Quran əxlaqı və təfəkkür

DÜNYANIN ÖZÜ NARAHATDIR. YERİ DAVAMLI ZƏLZƏLƏLƏRLƏ YELLƏYİR. DÜNYA ÖZÜ DƏ CANLIDIR. YƏNİ ALLAHIN ƏMRİNİ DİNLƏYİR. MƏSƏLƏN, ALLAH YERƏ ƏMR VERDİKDƏ ƏMRİNİ YERİNƏ YETİRİR. Məsələn Allah deyir: “Ey yer, suyunu ud”. “Ey göy suyunu saxla” deyir, ayə, Quran ayəsi. Dərhal Allahın əmrini dinləyərlər. Yəni şüursuz kimi görünər, amma şüurludurlar. Məsələn, heyvanlar da elədir, şüursuz kimi görünərlər, amma şüurludurlar. Məsələn, balalarını bəsləyərkən, balalarını qoruyarkən… Məsələn evlərini tikərkən quşa baxırsan, heyvanın gözündə bomboş bir ifadə var. Heç bir məna yoxdur. Amma heç bir insanın edə bilməyəcəyi dərəcədə mükəmməl ev tikir. Məsələn, arının gözünə yaxınlaşdığımızda şüşə kimi, yəni heyvanın gözündə heç bir məna yoxdur. Amma heç bir insanın edə bilməyəcəyi mükəmməl şan düzəldir. Şanda çox mükəmməl bir quruluş meydana gətirir. Pətəklər qurur. Bucaqlarını mükəmməl verir. İçinə mükəmməl bal doldurur. Balların üstünü bağlayır. Bir milyon insana vəzifə versən “bir dənə bal pətəyi qurun” deyə, bir milyon il də versən yenə edə bilməzlər. Hər səfərində qırılar, yıxılar yəni bacara bilməzlər. Çünki lay lay, bir qat da deyil. Qat qat, bucaqlar var belə yuxarıya doğru bucaq verir tökülməsin deyə. Pərdə kimi incədir. Bir böcəyin ağlını bir milyard insan, bir milyard il keçsə bir böcəyin etdiyini yenə edə bilməz.

(Əhzab surəsi, 72-ci ayə)

Şeytandan Allaha sığınaram; “Biz… Continue reading

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22.01.1921-ci il tarix 1-ci mövsüm 1-ci yığıncaq 31-ci mövzu 3-cü cild 334-cü səhifədəki Atatürkün ifadələrini ehtiva edən gizli iclas qeydlərindən alınmışdır:

“Əfəndilər, iki cür tədbir alına bilərdi”. Kommunistlərə deyir. “Biri birbaşa kommunizm deyənin başını qırmaq”, yəni başını əzməkdir deyir, birinci yol budur deyir. “… digəri Rusiyadan gələn hər adamı dərhal dənizdən gəlmişsə, gəmidən çıxarmamaq, qurudan gəlmişsə, sərhədin xaricinə atmaq kimi məcburedici, şiddətli, incidici tədbirlərdən istifadə etmək. Bu tədbirləri almaq, iki nöqtədən faydasız görülmüşdür. Birincisi, yaxşı əlaqələrdə olmağı lazımlı saydığınız Rusiya Respublikası tamamilə kommunistdir. Əgər belə məcburedici tədbir tətbiq etsək” belə şiddətli üsul tətbiq etsək “elə isə qeydsiz-şərtsiz ruslarla əlaqədə olmamaq lazımdır”. O zaman bunları etsək əlaqəni kəsmək lazımdır deyir. “Halbuki biz, bir çox siyasi düşüncə ilə bir çox səbəb və faktordan ötrü Ruslarla təmas və əlaqədə olmaq və görüşmək istədik, istəyirik və istəyəcəyik”. Nə ağıllı insan maşaAllah. Bax, xeyli ağıllı danışır. Mən bu xurafatçı dəstəsinin Atatürkə sataşmasını anlaya bilmirəm.

Bax məsələn, çox məqsədəuyğun bir siyasət. “O halda, tətbiq edəcəyimiz tədbirlərdə dostluğunu istədiyimiz bir xalqın, bir hökumətin qanunlarını təhqir etməmək məcburiyyətindəyik”. Türkcəsi də mükəmməldir. Yəni Atatürkşahanə cümlələr qurur. Şəxsən özünə aid yazılar. “Bax bunun üçündür ki, məcburedici tədbir istifadə etmək istəmədik.  İkinci bir nöqtədən də məcburedici… Continue reading

İGİDLƏRİMİZİN NUR CƏNAZƏLƏRİ GƏLDİKDƏ TƏKBİRLƏRLƏ QARŞILANSIN. TƏKBİRLƏRLƏ, SALAVATLARLA YER-GÖY İNLƏSİN. O ŞƏKİLDƏ QALDIRAQ. ƏSGƏRİ ÖZ HƏRBİ GEYİMİYLƏ QANLAR İÇƏRİSİNDƏ QALDIRACAĞIQ. İgidlərimizin, qoç igidlərimizin şahidliklərindən sevinc duyacağıq.

