Hz. Mehdi (ə.s) Cənnətin tovuz quşu (bəzəyi)dir.

 

(Bihar-ül Ənvar, cild 51, səh.105)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın axirətdə inşaAllah qiymətli məqamda olacağını və Cənnətin gözəl bəzəyi olacağını möminlərə müjdə vermək üçün gözəl izahat üsulu istifadə etmiş, hz. Mehdi (ə.s)-ın Cənnətin tovuz quşu olacağını söyləmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın Cənnətdəki gözəlliyinin gücünü vurğulamaq üçün tovuz quşunun mükəmməl gözəlliyini nümunə göstərmişdir.