Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

“Tempo” jurnalı 2009-cu il aprel sayını Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə ayırmışdı. Jurnalın bu sayı, redaktor Çinar Oksayın yazısı ilə başlayırdı. Oksay bu gün darvinizmə inanmayan heç bir elm adamının olmadığını iddia edərkən, bir tərəfdən də darvinizmin yalnız Allah inancını rədd etdiyi üçün, etik səbəblərlə qəbul edilmədiyini ifadə edirdi. Mövzu ilə əlaqədar iddialara cavablar aşağıdakı kimidir:

 

Bütün elm adamlarının darvinist olduğu iddiası sayıqlamadır:

Əvvəlcə Oksayın ilk iddiası olan darvinizmə inanmayan elm adamının olmadığı düşüncəsi, olduqca yanıldıcı bir düşüncədir. Darvinizm tərəfdarları ümumiyyətlə, bu düşüncəni doğru qəbul edər və insanlara da təlqin etmək istəyərlər. Amma əslində yanılmaqdadırlar. Bu gün dünyada darvinizmə qarşı geniş miqyaslı etirazların olmasının, əyalət və ölkələrdəki məktəb tədris planlarından təkamülün çıxarılması cəhdlərinin, əldə edilən anket nəticələrinin və insanların kütlələr halında təkamülü sorğulamağa başlamasının ən böyük səbəbi təkamülün yalandan ibarət olduğunun başa düşülməsidir. Darvinistlərin uzun illərdir gizlətdikləri 100 milyon fosilin ortaya çıxarılması, bütün təkamül müdafiəçilərini şoka uğratmışdır. Bu 100 milyon fosil ilə insanlar qəti və elmi olaraq, HEÇ BİR ARA FOSİL OLMADIĞINI gözləri İlə görmüşlər. Yenə bu 100 milyon fosil ilə insanlar CANLILARIN MİLYONLARLA İL BOYUNCA DƏYİŞMƏDİKLƏRİNİ görmüşlər. Məhz bu dəlil, təkamülü yox etməyə yetmişdir. İnsanlar illərdir darvinistlərin elmi dəlil gətirə bilməmələrinin, saxtakarlıq etmələrinin, fosilləri on illərlə gizlətdiklərinin səbəbinin nə olduğunu… ardı...

 

səh. 46 “Adaptasiyaların təkamülə təsir etdikləri” yalanı:

– Adaptasiya “uyğunlaşma” deməkdir. Bir canlının olduğu yerdə daha yaxşı yaşamasını və törəməsini təmin edən xüsusiyyətidir.

– Təkamül nəzəriyyəsi adaptasiya anlayışına iddialarını sübut edə bilmək məqsədi ilə digər bir məna əlavə edər və yaşadığı mühitə adaptasiya olan canlıların vaxt keçdikcə növünün dəyişdiyini iddia edər. Ancaq bu bir yalandır.

– Bir canlı növü, “genetik potensialı” imkan verdiyi ölçüdə yaşadığı mühitdəki dəyişikliklərə adaptasiya olar. Əgər “genetik potensialı” bu dəyişikliklərə adaptasiya olmasına imkan vermirsə, o zaman bu cür dəyişən şərtlərə adaptasiya ola bilməz və müəyyən zamandan sonra yox olar.

– Bir canlı, yaşadığı mühitə uyğunlaşmadığı təqdirdə heç bir zaman yeni xüsusiyyətlər əldə edib başqa bir növə çevrilə bilməz. Həyatını asanlaşdıracaq yeni bir orqana və ya bədən üzvünə sahib olmaz. Öz genetik məlumatı daxilində kiçik dəyişmələr göstərsə də həmişə eyni növün fərdi olaraq qalar.

– Dolayısilə adaptasiyaları təkamülə dəlil olaraq göstərmək, eynən təbii seleksiya mexanizmini təkamülə dəlil olaraq göstərmək kimi bir yalandır.

