Adnan Oktar deyir ki

QURANDA TƏKAMÜL YOXDUR. ALLAH ZƏR ALƏMİNDƏ BÜTÜN İNSANLARI YARATMIŞ, HAMISINDAN VƏD ALMIŞDIR. TƏKAMÜLLƏ MƏRHƏLƏ- MƏRHƏLƏ MEYDANA GƏLMƏ YOXDUR

Biz zər aləmində yaradılırıq. Əvvəlcə biz bir yaradıldıq, yəni bütün kainat yaradıldı. Şüurlu varlıqlar olaraq yaradıldıq, yəni normal insan olaraq yaradıldıq. Və Allah bizə bütün insanlığı yığdıqdan sonra bir araya gətirib “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” dedi. Biz də şüurlu olaraq “bəli, Rəbbimizsən” dedik, bunu şüurlu olaraq, nəfs sahibi olaraq söylədik. Allah “nəfs sahibi idilər” deyir. Nəfs sahibi nə deməkdir? Bədənlidir, yəni ağılı var, fikri var, şüuru var. Bədənli varlıqlar olaraq biz Allahın varlığını qəbul etdik. Sonra Allah bizi ananı-atanı vəsilə edərək, səbəb edərək dünyaya göndərir. Yəni təkamüllə yaradılma deyə bir mövzu yoxdur. Allah hz. Adəm (ə.s)-ı da əvvəl cənnətdə yaradır. Nədən yaradır? Farfordan, bildiyiniz farfor. Cənnətdə yaradır, yaradılış onsuz da cənnətdədir. Orada şeytanı da yaradır, mələkləri də yaradır, Adəm (ə.s)-ı da yaradır və Həvva (ə.s)-ı da yaradır, yəni hamısı birlikdə yaradılır. Bax, mələklər, cinlər, Adəm (ə.s) və Həvva (ə.s). Nə mələklər təkamül keçirirlər, nə digərləri, hamısı yaradılmış olur. Bax, cinlərin təkamül keçirdiyini söyləmirlər, mələklərin də təkamül keçirdiyini söyləmirlər. Qardaşım, hamısı birlikdə yaradılmadımı? Niyə insanı bundan ayırırsan? Onsuz da daha əvvəl Adəm (ə.s) ilə Həvva (ə.s) zər aləmində yaradılır, insan olaraq yaradılırlar. İnsan… ardı...

 

DƏCCAL İLƏ ƏLAQƏDAR ŞƏRHLƏR

Bədiüzzaman deyir ki; 5-ci Şuada 17-ci məsələ. “Rəvayətdə var ki, dəccal çıxdığı gün bütün dünya eşidər və qırx gündə dünyanı gəzər və möhtəşəm uzunqulağı vardır.” Yəni bəzəkli, baxımlı, çox ehtişamlıdır. “Allahualəm bu rəvayət tamamilə səhih olmaq şərtiylə şərhləri budur: Bu rəvayətlər möcizəvi şəkildə xəbər verir ki, dəccal zamanında vasıta-i muhabere”, yəni xəbərləşmə vasitələri; telefon, radio, hər cür radiotelefon. “Və səyahət o dərəcədə tərəqqi edəcək ki”,yəni insanların bir yerdən başqa yerə sürətlə getməsi o qədər inkişaf edəcək ki, “bir hadisə bir gündə bütün dünyada eşidiləcək.” Bir hadisə baş verdikdə bütün dünyada hər kəs radiodan, televiziyadan, internetdən eşidəcək. “Radio ilə bağırar, şərq-qərb eşidər.” Şərq, qərb hər kəs eşidər. “ Ümum cəridələrində oxunacaq.” Bütün qəzetlərində oxunar. “Və bir adam qırx gündə dünyanı gəzəcək.” Təyyarə ilə bir oraya gedir, bir buraya gedir, bir oraya hər yerə gedir, qırx gündə dünyanı gəzə bilir, indi təyyarə ilə bu mümkün olur. “Və yeddi qitəsini və yetmiş hökumətini görəcək və gəzəcək deyə, zühurundan on əsr əvvəl teleqraf, telefon, radio, dəmiryolu təyyarədən”, yəni təyyarədən “möcüzəvi şəkildə xəbər verir. Həm dəccal, dəccallıq xislətiylə deyil, bəlkə çox amiranə kral sifətiylə eşidilər” kral, kraliçalıq, krallıq. Krallıq Birləşmiş Krallıq, İngiltərədə var, başqa yerdə yoxdur. Kral sifətiylə eşidilər ki, dəccal… ardı...

 

DƏCCALIN BİLİNMƏYƏN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Dəccal indi yaşlıdır, çox ahıl yaşlardadır. Yəni təxminən yetmiş vardır. Hədislərdə ifadə edir, “saçı saqqalına qarışmışdır. Bir gözü kordur.” “Saçları ağac budaqları kimi bir-birinə girib” deyir. Yəni belə filosof görünüşlüdür. “Dərisi qırmızıdır” qırmızı. “Gövdəsi böyükdür. Saçları buruqdur. Bir gözü kordur” bir gözü də sönükdür. Gözlərində problem var. Saçlarının ön tərəfi qırmızıdır, lakin arxa tərəfi qaradır. Yəni özünə görə tərz də etmiş ola bilər və yaxud quruluşu elə ola bilər. “Onun tək gözü kordur. Başı ilan və ya kərtənkələ başını xatırladır” deyir, görünüşü. Yəni qəribə görünüşü var. Taberanidə keçir. “İri, qalın boyunlu, tək gözlü və çəpdir.” Sehr və hipnoz növündə təsiredici xüsusiyyətlərə sahibdir. Bu mövzuda çox məlumatlıdır. Hipnoz, ruh elmi, metafizik mövzularda çox məlumatı olan, çox araşdıran adamdır. Hipnoz gücü var.

