theory of Evolution Emerging?”, Lecture at Hobart&Wm Smith College, 4 fevral 1980

2) G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988

3) Perre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, səh. 97

4) Gerald L. Schroeder, Tanrının Gizli Yüzü/üzü, Ənənə Nəşrləri, çev: Əhməd Ergenç, İstanbul, 2003, səh. 105