 

səh. 47 “Təbii seçmənin yeni növləri ortaya çıxarması” iddiasının etibarsızlığı:

– Bu dərslikdə Lamarkın təkamül fikirinin etibarsızlığının ifadə edilməsindən dərhal sonra, Darvinin təkamül iddiası tanıdılmışdır. Darvinin təbii seleksiya ilə növlərin meydana gəldiyinə dair iddiasına isə məşhur sənaye inqilabı kəpənəkləri ssenarisi nümunə olaraq verilmişdir.

–… ardı...

 

“Tempo” jurnalının təkamül nəzəriyyəsinə ayırmış olduğu 2009-cu il aprel sayındakı xəbərlərdən biri, Nil Karaibrahimgil ilə edilən reportaj idi. Bu reportajda Məzhər Alansonun da fikirlərinə yer verilir və hörmətli Alanson Allahın Uca Varlığını olduqca gözəl cümlələrlə açıqlayaraq təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını açıqca dilə gətirirdi.

Lakin Nil Karaibrahimgilin sözlərindən, təkamül mövzusunda yanıldığı bəzi nöqtələr olduğu aydın olurdu. Bu nöqtələri belə xülasə etmək olar:  

 

Darvinizmin “elm” olduğu yanılması:

Darvinist diktatorluğun təsirində qalmış bir çox adamda olduğu kimi, Karaibrahimgil də, darvinistlərin uzun zamandır verdiyi yanlış təlqinə qapılmış görünür. Bu yanlış təlqin darvinizmin “elm” olduğu yalanıdır.

Darvinizm elm adına ortaya atılmış kütlə yalanı, bütpərəst dinidir və bu istiqaməti ilə, əlbəttə, darvinizm bir inancdır. Darvinizmin elm ola bilməsi üçün, iddiaları elmi olaraq sübut edilmiş olmalıdır. Halbuki, ELM QƏTİ DƏLİLLƏRLƏ DARVİNİZMİ ÇÜRÜTMÜŞDÜR. Darvinizmin XXI əsrdə gəlmiş olduğu vəziyyət budur:

* Darvinizmin doğru olması üçün trilyonlarca ara fosil olmalıdır, lakin tapılan 100 milyon fosilin içində HEÇ BİR ARA FOSİL YOXDUR.

* Darvinizmin iddiasına görə təsadüfən xəyali “ilk hüceyrə”nin meydana gəlmiş olması lazımdır. Amma hüceyrənin, bir ZÜLALIN BELƏ TƏSADÜFƏN YARANMASI QEYRİ-MÜMKÜNDÜR.

* Mutasiyalar canlıları təkamülləşdirməlidir, amma MUTASİYALARIN 99%-nin ZƏRƏRLİ, 1%-nin TƏSİRSİZ OLDUĞU SÜBUT EDİLMİŞDİR.

* Təbii seleksiya təkamülləşdirməlidir. Lakin TƏBİİ SELEKSİYA YOLU İLƏ BİR CANLININ YENİ XÜSUSİYYƏTLƏR QAZANA… ardı...

 

Son üç aydır nəşr olunan “NTV Bilim” jurnalında yer alan geniş darvinist təbliğat olduqca diqqətçəkici ölçülərdədir. Jurnalın nəşr olunduğu ilk aydan etibarən saxta təkamülün bütün iddiaları, müxtəlif şəkillərdə gündəmə gətirilmişdir və gətirilməyə davam edilməkdədir.

Bu, əlbəttə, gözlənilən bir şeydir. Darvinizmin dəhşətli məğlubiyyətinin darvinist dairələr üzərindəki dağıdıcı təsiri o qədər böyük olmuşdur ki, darvinistlər kompensasiya üçün müxtəlif üsullara müraciət etmişlər. Elm adına çıxarılan bu yeni jurnalın Darvinə həsr edilməsi və bütün darvinist yalanlara səhifələrlə yer ayrılmasının da səbəbi tam olaraq budur.

