Adnan Oktar deyir ki

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN NAZİAT SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

 

Naziat surəsi, 41-42-ci ayə

“Həqiqətən, Cənnət onun məskəni olacaq. Səndən o Saat barəsində: “O nə vaxt dəmir atacaq?” – deyə soruşurlar.”

Allah Allah. Həm də, “Dəmir atacaq.” Həqiqətən dünyanın mərkəzi dəmirlə doludur. Dünya dağıldığında dəmir də kənara dağılır. Dəmiri mərkəzindən atmış olur. Təbii. Nüvə qismi olduğu kimi dəmir. Yəni ərimiş dəmir. Onsuz da bu cazibə qüvvəsi oradan qaynaqlanır. “Nə vaxt dəmir atacaq?” Mənası çox qəribədir.

 

HƏR İNSANIN ÜRƏYİNƏ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN PEYĞƏMBƏR OLDUĞU VƏHY EDİLƏR

Bir peyğəmbəri anlamaq o qədər çətin deyil. Allah ürəyinə ilham edər, vəhy edər. Yəni adam deyir ki; “Mən necə anlayacağam?” Necə anlayacaqsan, bilirsənmi? Qəlbinə vəhy edilər. Oradan anlayacaqsan. HƏR İNSANIN QƏLBİNƏ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN PEYĞƏMBƏR OLDUĞU VƏHY EDİLƏR ONSUZ DA.  Adam müqavimət göstərir, müqavimət göstərdiyi üçün “Anlamadım” deyir. Necə anlamazsan? Dəqiq, düzgün vəhy olaraq sənin qəlbinə məlumat gəlir. HƏR İNSANA İSTİSNASIZ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN PEYĞƏMBƏR OLDUĞU İLHAM OLAR, ALLAH TƏRƏFİNDƏN VƏHY EDİLƏR. İnsanlar müqavimət göstərərlər. Aydın olmayacaq bir tərəfi yoxdur. İstəsəniz danışın, baxın elə kəslərlə, ağızlarından tez-tez qaçırarlar. Yəni danışıqlarında inandıqlarını hiss etdirərlər. İnanarlar. “İnanmırıq” deyə bir şey yoxdur. İnanmaması üçün bir səbəb də yoxdur, məntiq yoxdur. Yəni hz. Məhəmməd (s.ə.v)-dən mənim canım Peyğəmbərimdən hər hansı bir narahatlıq duyduqları bir mövzu olmalıdır. Məsələn, bu səbəbdən sevmirəm deməlidir. Tapa bilmirlər, yox, deyə bilməz. Yaxud “Peyğəmbər olmadığına dair bir dəlil söylə” deyirik. Məsələn, “Bu səbəbdən ola bilməz” desin. Onu da deyə bilmir. Ona görə, orada vicdana uymaq kifayətdir.

 

BİR İNSAN ÜÇÜN ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ ŞEY TƏHLÜKƏSİZLİKDİR. TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ SEVGİDİR. ƏN GÜCLÜ İNSTİNKT TƏHLÜKƏSİZLİKDİR. Heyvanlarda filan da vardır. Heyvan həmişə belə narahat yaşayar, bütün pişiklər, sincablar, aslanlar həmişə heyvanlar belə gizlənərək gedər, həmişə narahat yaşayar. Allahdan insana da verilmiş bir instinkt, təhlükəsizlik instinkti, müdafiə etmə instinktidir. Hz. İbrahim (ə.s)-ın Allaha duası, “Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et.” İbrahim belə demişdi: “Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et.” (İbrahim surəsi, 35) Allah Allah, əvvəlcə onu istəyir. Məsələn, Allah Məkkə üçün deyir ki, “Etibarlı olan şəhərdə”. “Təhlükəsizlik içində gəzirdiniz” deyir Allah. Məsələn, cənnətin xüsusiyyəti, təhlükəsizlik yurdudur. Heç bir risk yoxdur. Rəbbim, “Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et.” Əbcədi  2011-ci il tarixini verir.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ İZAHLARI

 

Zuxruf surəsi, 57-ci ayə

“Məryəm oğlu örnək göstərilincə sənin xalqın qəhqəhələrlə güldü.”

Məryəm oğlu örnək göstərilincə sənin xalqın”, Bu adamlar müsəlman. “dərhal İsa Məsihdən (danışıb) qəhqəhələrlə güldü” deyir Allah. İsa Məsihlə “lağ edirlər” deyir. Allah ayədə intiqam alacağını göstərir. İsa Məsihlə lağ etmənin Allahın acığına getdiyini və intiqam alacağını söyləyir Allah. Hələ də elə deyirlər haşa, “İsa Məsih xortlayacaqmı?” haşa. Baxaq, axirətdə bunu söyləyə biləcəksinizmi? Gedincə İsa Məsihə söyləyə biləcəksinizmi?

 

Maidə surəsi, 82- ci ayə

Yəhudiləri və müşrikləri iman gətirənlərə qarşı düşmənçilik edən insanların… ardı...

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN TÖVBƏ SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

 

Tövbə surəsi, 23-cü ayə

Ey iman gətirənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün sayırlarsa, onları dost tutmayın. Sizlərdən onları dost tutanlar zalımlardır.

Ey iman gətirənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün sayırlarsa, Hər hansı bir nöqtədə inkarı müdafiə edirlərsə; məsələn, Quranın hər hansı bir hökmünü qəbul etmirsə, İslama aid hər hansı bir hökmü qəbul etmirsə, “onları dost tutmayın.” Sən, məsələn, atan dinin bir çox hökmünə qarşı olur, dost tutursan. Məsələn, qardaşını bağrına basırsan; İslamın bir çox hökmünü etmir. “Sizlərdən onları dost tutanlar zalımlardır. Nədir burada? Onun yoluna gedən. Yəni ayədə onun dediyini yerinə yetirən. Onun idarəsi altına girən mənasındadır. Yəni onun səhv hökmlərini tətbiq edən, doğru olmayan hökmlərini tətbiq edən mənasındadır. Yoxsa, onlarla mühasib olmayın, danışmayın, salam verməyin, adam yerinə qoymayın, düşmən olun mənasında deyil. Bax, əgər səmimi düşünsəniz eyni ifadə.

“Ey iman gətirənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün sayırlarsa, onları dost tutmayın.” Allah eyni şeyi xristianlar və yəhudilər üçün də söyləyir.dost tutmayın. Sizlərdən onları dost tutanlar zalımlardır.” Eyni ayə, orada da eyni ifadə var. O biri ayədə də eyni ifadə var. O zaman burada nəzərdə tutulan onlara düşmən olmaq, qarşı çıxmaq, onlarla mübarizə aparmaq deyil; onların vəliliyini, idarəçiliyi qəbul etməməkdir. Yəni bir mövzuda onun inancına tabe olmamaq, onun istiqamətləndirməsinə tabe olmamaq. Mövzu budur.

 

ALLAH QURANDA VƏHŞİ KAPİTALİZMƏ DİQQƏT ÇƏKİR

 

Sad surəsi, 23-cü ayə

Bu mənim qardaşımdır. Onun doxsan doqquz qoyunu, mənim isə bircə qoyunum vardır. Bununla belə: “Onu mənə ver!” – dedi və mübahisədə mənə üstün gəldi”.

Görürsənmi, bax, Allah vəhşi kapitalizmi izah edir. 99 qoyunu var, o birisinin bir qoyunu var, “Onu da mənə ver” deyir. “Sən heç alma” deyir. Sad surəsi, 23-cü ayə vəhşi kapitalizmi izah edən mükəmməl Quran ayəsidir.