İngilis dərin dövlətinin ən böyük silahı mövhumatçılıq olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) da onların silahını parçalayan insan olacaq, yəni müasir şəxsiyyətiylə mövhumatçılığı dağıdacaq. Mevdudi belə açıqlayır, “Müasir müsəlman olacaq”. Mevdudi hamı onu deyir, hoca, molla kimi gözləyəcək, amma o əsrinin ən müasiri olacaq deyir. Çox keyfiyyətli və müasir insan olacaq deyir. Ta yüz il əvvəl söyləyir.

Bütün masonlar həzrəti İsa Məsih (ə.s)-ın mason olduğunu düşünürlər. Həzrəti Musa (ə.s)-ın da mason olduğu qənaətindələr. Həzrəti Süleyman (ə.s)-ın da mason olduğu… ardı...

 

AYƏ ŞƏRHLƏRİ

Maidə surəsi, 7-də Allah, “Allahın sizə göstərdiyi lütfkarlığını və siz: “Eşidirik və itaət edirik!” – dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi xatırlayın. Allahdan qorxun! Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları bilir.” (Maidə surəsi, 7) “Eşitdik və itaət etdik” dediyinizdə deyir “sizi” deyir “özüylə bağladığı əhdi (müqaviləsini) anın.” Siz kimdir? İnsandır. İnsan nə vaxtdan bəri varmış? Dünya yaradılmazdan əvvəl var. Hələ kainat yoxdur, amma insan var. Normal bədənli insan nəfsli, nəfsi var, normal bildiyin insandır. Gözü var, qulağı var eşidir, ağzı-burnu var, qolları var, normal insandır. Nəfs sahibidir. Nəfs bədən deməkdir, nəfs bədəndir, bədən sahibi olaraq var. Bax “eşitdik” deyir nəylə eşidilər? Qulağıyla. Nəylə itaət edirlər? Ürəklə, ruhla, bədənlə. “İtaət etdik” deyirlər. Allah “bunu” “anın” deyir. “Bu əhdi anın” xatırlayın, danışın deyir. “Və misakahu” müqaviləsini “ellezi” ki o “veseka” yəni vəsiqə kimi, onunla sizi bağladı “qum bihi iz kuntum” dediyiniz zaman “semiğna” eşitdik “və atağna” və itaət etdik, ata itaət eyni söz mənşəlidir. “Və itteku Allaha” və Allaha qarşı təqva sahibi olun “innallahe” şübhəsiz ki, Allah “alimin” sinələrdə olanı ən yaxşı biləndir “və bizati essuduri”.

Əraf surəsi 172, “Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və onları özlərinin əleyhinə şahidlər tutmuşdu?” Öz bədəninə, nəfsinə qarşı şahid tutur. “Mən… ardı...

 

ÖLÜM, KEYFİYYƏTLİ YUXUDAN OYANMAQ KİMİDİR. İNSAN OYANAN KİMİ DƏ AXİRƏTƏ KEÇİR. ARTIQ GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ

İnsan öldüyündə birbaşa axirətə keçir. Öldüyü an onsuz da oyanma tərzindədir, açıq şəkildə oyanma, amma insanlar normal, keyfiyyətli yuxu görür, dəqiq aydın oyanma tərzindədir, açıq oyanma, o qədər. Oyanan kimi də axirətə keçir. Artıq geri dönüşü olmaz, yəni yeni aləmə keçmiş olur, dördüncü aləmə keçmiş olur, bir daha dönə bilməz. Bu görünüşdən daha dəqiqdir. Ona görə onsuz da oyanan yuxu deyir. “Yatdığımız yerdən bizi kim qaldırdı?” deyirlər, səbəbi odur, amma yenə bir daha yatıb-durma dövrələri olduğu aydın olur. Normalda birbaşa oyanar. Birbaşa oyanmış olar.

Allah Qaf surəsi, 21-23-də “Artıq hər nəfs” deyir, bax “Hər nəfs..” nəfs demək bədən, insan “..yanında sürücü..” çünki hansısa vasitədədir mömin, o şərtlərdə, o yerdə Allah onu gəzdirmir, bir sürücü. “..və bir şahid. “yanında da onun gözətçisi olan bir adam daha var, yanında bir mələk, yəni insan kimi bir varlıq. Bax “Sən bunun (bu günün) haqqında qəflət içində idin. Amma Biz pərdəni sənin üzündən qaldırdıq.” Allah önümüzdəki örtüyü, pərdəni yarıb açır. Örtünü qaldırdıq dediyi o qalxır. Adam qalxan kimi dərhal keçir, o qədər. “Sən artıq bu gün yaxşı görürsən.” Çünki müqayisə… ardı...