Cənnət hüzur yeridir, inşaAllah. Sıxılma, qorxu, gərginlik, qısqanclıq, həsədlik yoxdur. Cənnətdə yalnız Allah sevgisi var, coşğu var, yoldaşlıq var, ALLAHI YAXŞI TƏQDİR ETMƏ VARDIR. ÇOX GÖZƏL TƏQDİR EDİLƏR. Məsələn, şirniyyat yeyər, dünya ilə müqayisə edəcəyi üçün “Oh, Əlhəmdülillah, nə gözəl yaratdın, Ya Rəbbim” deyər. Meyvə yeyər, Allaha şükr edər. Xanımıyla bərabərdir, Allaha şükr edər. Allahın gözəlliyinə, təcəllisinə doymaz. Heyvanları sevər. Quşlar, sincablar, toyuqlar, keçilər, quzular hamısı var, cənnət xüsusi olaraq yaradılmışdır. Dinozavrlar, cənnət dinozavrları, inşaAllah. Belinə minər istədiyi kimi gəzər. Çünki bax, Allah “İstədiyiniz hər şey” deyir.

 

CƏNNƏTDƏ YÜNGÜL BİR KÖLGƏ OLARAQ AXŞAM YARADILIR, YÜNGÜL KÖLGƏ YARANIR, “AXŞAM OLDU” DEYİLİR. SONRA İŞIQ YENƏ BİR AZ DAHA ARTIR, “SƏHƏR OLDU” DEYİLİR. CƏNNƏTİN GECƏSİ-GÜNDÜZÜ ELƏDİR.

 

 

Müsəlmanların canı çox gözəl alınır, salamla, sevgiylə. Heyətlə gəlirlər. Müsəlmanın canı alınarkən çox hörmət göstərilir. Məhəbbətlə alınar. Mömin də cənnətə gedəcəyini o gözəl sözlərdən, gözəl sevgidən anlayar. ƏZRAİL (Ə.S) MÖMİNƏ QARŞI ÇOX SEVGİ DOLUDUR, AŞİQDİR, SEVGİYLƏ YAXINLAŞAR. HƏMİŞƏ SEVDİKLƏRİ YANINDA OLAR. ƏZRAİL (Ə.S) O MƏHƏBBƏTİ GÖRMƏSİ ÜÇÜN YANINA TANIŞLARIYLA GƏLİR. O NARAHAT OLMASIN DEYƏ, O ADAMIN SEVDİKLƏRİYLƏ BİRLİKDƏ GƏLİR. “Onsuz da sevdiklərim yanımdadır” deyir, narahat olacağı bir şey yoxdur. Qorxmasın, narahat olmasın. Allah “xoşluqla canını alaram” -deyir. Sevdiklərinin yanında olması çox gözəldir. Çünki Əzrail… Continue reading

İbadətdə bədən cəhətdən fayda qarşıya məqsəd qoyulmaz, savab cəhətdən fayda qarşıya məqsəd qoyular.

 

Mehdi (ə.s)-ın işarə etdiyi yerlərdən su çıxacaqdır

 

Bəqərə surəsi, 60-cı ayə

 

O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə, Biz: “Əsanla daşa vur!” – dedik. Daşdan on iki çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbilə su içəcəyi yeri tanıdı. Onlara dedik: “Allahın sizə verdiyi ruzidən yeyin-için və yer üzündə fəsad yayıb pis işlərə qurşanmayın!”

“O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə”. İndi də bilirsiniz İsraildə su çatışmazlığı var. Su yoxdur. Türkiyədən istəyirlər suyu. Baxın, neçə min illik problem görürsünüzmü? 4 min illik problem. “Biz: “Əsanla daşa vur!” – dedik”. Demək ki, İsraildə daşlıq bölgələrdə su var. Amma axtarmağı bilmirlər. O suyu kim çıxaracaq oraya getdikdə? İmam Mehdi (ə.s). Moşiyah. Göstərəcək; baxın, buranı, buranı qazma qurğusu ilə araşdırın, baxın, su çıxacaq deyəcək. Və dedikləri yerlərdən su çıxacaq, inşaAllah. “Daşdan on iki çeşmə qaynayıb çıxdı”. Allahualəm Mehdi (ə.s) da İsraildə, Qüdsdə o suyun olmadığı yerlərdə on iki böyük çeşməni tapacaq demək ki. Ona işarə var. Mehdi (ə.s)-ın işarə etdiyi yerlərdən demək ki, su çıxacaq. Yəni bax vurğulayaraq deyirəm. Allah ona ilham edəcək demək ki, inşaAllah.

 

“On iki” rəqəmi müqəddəsdir. On iki çeşmə eyni zamanda on… Continue reading