Hazırda dünya səviyyəsində, başda ateist Riçard Doukinz olmaq üzrə bütün darvinistlər darvinizmin ölümünün şokunu yaşamaqdadırlar. Darvinizmi xilas etməyə çalışmaqda və bu səbəblə nəzarətsiz şəkildə demaqoqluğa müraciət etməkdədirlər. Lakin onun da nəticə vermədiyini təəssüflə izləməkdədirlər. Bu məğlubiyyətinin ölkəmizdəki təsiri isə çox daha böyük olmuşdur. Çünki ölkəmizdə darvinizmin çöküşünə dair verilən elmi dəlillərin təsiri çox şiddətli təsir yaratmış və xalqımızın 95%-i təkamülə inanmadığını bəyan etmişdir. Çünki insanlara gerçək elmi dəlilər göstərilmişdir. Elmi sərgilərdə posterler, broşuralar, saxta şəkillər deyil təkamülün olmadığını göstərən, Yaradılışı sübut edən GERÇƏK FOSİLLƏR göstərilmişdir. İnsanlar bunları öz gözləriylə görmüşlər, öz əlləriylə araşdırmışlar. Elmi kitablarda darvinist saxtakarlıqların şəkilləri və ya rekonstruksiyalar deyil, GERÇƏK FOSİLLƏR YER ALMIŞDIR. İnsanlara darvinistlərin davamlı olaraq saxtakarlıq etdikləri, fosilləri on illər boyunca gizlətdikləri, tək bir zülal… ardı...

 

Onur Öymən: “Lisey şagirdlərinin 32%-i təkamül nəzəriyyəsinə inanmır”

Cavab: Onur Öymən verdiyi bu məlumatda yanılmaqdadır. Hazırda Türkiyədə təkamül nəzəriyyəsinə inanmayanların nisbəti 95%-dir. Bu səbəbdən bu nisbət liseylərdə də hörmətli Öymənin bəhs etdiyindən dəfələrlə çoxdur. İndi şagirdlər təkamül nəzəriyyəsini oxutmağa çalışan müəllimlərinə nəzəriyyənin etibarsızlığını izah edir, bu mövzuda olduqca ciddi müzakirələrə girirlər. Şagirdlər fosil sərgilərində darvinizmi yıxan bütün gerçəkləri gözləriylə görmüşlər, yaxından birə-bir araşdırmışlar. Məhz bu səbəblə bu köhnə nəzəriyyə haqqındakı tarix məlumatlarına qarşı çıxmaqda, gerçək elmi dəlilləri görmək istəməkdədirlər. Xüsusilə ölkəmizdə aparılan anketlər bunu olduqca açıq bir şəkildə ortaya çıxarmışdır.

Onur Öymən: “Elmin dünyadakı irəliləyişlərə istiqamət verdiyinə inanmayanların sayı çoxdur”

Cavab: Hörmətli Öymənin burada “elm” olaraq bəhs etdiyi şey darvinizmdir. Hörmətli Öymən darvinizmi həqiqətən isbat edilmiş gerçək elmi bir nəzəriyyə olduğunu zənn etmiş olacaq ki, şagirdlərin təkamülə inanmamalarına görə narahatlıq duyur. Halbuki, Öymən yanılmaqdadır. Darvinizm elm deyil. Təkamül nəzəriyyəsi elm adına edilmiş TARİXİN ƏN BÖYÜK SAXTAKARLIĞIDIR. İnsanları 150 il boyunca saxta bir iddiaya inandırmışdır, ara fosil yoxkən ara fosil var təlqini vermişdir. Darvinistlər saxta fosilləri dünyanın ən böyük muzeylərində sərgiləmiş, Yaradılış gerçəyini isbat edən fosilləri on illərlə gizlətmiş, bir çöl donuzu dişindən xəyali meymun adamın bütün ailəsinin xəyali şəkilini insanlara sərgiləməkdən çəkinməmişlər. Halbuki gerçəkdə, yer laylarından çıxarılan 100… ardı...